Şcoala Doctorală Informații și Securitate Națională din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” contribuie la dezvoltarea cunoașterii avansate în domeniul Informații și securitate națională, ca fundament al consolidării științifice a acestei arii de studiu. Rezultatele științifice obținute de-a lungul timpului sunt în concordanță cu obiectivele strategice și principiile de competitivitate și excelență ale învățământului superior și cercetării științifice din România.

De-a lungul timpului, Școala Doctorală Informații și Securitate Națională a abordat cadrul larg al domeniului informații și securitate națională, a creat un fond de cunoaștere științifică generală asupra problemelor legate de mediul de securitate național și internațional. Acum, misiunea noastră este de dezvoltare a cercetării în domeniul intelligence, prin rigoarea metodologiei științifice și prin interconectarea cu alte științe conexe. Activitatea Școlii doctorale deservește, prin această abordare, activitățile desfășurate de Serviciul Român de Informații și creează premisele științifice pentru elaborarea și adaptarea constantă a Doctrinei de intelligence autohtone.

Investiția în educație și cercetare constituie una dintre prioritățile noastre.

Abordarea temelor de cercetare în cadrul școlii doctorale se realizează prin raportarea la misiunile și valorile Serviciului Român de Informații și la viziunea națională în domeniul securității și apărării, rezultatele relevante fiind promovate la nivelul sistemului de securitate din țara noastră.

Școala doctorală organizează și gestionează studiile universitare de doctorat la nivelul IOSUD-ANIMV, în concordanță cu prevederile legislației și cadrul normativ specifice domeniului.

Calitatea ANIMV de IOSUD a fost obținută prin Ordinul nr. 667 / 28.03.2007 al Ministrului educației și cercetării, în același an având loc și primul examen de admitere la studiile universitare de doctorat, în urma căruia au fost înmatriculați 13 doctoranzi.

La 16.09.2011, în cadrul ANIMV, este consemnată constituirea formală a IOSUD și a Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD).

În 2015 Școala Doctorală Informații și Securitate Națională a fost înființată ca structură distinctă în cadrul ANIMV.

Școala Doctorală Informații și Securitate Națională a fost supusă evaluării externe de către ARACIS, în perioada septembrie 2021 – noiembrie 2021. În urma acestui proces, IOSUD ANIMV și domeniul de studii universitare de doctorat Informații și Securitate Națională au obținut calificativul „MENȚINEREA ACREDITĂRII”, acordat prin Hotărârea Consiliului ARACIS din 25 noiembrie 2021.

Strategia de asigurare și de dezvoltate a calității programelor de studii universitare de doctorat și a programelor postdoctorale de cercetare avansată în Școala Doctorală Informații și Securitate Națională 2021-2025

Consiliul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională

  • prof. univ. dr. Ioan Deac, directorul Școlii Doctorale
  • prof. univ. dr. Irena Chiru, conducător de doctorat
  • prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc, conducător de doctorat
  • drd. Mădălina Elena Lupu
  • drd. Adina Elena Bunea (Bocai)
  • cs. I dr. Cristian Anton Găzdac
  • dr. Sorin Zugravu

Parteneriate

Sub egida ANIMV, în colaborare cu un consorțiu format din alte entități universitare de cercetare, din 2017 se organizează programul doctoral ESSENTIAL, un program de studii de tip European Joint Doctorate (EJD), ce urmărește obținerea excelenței în domeniul studiilor universitare și încurajează dezvoltarea de proiecte de cercetare inovatoare, asociate unor probleme complexe din domeniul științelor securității.

Conceptele de noutate pentru Școala doctorală sunt cele de multidisciplinaritate (drept – IT&C – securitate națională), mobilitate și experiență internațională.

Temele majore de cercetare propuse în cadrul programului sunt formulate în acord cu patru discipline fundamentale – Științe socio-economice și umane, Sociologie, Științe juridice, Drept, Științele comunicării și studiul mass-media, Securitatea Informației, Digital Forensics și Cyber-securitate – și îmbină cu succes elemente aparținând științelor informatice, dar și studiilor de securitate și de intelligence.

Web

Consorțiu ESSENTIAL

 Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Universitatea din Malta

Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologii

Universitatea Groningen (Olanda)

Universitatea Edith Cowan (Australia)

Institutul Olandez de Criminalistică

Consiliul Național de Cercetare (Italia)