Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. În acest cadru, abordăm activitatea de intelligence din punctul de vedere al educării și formării viitorilor și actualilor ofiţeri de informaţii, dar și al cercetării și cunoașterii aprofundate a domeniului intelligence și securitate. Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală.

Dacă pentru profilurile complementare activității de intelligence, precum cel tehnic, logistic sau administrativ, educația poate reveni altor instituții de pregătire, selecția și formarea viitorilor ofițeri analiști și ofițeri operativi revine exclusiv Academiei. Încadrarea în Serviciul Român de Informații ca ofițer analist sau ca ofițer operativ se realizează pentru absolvenții de liceu prin programele de licență Studii de securitate și informații sau Psihologie – informații și pentru absolvenții de studii de licență prin programele de master profesional Analiză de Intelligence sau Intelligence și Securitate Națională, organizate de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Universitatea noastră se adresează și altor categorii de public prin programele pe care le organizează. Printre acestea se numără programele de studii universitare de master de cercetare, studii universitare de doctorat și studii postuniversitare, create pentru membrii comunităţii de informații și securitate naţională din România și pentru toate persoanele interesate de înțelegerea superioară a domeniului securității. Nu în ultimul rând, Academia asigură programe de formare continuă pentru angajaţii Serviciului, în diverse arii și domenii profesionale.

Broșură

Broșură de prezentare a ANIMV (limba română)

Română

ANIMV presentation brochure (English language)

English

Rectori

Sociologul Septimiu Chelcea (1994 – 1999) – abordarea didactică a cunoscut noi forme de pregătire, care presupuneau creșterea nivelului de aplicabilitate a cunoștințelor dobândite și adaptarea eficientă la transformările societății românești de la acel moment.

Profesorul universitar Constantin Romanoschi (1999 – 2002) – experiența acumulată, evoluția curriculei și cerințele operaționale ale SRI au determinat o restructurare strategică a planurilor de învățământ pentru programele derulate la nivelul Institutului Național de Informații (INI), care devine în mandatul dlui Romanoschi Academia Națională de Informații (ANI).

Profesorul universitar Ioan Chiș (2003 – 2005) și profesorul universitar Traian Liteanu (2005 – 2007) – au asigurat implementarea principiilor unei comunități academice dinamice și omogene.

Profesorul universitar Gheorghe Teodoru Ștefan (2007 – 2013) – Academia a cunoscut o perioadă de consolidare a profilului pregătirii de specialitate a viitorilor ofițeri de informații.

Conferențiar universitar Niculae Iancu (2013 – 2017) – Academia a fost recunoscută ca pol de cunoaștere în domeniul de activitate la nivel național și internațional.

Rectorul

Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Prof. univ. dr. Adrian-Liviu IVAN

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” a absolvit în anul 1994 cursurile Facultăţii de Istorie şi Filosofie, șef de promoție, iar în perioada 1994 – 1995 a urmat programul de studii aprofundate Istorie Contemporană şi Relaţii Internaţionale din cadrul aceleiaşi facultăţi, a Universității Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB). În intervalul 1995 – 1999 a urmat cursurile Institutului European al Universităţii din Geneva, iar în anul 2003 a obţinut titlul de doctor în Relaţii internaţionale la UBB cu teza cu titlul Stat, majoritate şi minoritate naţională în România (1919-1930). Cazul maghiarilor şi germanilor din Transilvania, 2003.

De-a lungul carierei, a desfăşurat activități didactice multiple, colaborând cu universități de prestigiu din România și din străinătate. A fost profesor universitar în cadrul UBB (din 2008), profesor asociat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, precum și în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” București (2016 – 2017). De asemenea, a fost profesor invitat în cadrul International University, Institute for European Studies, A Centre for Excellency-Gorizia, Trieste (Italia), Universitatea Roma Tre (Italia), Universitatea Louvain-la-Neuve (Belgia), Le Largotec-Universite Paris Est Creteil Val de Marne, Paris (Franța).

A ocupat numeroase poziţii de conducere şi funcţii administrative în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, precum cele de director al Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie şi director al Centrului ”Altiero Spinelli” de Studiere a Organizării Europene. De asemenea, a deţinut funcţia de preşedinte al Comisiei Științe sociale, politice și ale comunicării din cadrul ARACIS şi pe cea de vicepreşedinte al Asociației Române de Relații Internaționale și Studii Europene. Este membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), vicepreşedinte al Comisiei de Sociologie, Științe politice şi Administrative.

Este autorul a numeroase cărţi, articole și lucrări de specialitate în domeniile Relaţii internaţionale, Studii de securitate, Minorităţi naţionale şi etnice în relaţiile internaţionale, Analiza politicilor de securitate, Guvernanţă europeană şi internaţională, fiind de asemenea cooptat în colectivele editoriale ale unor publicaţii de specialitate.

Recunoaşterea activităţii academice este demonstrată de premii și distincții obţinute de-a lungul carierei, între acestea numărându-se și premiul „Dimitrie Gusti”, al Academiei Române (2013), premiul „Cercetării științifice” al UBB (2011), Diplomă de excelență din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) – premiu național (2008).

Limbi străine: engleză și franceză.

 

Mesajul rectorului Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” are ca misiune fundamentală formarea inițială, profesională și continuă a ofițerilor de informații.

Cu o experiență de peste 25 de ani, Academia pregătește profesioniști în intelligence și în egală măsură, se preocupă de aprofundarea de programelor de cercetare menite să dezvolte, în interiorul societății, un spirit ancorat în problematica de securitate a lumii moderne.

Personalul unui serviciu de informații modern trebuie să fie bine pregătit, flexibil și adaptabil la modificările mediului de securitate.

Cunosc și respect parcursul de până acum al Academiei. Am discutat cu profesori din perioada Institutului Superior de Informații și am cunoscut absolvenți ai Institutului Național de Informații. Am cunoscut foarte bine, din calitatea mea anterioară de evaluator în Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, modul în care Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” s-a dezvoltat și a ajuns să fie listată ca instituție de învățământ superior „cu grad ridicat de încredere”. Știu că nimic nu s-a clădit peste noapte și că Academia înseamnă efort combinat din partea unor generații succesive de profesori, studenți și parteneri. Tuturor le sunt recunoscător și le transmit întreaga mea gratitudine.

Pe parcursul mandatului meu, evoluția pregătirii universitare va fi guvernată de etică profesională și standarde academice ridicate. Doar prin respectarea permanentă a acestor norme vom putea clădi împreună o Academie modernă și transparentă.

Anii petrecuți în mediul universitar mi-au demonstrat faptul că experiența practicienilor unui domeniu s-a dovedit a fi un veritabil suport empiric pentru orice tip de cercetare științifică avansată. De aceea, activitatea de cercetare în Academie va fi axată preponderent pe identificarea și normarea științifică a abordărilor inovatoare utile comunității naționale de intelligence.

Sunt constant preocupat de evoluțiile societății românești și de cele care au generat necesitatea de deschidere și cunoaștere, o caracteristică din ce în ce mai prezentă, astfel că în Academie vom îmbina comunicarea transparentă cu rigorile impuse de statutul special de instituție de învățământ superior militar.

Cu perseverență și pasiune, sunt convins că putem consolida un model românesc de învățământ universitar de informații și putem pregăti viitori ofițeri de care să fim mândri, atât noi, cât și cetățenii României.

Patria a priori

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”

Profesor universitar doctor Adrian-Liviu IVAN

Organigramă