Studiile universitare de master organizate de ANIMV, în domeniile Informații și securitate națională și Relații internaționale și studii europene se desfășoară doar cu frecvență și sunt structurate pe patru semestre. Programele de studii universitare de master asigură baza pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale şi academice postuniversitare.