Centrul de Excelență OSINT

Open Source Intelligence, sau OSINT, presupune cercetarea precisă a surselor deschise de informaţii, de la presă şi internet, la biblioteci şi librării. Într-un mediu informațional eterogen, unde informațiile sunt vehiculate 24/7, sursele deschise prezintă, mai mult ca niciodată, o relevanță semnificativă atât pentru societate, ca întreg, cât și pentru domeniul intelligence, ca parte. Acest atribut al surselor deschise poate fi interpretat în dublă cheie: oportunitate și provocare.
În acest context, pentru a putea răspunde noilor nevoi de pregătire și pentru a rămâne în permanență conectați la trendul inovativ în domeniul OSINT, în anul 2018 este înființat Centrul de Excelență OSINT (CEOSINT) ca departament în cadrul Facultății de Studii de Intelligence, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Raliindu-se la misiunea și obiectivele generale ale Serviciului Român de Informații, Centrul de Excelență OSINT vizează să actualizeze continuu conținutul programelor de pregătire și modernizare a tradecraft-ului instituțional și național prin derularea unei analize la 360º a domeniului surselor deschise, în vederea identificării tendințelor actuale și a unor soluții inovative care să răspundă nevoilor de pregătire și specializare.
Bazându-se pe o echipă de specialiști în domeniul OSINT tânără și dinamică, Centrul își propune să dezvolte o arhitectură flexibilă şi funcţională, menită să acționeze pe trei piloni principali: (1) elaborarea şi implementarea unor programe educaţionale destinate atât Serviciului Român de Informaţii, cât și partenerilor acestuia (la nivel național sau internațional), (2) operaționalizarea și asistența în implementarea programelor și proiectelor de cercetare-inovare, cu finanțare internă sau externă nerambursabilă și derularea de activități de cercetare pe componenta OSINT și (3) organizarea și participarea la evenimente pe tematici conexe domeniului OSINT în vederea identificării permanente a noutăților și inovațiilor în domeniu.

Broșura OSINT

Pentru îndeplinirea obiectivelor pe pilonul de cercetare, Centrul de Excelență OSINT publică cu frecvență trimestrială Broșura OSINT, care abordează și prezintă tematici curente de interes pentru securitatea națională, din perspectivă mediatică. Astfel, pentru promovarea unor teme actuale, specialiştii OSINT ai Serviciului şi echipa Centrului de Excelenţă OSINT scanează permanent evoluția mediului de securitate național și internațional și realizează articole cu tematică relevantă în problematicile de securitate naţională aflate în responsabilitatea Serviciului Român de Informaţii, folosind tehnici specifice analizei surselor deschise.

Disclaimer
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine exclusiv autorilor. Reproducerea integrală sau parţială a textelor sau ilustraţiilor din articole este posibilă numai cu acordul prealabil scris al Serviciului Român de Informaţii.