Şcoala Doctorală Intelligence și Securitate din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” contribuie la dezvoltarea cunoașterii avansate în domeniul Informații și securitate națională, ca fundament al consolidării științifice a acestei arii de studiu.

Misiunea Școlii Doctorale Intelligence și Securitate este dezvoltarea cercetării în domeniul intelligence, prin rigoarea metodologiei științifice și prin interconectarea cu alte domenii științifice apropiate.

Școala Doctorală Intelligence și Securitate abordează, prin cercetările doctorale și postdoctorale, domeniul informații și securitate națională, având drept obiectiv crearea unui fond de cunoaștere științifică specializată a aspectelor de intelligence din mediul de securitate național și internațional.

Abordarea temelor de cercetare se realizează prin raportarea la misiunile și valorile Serviciului Român de Informații și la viziunea națională în domeniul securității și apărării.

Rezultatele științifice obținute de-a lungul timpului sunt în concordanță cu obiectivele strategice și principiile de competitivitate și excelență ale învățământului superior și cercetării științifice din România.

Școala Doctorală Intelligence și Securitate organizează și gestionează programe de studii universitare de doctorat și programe postdoctorale de cercetare avansată, în concordanță cu prevederile legislației în vigoare și cu respectarea cadrul normativ specific Serviciului Român de Informații.

Domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională, care funcționează în Școala Doctorală Intelligence și Securitate, a fost supus evaluării externe de către ARACIS, în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2021. În urma acestui proces, domeniul de doctorat Informații și Securitate Națională a obținut calificativul „MENȚINEREA ACREDITĂRII”, acordat prin Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 94 din 25 noiembrie 2021.

Consiliul Școlii Doctorale este organismul care conduce Școala Doctorală Intelligence și Securitate. Acesta este constituit în conformitate cu prevederile HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, care stabilește și principalele atribuții ale Consiliului Școlii Doctorale (CSD).

COMPONENȚA CSD pentru mandatul martie 2024 – februarie 2029

 • prof.univ.dr. Ioan DEAC, directorul Școlii Doctorale Intelligence și Securitate (01 aprilie 2024 – 31 martie 2029), Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • prof.univ.dr. Irena CHIRU, conducător de doctorat, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC, conducător de doctorat, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov;
 • drd. Angela-Karina AVĂDĂNEI – student doctorand, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București (martie 2024 – februarie 2025)

PARTENERIATE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE

Consorțiul ESSENTIAL (Universitatea din Malta, Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologii, Universitatea Groningen (Olanda), Universitatea Edith Cowan (Australia), Institutul Olandez de Criminalistică, Consiliul Național de Cercetare (Italia)) pentru coordonare în cotutelă

 • Conducător de doctorat – prof.univ.dr. Irena CHIRU
 • Studenți doctoranzi –drd. Lauren ELRICK; drd. Ainara BORDES PEREZ; drd. Agnes-Elizabeth VENEMA

Parteneriat cu European Doctoral School on Common Security and Defence Policy (EDS on CSDP), pentru coordonare în cotutelă:

 • Conducător de doctorat – cs.I.dr. Ruxandra BULUC
 • Studenți doctoranzi – drd. Cristian CONDRUŢ; drd. Andrei-Cristian MORARU

Parteneriat cu Universitatea București pentru coordonare în cotutelă

 • Conducător de doctorat – prof.univ.dr. Ioan DEAC
 • Studenți doctoranzi – drd. Marius PORUMBIȚĂ; drd. Ana-Maria SURUGIU

Parteneriat cu Universitatea Națională de Științe și Tehnologie POLITEHNICA București

 • Conducător de doctorat – prof.univ.dr. Emil SLUSANSCHI
 • Studenți doctoranzi – drd. Mihai CIOBANU; drd. Ionuț NICULESCU