Centrul Naţional de Modelare şi Simulare în Intelligence (CNMSI) a fost înființat în 2015 în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” pentru a răspunde nevoii de creștere a rolului pe care cercetarea știintifică interdisciplinară și utilizarea tehnologiei informației îl au în înțelegerea mediului actual de securitate.

Împreună cu celelalte structuri de educație, instruire și cercetare din Serviciul Român de Informații, integrând nevoile de interes operațional și strategic ale acestora, CNMSI oferă mijloace pentru dezvoltarea optimă a interacțiunii practică – teorie și este angrenat în programele de pregătire a viitorilor ofițeri de informații și în cursurile de testare și perfecționare a cadrelor Serviciului.

 

Abordare și activități

 CNMSI are rădăcini în abordarea securității și activității de intelligence, etichetată în mediul academic anglo-saxon “scientific intelligence”. Adoptarea acestui model a condus la activitatea Centrului de integrare în exercițiile de modelare și simulare perspective din diverse domenii conexe, precum sociologia, antropologia, psihologia și economia. Identificarea unor abordări descriptive, explicative sau predictive este însoțită de definirea unui suport analitic, matematico–informatic, care permite utilizarea mijloacelor specifice tehnologiei informației și comunicării. Modelarea bazată pe agenți inteligenți, analiza rețelelor sociale, teoria jocurilor și aplicațiile sale, acestea sunt doar câteva din mijloacele utilizate în cadrul Centrului pentru înțelegerea unei probleme de securitate.

O direcție aparte de dezvoltare a Centrului este generată de activitatea în cadrul laboratorului de simulare în condiții de realitate virtuală tridimensională. Laboratorul oferă o platformă tehnologică, software –hardware, pentru derularea unor scenarii în care participanții sunt introduși și evaluați într-un mediu virtual, care redă fidel contextul de manifestare a unei probleme de securitate.

Organizarea și derularea activităților CNMSI sunt în consonanță cu terminologia și principiile adoptate de NATO în domeniul modelării și simulării, unul dintre repere vizând raportarea la taxonomia LVC – „Live, Virtual, Constructive”.

În cadrul national și international al cercetării și dezvoltării, CNMSI susține construirea unui ecosistem de entități instituționale, academice, de afaceri în jurul tematicii modelării și simulării, cu proiecții în problematica securității naționale.