Misiune

 

Misiunea noastră este de a asigura educarea și formarea celei mai importante resurse a Serviciului Român de Informaţii, angajații noștri, iar pe de altă parte de a genera și disemina cunoaștere științifică în domeniul intelligence și securitate naţională la nivelul societății românești și comunității de informații, securitate și apărare.

 

Viziune

 

Viziunea noastră este să clădim școala românească de intelligence și să devenim una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din România, prin excelența generată de studenții noștri, profesorii de elită și serviciile educaționale, de cercetare și de formare asigurate la cele mai înalte standarde.

 

Valori

 

Activităţile noastre se desfășoară în spiritul valorilor Serviciului Român de Informații, patriotism, onoare și profesionalism. Dat fiind profilul dual Academiei, ca structură din cadrul SRI și ca instituție de învățământ superior și cercetare științifică, ne-am dezvoltat propria axă valorică în concordanță cu activitatea desfășurată: excelență, dinamism și unicitate.