Candidați – Concurs posturi didactice şi de cercetare, în semestrul II al anului universitar 2023-2024

FACULTATEA DE INFORMAȚII
Departamentul de Ştiinţe Sociale

CANDIDAȚI

  • Conferențiar universitar, poziția 48

Mădălina CUC (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

  • Asistent universitar, poziția 62

Mădălina-Elena LUPU (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

  • Asistent universitar, poziția 63

Andrei-Alexandru STOICA (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

FACULTATEA DE STUDII DE INTELLIGENCE
Departamentul de Studii de Securitate şi Leadership

CANDIDAȚI

  • Profesor universitar, poziția 10

Răzvan GRIGORAȘ (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

  • Asistent universitar, poziția 21

Oana-Cătălina FRĂȚILĂ (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

  • Asistent universitar, poziția 23

Sebastian BLIDARU (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

Departamentul de Limbi Străine

  • Conferențiar universitar, poziția 43/5

Cătălin TECUCIANU (CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STUDII DE INTELLIGENCE

  • CANDIDAȚI – Cercetător științific gradul II, poziţia 125

Valentin STOIAN (CV) – candidat reușit

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări


ANUNȚ Concursuri posturi didactice și de cercetare