RECTORAT

STRUCTURI de CONDUCERE

FACULTĂȚI

2021 – Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Informații

2021 – Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Studii de Intelligence

2021 – Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de master ale Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS/SECT) în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind organizarea și funcționarea instituției tutorelui în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind organizarea si desfășurarea programelor de studii postuniversitare

2021 iunie – Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea programelor de studii

2021 mai – Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea programelor de studii în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2020 – Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență

2019 – Regulament de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de master de cercetare

2023 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2023 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2023 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație pentru absolvenții programelor universitare de master ale Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2023 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație pentru absolvenții programelor universitare de master ale Facultății de Studii de Intelligence din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2023 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2023 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Facultății de Studii de Intelligence din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de decan în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de stabilire a normei universitare și a sarcinilor didactice și de cercetare științifică în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de stabilire și de alegere a consiliilor facultăților, a consiliilor departamentelor, a prodecanilor și a directorilor de departamente din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia privind modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicații sincrone specifice în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia de evaluare a performanțelor individuale ale personalului didactic din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație pentru absolvenții programelor universitare de master ale Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de disertație pentru absolvenții programelor universitare de master ale Facultății de Studii de Intelligence din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de licență pentru absolvenții Facultății de Studii de Intelligence din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2020 – Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2015 – Metodologia de organizare și funcționare a Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2015 – Metodologia de asigurare și evaluare a calității corpului profesoral din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

DOCTORAT

2023 – Regulamentul de organizare și de desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat

2023 – Regulamentul de organizare și de desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată

2022 – Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale

2022 – Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

2022 – Regulamentul de organizare și de desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat

2022 – Regulamentul de organizare și de desfășurare a programelor postdoctorale de cercetare avansată

2021 – Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Doctorale

2020 – Regulament privind acordarea burselor pentru studenții doctoranzi ai Școlii Doctorale

2019 – Regulament privind acordarea burselor pentru studenții doctoranzi ai Școlii Doctorale

2023 – Metodologia de alegere a reprezentanților studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorat în structurile de conducere universitară

2022 – Metodologia de alegere a directorului Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională

2022 – Metodologia de organizare și desfășurare a selecției în vederea admiterii la studiile doctorale

2022 – Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la programele postdoctorale de cercetare avansată

2022 – Metodologia de acordare a burselor pentru studentii doctoranzi și pentru cercetătorii postdoctorat

2022 – Metodologia de stabilire a normei universitare și a sarcinilor didactice și de cercetare știintifică în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologia de organizare și desfășurare a procesului de obținere a atestatului de abilitare

2022 – Metodologia de recunoaștere a diplomei de doctor și a titlului de doctor în știinte sau într-un domeniu profesional obtinute în străinătate

2022 – Metodologia de recunoaștere a functiilor didactice din învătământul universitar obtinute în institutii de învătământ universitar acreditate din străinătate

2022 – Metodologia de recunoștere a calitătii de conducător de doctorat obtinută în institutii de învătământ universitar acreditate din străinătate

2021 – Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de doctorat

2020 – Metodologia de organizare și desfășurare a activităților on-line în Școala Doctorală Informații și Securitate națională

2016 – Metodologia de desemnare a directorului Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat

2023 – Procedura programului complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie în programul de studii universitare de doctorat

2023 – Procedura programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate în programul de studii universitare de doctorat

2023 – Procedura programului individual de cercetare științifică în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura programului complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de acordare a perioadei de întrerupere, de prelungire, de grație în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de constituire a dosarului de doctorat și de susținere publică a tezei de doctorat în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de evaluare a activităților și a performanțelor conducătorilor de doctorat și ale studenților doctoranzi în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de înmatriculare și de exmatriculare în/din programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de obținere și de retragere a calității de conducător de doctorat în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de organizare și de desfășurare a concursului de admitere în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura de organizare și desfășurare a coordonării în cotutelă în programul de studii universitare de doctorat

2022 – Procedura mobilităților academice și de recunoaștere a creditelor transferabile de studii și de cercetare în programul de studii universitare de doctorat

2023 – Procedura programului complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de acordare a perioadei de întrerupere, de prelungire, de grație în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de constituire a dosarului de absolvire și de susținere publică a lucrării științifice de absolvire în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de evaluare a activităților și a performanțelor coordonatorilor științifici și ale cercetătorilor postdoctorat în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de înmatriculare și de exmatriculare în/din programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de obținere și de retragere a calității de coordonator științific în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura de organizare și desfășurare a concursului de admitere în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura mobilităților academice și de recunoaștere a creditelor transferabile de studii și de cercetare în programul postdoctoral de cercetare avansată

2022 – Procedura programului individual de cercetare științifică avansată în programul postdoctoral de cercetare avansată

STUDENȚI

2023 – Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor la studii universitare de licenţă din Academia Naţională De Informaţii „Mihai Viteazul”

2022 – Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor la studii universitare de master din Academia Naţională De Informaţii „Mihai Viteazul”

2022 – Metodologie de organizare și desfășurare a stagiului de practică a studenților în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Procedură privind soluționarea conflictelor ce pot să apară în procesul de predare-învățare în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind activitatea profesională a studenților ciclului I studii universitare de licență din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

2021 – Regulament privind activitatea profesională a studenților ciclului II studii universitare de master din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

FEEDBACK, CALITATE și AUDIT

ETICA UNIVERSITARĂ și CERCETARE