Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD) este organismul care conduce Instituţia Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuţii ale CSUD. Printre acestea se numără stabilirea strategiei IOSUD, elaborarea regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul IOSUD, precum și alte atribuţii specifice, care sunt stabilite prin regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat.

Activităţile administrative legate de desfăşurarea studiilor de doctorat în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” şi de acţiunile Şcolii doctorale se realizează de către secretariatul Şcolii Doctorale.

CSUD este format din:

  • prof. univ. dr. Irena CHIRU – directorul CSUD, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București
  • prof. univ. dr. Ion ALBULESCU – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca
  • prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București
  • prof. univ. dr. Radu CARP – Universitatea din București
  • prof. univ. dr. Adrian OPRE – Universitatea Babeș – Bolyai, Cluj-Napoca
  • prof. univ. dr. Ioan DEAC – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București
  • asist. univ. drd. Cătălina Frățilă (Năstase) – student-doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București