Școala Doctorală Informații și Securitate Națională din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” contribuie la dezvoltarea cunoașterii avansate în domeniul Informații și securitate națională, ca fundament al consolidării științifice a acestei arii de studiu.

Misiunea Școlii Doctorale Informații și Securitate națională este dezvoltarea cercetării în domeniul intelligence, prin rigoarea metodologiei științifice și prin interconectarea cu alte domenii științifice apropiate.

Școala Doctorală Informații și Securitate Națională abordează, prin cercetările doctorale și postdoctorale, domeniul informații și securitate națională, având drept obiectiv crearea unui fond de cunoaștere științifică specializată a aspectelor de intelligence din mediul de securitate național și internațional.

Abordarea temelor de cercetare se realizează prin raportarea la misiunile și valorile Serviciului Român de Informații și la viziunea națională în domeniul securității și apărării.

Rezultatele științifice obținute de-a lungul timpului sunt în concordanță cu obiectivele strategice și principiile de competitivitate și excelență ale învățământului superior și cercetării științifice din România.

Școala Doctorală Informații și Securitate Națională organizează și gestionează programe de studii universitare de doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare și cu respectarea cadrul normativ specific Serviciului Român de Informații.

Domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională, care funcționează în Școala Doctorală Informații și Securitate Națională, a fost supus evaluării externe de către ARACIS, în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2021. În urma acestui proces, domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională a obținut calificativul „MENȚINEREA ACREDITĂRII”, acordat prin Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 94 din 25 noiembrie 2021.

Consiliul Școlii Doctorale este organismul care conduce Școala Doctorală Informații și Securitate Națională. Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuții ale Consiliului Școlii Doctorale (CSD).

COMPONENȚA CSD pentru mandatul martie 2023 – februarie 2028

 • prof.univ.dr. Ioan DEAC, directorul Școlii Doctorale Informații și Securitate (mai 2019 – aprilie 2024), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • prof.univ.dr. Irena CHIRU, conducător de doctorat, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC, conducător de doctorat, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov;
 • conf.univ.dr. Silviu NATE, expert științific, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
 • dr. Tudor Raț, expert profesional, Serviciul Român de Informații;
 • asist.univ.drd. Cristian CONDRUȚ – student doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București (mai 2023 – februarie 2024)
 • drd. Laurențiu-Adrian PANĂ – student doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București (mai 2023 – februarie 2024)

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE

Consorțiul ESSENTIAL (Universitatea din Malta, Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologii, Universitatea Groningen (Olanda), Universitatea Edith Cowan (Australia), Institutul Olandez de Criminalistică, Consiliul Național de Cercetare (Italia)) pentru coordonare în cotutelă

 • Conducător de doctorat – prof.univ.dr. Irena CHIRU;
 • Studenți doctoranzi –drd. Lauren ELRICK; drd. Guido VALLA LUCA; drd. Ainara BORDES PEREZ; drd. Agnes-Elizabeth VENEMA; drd. Silviu Cristian PAICU;

Parteneriat cu European Doctoral School on Common Security and Defence Policy (EDS on CSDP), pentru coordonare în cotutelă:

 • Conducător de doctorat – cs.I.dr. Ruxandra BULUC;
 • Studenți doctoranzi – drd. Cătălina-Oana FRĂȚILĂ; drd. Cristian CONDRUŢ; drd. Andrei-Cristian MORARU.

Parteneriat cu Universitatea București pentru coordonare în cotutelă

 • Conducător de doctorat – prof.univ.dr. Ioan DEAC;
 • studenți doctoranzi – drd. Marius PORUMBIȚĂ; drd. Ana-Maria SURUGIU;

Proiect POCU 153310 / Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health

Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Academia Română și NTT Data România implementează proiectul POCU 153310 / Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health, în perioada 01.06.2022 – 30.11.2023, proiect cofinanțat din Fondul Social European.

Echipa de implementare din partea Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”:

Coordonator partener 1 ANIMV – prof.univ.dr. Ioan DEAC;

Coordonator program cercetare aplicată (domeniul spațiu și securitate) – prof.univ.dr. Irena CHIRU;

Mentor cercetare aplicată (domeniu spațiu și securitate) – cs.I.dr. Ruxandra BULUC;

Grup țintă – asist.univ.drd. Dana-Ionela SÎRBU (DRUGĂ); asist.univ.drd. Oana-Cătălina NĂSTASE (FRĂȚILĂ); asist.univ.drd. Mădălina-Elena LUPU; acs.drd. Bianca-Alina COSCA-VOIN; drd. Adina-Elena BUNEA (BOCAI).

INVITATION SUMMER UNIVERSITY EDS&SDISN on CSDP