CURRICULUM – PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Programul de studii universitare de doctorat asigură obținerea titlului și diplomei de doctor în domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională. Programul de studii universitare de doctorat presupune realizarea a minim 240 ECTS și este structurate pe trei componente:

  • Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate / sem.1 / 32 ECTS,cu parcurs comun pentru toți studenții doctoranzi;
  • Programul individual de cercetare științifică / sem.1-sem.8 / min. 152 – max. 188 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand;
  • Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie / sem.1-sem.6 / max. 24 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand.
  • Elaborarea tezei de doctorat / sem.7-sem.8 / 30 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand.

(1) Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate se axează pe furnizarea de cunoștințe avansate în domeniul „Informații și Securitate Națională”, pe elaborarea și aplicarea de noi dezvoltări teoretice în domeniul profesional al intelligence și al securității naționale, cercetarea acestora prin intermediul analizei critice și interpretării creative, aplicarea principiilor și valorilor eticii cercetării științifice, precum și a metodelor și tehnicilor de cercetare, a instrumentelor științifice de interes pentru domeniul de doctorat.

Nr.

Discipline științifice obligatorii

ECTS

1

Etică și integritate academică

4

2

Metodologia cercetării științifice

4

3

Studii de intelligence

4

4

Studii de securitate

4

5

Gândire critică

4

6

Analiză de intelligence

4

7

Statistică socială

4

8

Modelare și simulare prospectivă în intelligence și securitate

4

 

TOTAL ECTS Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate:

32

(2) Programul individual de cercetare științifică/aplicativă reprezintă componenta de cercetare a programului de studii universitare de doctorat. El este astfel proiectat în programul de doctorat încât să asigure obținerea competențelor profesionale și transversale specifice cercetării științifice.

Nr.

Lucrări de cercetare obligatorii

ECTS

1

Proiect de cercetare doctorală
Designul fundamental al cercetării științifice/aplicative

24

2

Referat de cercetare științifică
Designul teoretic al cercetării științifice/aplicative

24

3

Referat de cercetare științifică
Designul metodologic al cercetării științifice/aplicative

24

4

Articol de cercetare științifică / aplicativă

4×20

Nr.

Activități de cercetare opționale

ECTS

1

Articol de cercetare științifică/aplicativă

2

Conferință de cercetare științifică/aplicativă

4×4

 

TOTAL ECTS Programul individual de cercetare științifică/aplicativă:

min.152

max.188

(3) Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie reprezintă componenta de dezvoltare personală a absolvenților programului de studii universitare de doctorat. El este proiectat modular și reluat anual, astfel încât să asigure o parcurgere personalizată în vederea dobândirii și consolidării cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilităților și autonomiei necesare absolvenților programului de studii universitare de doctorat.

Nr.

Module complementare opționale

ECTS

1

Modulul cunoștințe

6

2

Modulul aptitudini

6

3

Modulul responsabilități

6

4

Modulul autonomie

6

 

TOTAL ECTS Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie :

24

(4) Elaborarea tezei de doctorat dovedește capacitatea de a trata științific o problemă, un subiect de cercetare științifică sau de cercetare profesională. Aceasta trebuie să evidențieze capacitatea de a extrage ideile esențiale din bibliografia studiată, de a opera cu teoriile fundamentale și cu cele specifice domeniului de știință, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare științifică sau profesională, de a stabili obiective de cercetare științifică sau profesională și a le operaționaliza, de a extrage concluzii bazate pe argumente și de a oferi soluții teoretice și aplicative proprii pentru tema de cercetare științifică sau profesională.

Nr.

Avizarea tezei de doctorat

ECTS

1

Avizarea tezei de doctorat

30

 

TOTAL ECTS Elaborarea tezei de doctorat :

30


CURRICULUM – PROGRAMUL POSTDOCTORAL DE CERCETARE AVANSATĂ

Programul postdoctoral de cercetare avansată asigură obținerea certificatului de absolvire a studiilor postdoctorale în domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională. Programul postdoctoral de cercetare avansată presupune realizarea a minim 60 ECTS și este structurate pe două componente:

  • Programul individual de cercetare științifică avansată / sem.1-sem.4 / min.64 – max.92 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare cercetător postdoctoral;
  • Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie / sem.2-sem.4 / max. 24 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare cercetător postdoctoral.
  • Elaborarea lucrării științifice de absolvire / sem.3-sem.4 / 30 ECTS, cu parcurs individual pentru fiecare student doctorand.

 

(1) Programul individual de cercetare științifică avansată reprezintă componenta de cercetare a programului postdoctoral de cercetare avansată. El este astfel proiectat în programul postdoctoral de cercetare avansată încât să asigure obținerea competențelor profesionale și transversale specifice cercetării științifice.

Nr.

Activități de cercetare obligatorii

ECTS

1

Proiect de cercetare postdoctorală – Designul fundamental, teoretic și metodologic al cercetării

24

2

Articol de cercetare științifică

2 x 20

Nr.

Activități de cercetare opționale

ECTS

1

Articol de cercetare științifică

20

2

Conferință de cercetare științifică

2 x 4

 

TOTAL ECTS Programul individual de cercetare științifică avansată:

min.64

max.92

 

(2) Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie reprezintă componenta de dezvoltare personală a absolvenților programului postdoctoral de cercetare avansată. El este proiectat modular și reluat anual, astfel încât să asigure o parcurgere personalizată în vederea dobândirii și consolidării cunoștințelor, aptitudinilor, responsabilităților și autonomiei necesare absolvenților programului postdoctoral de cercetare avansată.

Nr.

Module complementare opționale

ECTS

1

Modulul cunoștințe

4

2

Modulul aptitudini

4

3

Modulul responsabilități

4

4

Modulul autonomie

4

 

TOTAL ECTS Programul complementar cunoștințe, aptitudini, responsabilități, autonomie:

16

 

(3) Elaborarea lucrării științifice de absolvire dovedește capacitatea de a trata științific o problemă, un subiect de cercetare științifică. Aceasta trebuie să evidențieze capacitatea de a extrage ideile esențiale din bibliografia studiată, de a opera cu teoriile fundamentale și cu cele specifice domeniului de știință, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare științifică, de a stabili obiective de cercetare științifică și a le operaționaliza, de a extrage concluzii bazate pe argumente și de a oferi soluții teoretice și aplicative proprii pentru tema de cercetare științifică.

Nr.

Avizarea lucrării științifice de absolvire

ECTS

1

Avizarea lucrării științifice de absolvire

30

 

TOTAL ECTS Elaborarea lucrării științifice de absolvire :

30