PREZENTARE

ANIMV a obținut calitatea de IOSUD prin Ordinul nr. 667 / 28.03.2007 al Ministrului educației și cercetării, fiind abilitată să organizeze și să desfășoare studii doctorale și postdoctorale în domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională.

IOSUD ANIMV a fost supusă evaluării externe de către ARACIS, în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2021. În urma acestui proces, IOSUD ANIMV a obținut calificativul „MENȚINEREA ACREDITĂRII”, acordat prin Hotărârea Consiliului ARACIS din 25 noiembrie 2021.

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este organismul care conduce IOSUD ANIMV. Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuții ale CSUD.

COMPONENȚA CSUD pentru mandatul octombrie 2020 – septembrie 2024:

  • prof.univ.dr. Irena CHIRU – directorul CSUD (iulie 2022 – iunie 2026), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București
  • prof.univ.dr. Ion ALBULESCU – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca
  • prof.univ.dr. Iordan BĂRBULESCU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
  • prof.univ.dr. Radu CARP – Universitatea din București
  • prof.univ.dr. Adrian OPRE – Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca
  • prof.univ.dr. Ioan DEAC – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București
  • drd. Ionuț NICULESCU  – student doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București (martie 2024 – februarie 2025)
  • acs.drd. Mihai CIOBANU – student doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București (iulie 2024 – februarie 2025)

PARTENERIAT

Parteneriat între IOSUD ANIMV şi European Security and Defence College (ESDC): prof.univ.dr. Irena CHIRU – reprezentant ANIMV în Executive Academic Board al ESDC.