Departamentul de Limbi Străine coordonează programele de limbi străine desfășurate în cadrul ANIMV, axate pe limbi de circulație internațională și pe limbi de nișă. Programele sunt implementate la nivel de studii universitare de licență și master profesional, asigurând angajaților din cadrul Serviciului Român de Informații și cursuri de perfecționare și limbaj de specialitate.

Abordarea predării limbilor străine este una modernă și interdisciplinară, adaptată domeniilor de studiu specifice Academiei: psihologie, studii de securitate și analiză de intelligence. Predarea se face atât în varianta clasică, cât și în format e-learning.

Cursurile de limbi străine se desfășoară în laboratoare multimedia ce dispun de sisteme audio-video performante. Orele de laborator urmăresc formarea, consolidarea și perfecționarea competențelor de înțelegere a limbii vorbite, precum și de exprimare corectă și fluentă în limba străină.

Departamentul de Limbi Străine gestionează și testarea studenților ANIMV și a cadrelor SRI pentru stabilirea nivelului lingvistic, conform CECRL (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi).