Studiile universitare de licență în domeniul științe militare, informații și ordine publică, se desfășoară pe o durată de 3 ani, se obțin 180 de credite și se organizează doar cu frecvență pe locuri bugetate.

La finalizarea studiilor, absolvenții obțin diploma de licență, însoțită de suplimentul de diplomă, care se eliberează potrivit legii și în concordanță cu standardele specifice calității învățământului superior, pe plan național și internațional.

Academia organizează studii universitare de licență pe specializările Psihologie-Informaţii, pentru formarea de ofițeri de informații operativi, și Studii de securitate și informații, pentru formarea de ofițeri de informații analiști. După finalizarea uneia dintre acestea, absolvenții sunt încadrați în instituțiile de proveniență.

Începând cu anul universitar 2023-2024, Academia organizează studii universitare de licență pe specializările Operaţiuni de Intelligence, pentru formarea de ofițeri de informații operativi, și Studii de securitate și informații, pentru formarea de ofițeri de informații analiști.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Devenind depozitar a ceea ce știm, dar și a ceea ce nu știm, vei putea avea rolul de a orienta activitatea de culegere de informații sau de a transmite evaluări beneficiarilor legali, precum Președintele sau Prim-ministrul României, despre probleme relevante pentru securitatea națională.

Ofițerul operativ culege informații care sunt ulterior plasate în producția de cunoaștere sau sunt folosite pentru construirea de operațiuni complexe. Acesta joacă rolul de senzor al situației operative, accesează surse deja existente sau recrutează noi agenți.

Prin munca în echipe mixte, de ofițeri analiști și ofițeri operativi, Serviciul Român de Informații  previne materializarea riscurilor și neutralizează amenințările la adresa securității naționale.

Îndrăznește! Învață! Inovează!

CURRICULUM

Logică şi teoria argumentării (gândire critică) Managementul securităţii informaţiilor
Introducere în problematica securităţii Geopolitică şi globalizare
Istoria serviciilor de informaţii Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Introducere în intelligence Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Filosofia culturii şi teoria valorilor Intelligence şi securitate economică
Cogniţie socială Management general
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Operaţiuni de influenţă strategică
Educaţie fizică Informatică aplicată în activitatea de informaţii
Antropologie Protecţia infrastructurilor critice
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii
Consiliere psiho-educaţională  

Fundamentele psihologiei Psihologia personalităţii
Consiliere psiho-educaţională Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Instituţii de securitate Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Introducere în intelligence Intelligence şi securitate economică
Limbă străină I (Limba engleză/franceză/rusă) Evaluare psihologică şi psihodiagnoză
Educaţie fizică Management general
Antropologie Psihologie organizaţională
Fundamente de drept cu aplicabilitate în domeniul securităţii naţionale Protecţia infrastructurilor critice
Metodologia cercetării psihologice Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii