2023

15.02.2023Rezultatele examenului de disertaţie – Managementul Informaţiilor de Securitate Naţională – sesiunea februarie 2023


14.02.2023Rezultatele examenului de disertaţie – Relaţii Internaţionale şi Studii de Intelligence – sesiunea februarie 2023


2022


12.12.2022Anunţ privind rezultatele finale ale concursului de admitere la programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă dedicate formării ofiţerilor de informaţii


11.12.2022 – Rezultatele concursului de admitere la programele de studii postuniversitare de educaţie permanentă dedicate formării ofiţerilor de informaţii – decembrie 2022


29.11.2022Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice, în semestrul I al anului universitar 2022-2023


11.11.2022Oferta publică de şcolarizare pentru studii postuniversitare de educaţie permanentă 2022-2023


22.09.2022Rezultate disertație – studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă – septembrie 2022 – Facultatea de informații


21.09.2022Rezultate disertație – studii universitare de master pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă – septembrie 2022 programul Relații internaționale și studii de intelligence


16.09.2022Rezultatele examenului la studiile universitare de masterat pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă – Facultatea de Informații – septembrie 2022


14.09.2022Rezultatele examenului la studiile universitare de masterat pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă – Relații Internaționale și Studii de Intelligence, sesiunea septembrie 2022


14.09.2022Rezultate finale în urma contestațiilor pentru admiterea la studiile universitare de master profesional, sesiunea septembrie 2022


11.09.2022Rezultate admitere studii universitare de master profesional, sesiunea septembrie 2022


08.09.2022Rezultate admitere studii universitare de doctorat și postdoctoral


02.09.2022 Rezultate finale în competiția de selecție a grupului țintă pentru studenții doctoranzi


02.09.2022 SUSȚINERE TEZĂ DE DOCTORAT SEPTEMBRIE 2022


02.09.2022 Rezultate provizorii în competiția de selecție a grupului țintă pentru studenții doctoranzi


04.08.2022 Admitere sesiune septembrie 2022 – Masterat pentru promovarea culturii de securitate în societatea civilă


04.08.2022 Comunicat de presă – 30 de ani de la înființarea școlii românești de intelligence


04.08.2022 Comunicat de presă – Festivitatea de absolvire a studiilor universitare de licență 2022


16.07.2022 Rezultate admitere studii universitare de licență 2022 în urma contestațiilor


13.07.2022 Rezultate admitere studii universitare de licență – 2022


11.07.2022 Ordinul ministrului educației nr. 4185 din 04.07.2022 privind atribuirea titlului de DOCTOR pentru domnul Zavergiu Nicolae


29.06.2022 Admitere studii postuniversitare


27.06.2022 Apel de selecție doctoranzi și cercetători postdoctorali


08.06.2022 Ordinul ministrului educației nr. 3677 din 03.05.2022 privind atribuirea titlului de DOCTOR pentru domnul Stanciu Robert-Ionuț


02.06.2022  Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță câștigătorul concursului public pentru ocuparea funcției de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2022-2026


15.03.2022  Candidați la concursul pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Informații


15.03.2022  Candidați la concursul pentru ocuparea funcției de decan al Facultății de Studii de Intelligence


14.03.2022  Organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)


09.03.2022 Anunț privind concursul pentru selecția decanilor pentru Facultatea de Informații și Facultatea de Studii de Intelligence


01.03.2022 Selecție mobilități practică ERASMUS+


04.02.2022 Susținere teză de doctorat Februarie 2022- Birta Cosmin – Florin


13.01.2022 Ordin al Ministrului Educației privind atribuirea titlului ştiințific de doctor – Urdaş (Mantea) Paula-Diana


13.01.2022 Ordin al Ministrului Educației privind atribuirea titlului ştiințific de doctor – Buştiuc Florin


2021


12.12.2021 Rezultate – proba scrisă – evaluarea aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații


09.12.2021 PROBĂ SCRISĂ – evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii


06.12.2021 Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare (anul universitar 2021 – 2022, semestrul I)


26.11.2021 Ordin al Ministrului Educației de renunțare la titlul ştiințific de doctor – Dimitrie Bogdan Licu


15.11.2021 Mobilităţi Erasmus+ 2022


06.10.2021 Subiecte admitere studii universitare de licenţă 2021