Studiile universitare de master profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Puteți opta pentru specializarea Analiză de Intelligence, din cadrul Facultății de Studii de Intelligence, iar la absolvire veți fi încadrați ca ofițeri analiști sau pentru specializarea  Intelligence și Securitate Națională, din cadrul Facultății de Informații, iar la absolvire veți fi încadrați ca ofițeri operativi.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Devenind depozitar a ceea ce știm, dar și a ceea ce nu știm, vei putea avea rolul de a orienta activitatea de culegere de informații sau de a transmite evaluări beneficiarilor legali, precum Președintele sau Prim-ministrul României, despre probleme relevante pentru securitatea națională.

Ofițerul operativ culege informații care sunt ulterior plasate în producția de cunoaștere sau sunt folosite pentru construirea de operațiuni complexe. Acesta joacă rolul de senzor al situației operative, accesează surse deja existente sau recrutează noi agenți.

Prin munca în echipe mixte, de ofițeri analiști și ofițeri operativi, Serviciul Român de Informații  previne materializarea riscurilor și neutralizează amenințările la adresa securității naționale.

Îndrăznește! Învață! Inovează!

CURRICULUM

Fundamentele activităţii informativ-operative Analiza de risc
Repere ale intelligence-ului românesc (Istoria serviciilor de informaţii) Informatică aplicată în activitatea informativ-operativă
Teme fundamentale ale relaţiilor internaţionale Pregătire militară
Cadrul juridic al activităţii de informaţii Stat de drept, democraţie şi securitate naţională
Psiho-sociologie aplicată la activitatea de informaţii Managementul organizaţiei de securitate naţională
Intelligence în secolul XXI Dinamica echilibrului de putere în secolul XXI
Limbă engleză Rolul intelligence-ului în protecţia infrastructurilor critice
Tehnici de optimizare a comportamentului uman Ameninţări asimetrice – manifestare şi răspuns
Securitate locală, regională şi globală Intelligence modern
Metodologia cercetării ştiinţifice Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii

Fundamentele activităţii informativ-operative Erori cognitive în analiza de intelligence
Repere ale intelligence-ului românesc (Istoria serviciilor de informaţii) Informatică aplicată în analiza informaţiilor
Logică şi teoria argumentării Pregătire militară
Semantică şi semiotică pentru intelligence Stat de drept, democraţie şi securitate naţională
Cadrul juridic al activităţii de informaţii Managementul organizaţiei de securitate naţională
Intelligence în secolul XXI Dinamica echilibrului de putere în secolul XXI
Teme fundamentale ale relaţiilor internaţionale Rolul intelligence-ului în protecţia infrastructurilor critice
Tehnici de optimizare a comportamentului uman Ameninţări asimetrice – manifestare şi răspuns
Limbă engleză Intelligence modern
Securitate locală, regională şi globală Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii
Metodologia cercetării ştiinţifice