Concurs posturi didactice şi de cercetare, în semestrul II al anului universitar 2023-2024

Facultatea de Informaţii Departamentul de Ştiinţe Sociale Lector universitar, poziția 54/1 Discipline de concurs: Psihologie interculturală, Public speaking, Securitate și guvernare FIȘA DE CONCURS Conferențiar universitar, poziția 48 Discipline de concurs: Decizie și Big Data în activitatea de informații, Metodologia cercetării științifice, Management și decizie în conflictele politico-militare, Self-management FIȘA DE CONCURS Associate professor, position 48 Academic […]

Citește mai mult

Oferta publică de şcolarizare pentru studii postuniversitare de educaţie permanentă 2023-2024

Acest program este similar ca structură și curriculum programului de masterat profesional și se adresează persoanelor absolvente cu diplomă licență sau echivalentă și care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații. Candidații interesați vor parcurge același proces de selecție ca în cazul programului de masterat profesional, iar la începerea programului de formare vor […]

Citește mai mult

S-au încheiat înscrierile în procesul de selecție la studiile universitare de licență și master profesional organizate de ANIMV

Pentru anul universitar 2024-2025, înscrierile în procesul de selecție la studii universitare de licență și de master profesional organizate de ANIMV s-au încheiat. Susținerea concursului de admitere pentru aceste categorii de studii universitare se realizează DOAR de către candidații care au parcurs toate etapele procesului de selecție. Pentru candidații care vor fi validați în vederea […]

Citește mai mult

ANISTUD 2024 – Call for Papers

Continuând tradiția de evenimente dedicate formării unei școli românești de intelligence, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează ediția 2024 a sesiunii de comunicări științifice studențești ANISTUD. Adresată studenților de la programele de studii universitare de licență ale universităților militare, respectiv studenților de la programele de studii universitare de licență ale universităților civile care au […]

Citește mai mult

2023 – Doctorat și Postdoctorat – INFORMAȚII AN UNIVERSITAR

ABILITARE Taxe de abilitare pentru conducerea de doctorat 2023-2024 STUDII DOCTORALE Structura anului universitar al programului de studii universitare de doctorat 2023-2024 Acte adiționale la contractele de studii pentru programul de studii universitare de doctorat 2023-2024 Taxele pentru programul de studii universitare de doctorat 2023-2024 STUDII POSTDOCTORALE Structura anului universitar al programului postdoctoral de cercetare […]

Citește mai mult

2021 – Concursul de admitere pentru studiile universitare de DOCTORAT și POSTDOCTORAT

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează, în septembrie 2021, concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat, seria 2021- 2024, în domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională” Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” Oferta publică de școlarizare Poziții scoase la […]

Citește mai mult

2022 – Concursul de admitere pentru studiile universitare de DOCTORAT și POSTDOCTORAT

Rezultatele candidaţilor la concursul de admitere la programul de studii universitare de doctorat în domeniul informaţii şi securitate naţională 2022 Rezultatele candidaţilor la concursul de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansată în domeniul informaţii şi securitate naţională 2022 Studii doctorale Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează, în septembrie 2022, concursul de admitere pentru […]

Citește mai mult

2023 – Concursul de admitere pentru studiile universitare de DOCTORAT și POSTDOCTORAT

Studii doctorale Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează, în septembrie 2023, concursul de admitere pentru studiile universitare de doctorat, seria 2023-2026, în domeniul „Informații și Securitate Națională” Metodologia de organizare și de desfășurare a selecției în vederea admiterii la studiile doctorale Procedura de organizare şi de desfășurare a concursului de admitere în programul de […]

Citește mai mult

DOMINOES – proiect Digital Competences Information Ecosystem

În data de 26 ianuarie a.c., la hotelul Ramada Plaza, a avut loc evenimentul de multiplicare în cadrul proiectului Digital Competences Information Ecosystem – DOMINOES (finanțat prin programul Erasmus+, Proiect nr. 2021-1-RO01-KA220-HED-000031158). Evenimentul a fost organizat de către New Strategy Center (partener în proiect), cu sprijinul ANIMV și a reunit circa 70 de participanți, reprezentanți […]

Citește mai mult