1991

Este creată Facultatea de Psihosociologie

1990 a luat naștere Serviciul Român de Informații, iar în anul următor a fost creată în subordinea sa Facultatea de Psihosociologie, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti


1992

Institutul Superior de Informații (ISI)

În 1992 este fondat ISI, prima entitate de sine stătătoare specializată în formarea ofițerilor de informații pentru SRI și pentru alte structuri partenere din sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională.


1993

ISI preia campusul actual al ANIMV

Anii de început ai Institutului au fost caracterizaţi de căutarea identității într-un mediu academic național în re-formare, de efervescenţă intelectuală și academică.


1994

Sociologul Septimiu Chelcea este primul rector al ISI

Abordarea didactică a cunoscut noi forme de pregătire, care presupuneau creșterea nivelului de aplicabilitate a cunoștințelor dobândite și adaptarea eficientă la transformările societății românești de la acel moment.


1995

Este înființat Institutul Național de Informații (INI)

Ca expresie a nevoii de adaptare continuă la provocările de securitate, precum și la transformările mediului universitar, ISI devine INI și introduce un nou domeniu de studiu în curricula viitorilor ofițeri de informații: științele comunicării.


1995

Apare primul număr al revistei Psihologia & Mass media

Revista a reunit articole ale profesorilor și studenților INI, inițial din domeniul psihologiei și mass-media și ulterior din arii precum intelligence, securitate europeană sau amenințări asimetrice.


2000

Este înființată Academia Națională de Informații (ANI)

Prin reforma INI, apare ANI, format care și-a demonstrat de-a lungul timpului viabilitatea. În cadrul ANI este creată Facultatea de Informații, cu specializările Psihologie – informații și Comunicare și relații publice – informații.


2001

Debutează programul masteral MAISN

La 11 septembrie 2001 sunt doborâte turnurile gemene din New York și apare necesitatea regândirii paradigmei de protecție a securității naționale. ANI înființează programul masteral Managementul activității de informații pentru siguranța națională.


2002

Ia ființă Colegiul Superior de Siguranță Națională

Absența unei înțelegeri publice a problemelor de securitate a determinat crearea CSSN, predecesorul Colegiului Național de Informații. Menirea acestuia este de a dezvolta o interfață între Academie și societatea civilă și de a furniza cunoaștere generală și apoi specifică din sfera de securitate și de intelligence.


2006

ANI organizează mese rotunde pe securitate euro-atlantică

În 2004 România devenise, alături de alte șase țări europene, membră a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.


2007

Se implementează sistemul Bologna

Se trece la structura universitară de tip 3-2-3 (licenţă, master, doctorat), în acord cu sistemul european al educaţiei și cu standardele naționale.


2007

ANI organizează primele cursuri doctorale

Calitatea ANIMV de Instituție organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) a fost obținută prin Ordinul nr. 667/ 28.03.2007 al Ministrului educației și cercetării.


2009

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

ANI preia titulatura de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, conferită prin HG nr. 353/2009. Alegerea simbolizează responsabilitatea SRI și a ANIMV pentru protejarea idelurilor naționale.


2009

Revista Română de Studii de Intelligence (RRSI)

Apare primul număr al RRSI, care continuă buna tradiţie a revistei ştiinţifice Psihologia & Mass media, valorificând experiența practicienilor și cercetătorilor în intelligence. Publicația semestrială bilingvă română-engleză este indexată în bazele de date internaționale.


2010

Institutul Național de Studii de Intelligence (INSI)

Este înființat INSI cu misiunea de a dezvolta cunoașterea în domeniul studiilor de securitate şi intelligence, la standardele specifice comunității europene, în care România a devenit membră în 2007.

2012

IKS devine un eveniment cu participare internațională

Conferința Intelligence in the Knowledge Society reunește mari nume ale domeniului studiilor de intelligence și securitate și reprezintă o parte a procesului de dezvoltare a unei perspective integrate asupra intelligence-ului românesc.


2014

Este lansat programul internațional de pregătire SBSR

Este lansat programul internațional de pregătire Securitate în Regiunea Mării Negre, organizat în parteneriat cu Universitatea Harvard și cu Universitatea Națională de Informații (SUA) sub înaltul patronaj al Administrației Prezidențiale a României. Scopul programului este consolidarea relației cu partenerii NATO.


2014

Countering hybrid threats: lessons learned from Ukraine

Ulterior anexării Peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, în 2014, ANIMV organizează workshop-ul NATO Countering hybrid threats: lessons learned from Ukraine în cooperare cu Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei” din Republica Moldova.


2014

A XXa ediție a Conferinței IKS

Are loc a XXa ediție Conferinței internaționale Intelligence in the Knowledge Society, recunoscută ca forum de cunoaștere și abordare interdisciplinară destinat atât teoreticienilor, cât și practicienilor domeniului.


2015

Centrul Național de Modelare și Simulare în Intelligence

Este înființat CNSI, care derulează programe de formare şi cercetare prin intermediul unei platforme de simulare care contribuie la proiectarea de scenarii de securitate pe termen mediu și lung.


2015

Școala Doctorală – structură distinctă în cadrul ANIMV

Școala Doctorală devine structură distinctă în cadrul ANIMV și contribuie la dezvoltarea științifică a unui domeniu de nișă, cel al studiilor de securitate și intelligence.