Anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”

din Bucureşti

anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice,

în semestrul II al anului universitar 2022-2023

Facultatea de Studii de Intelligence/

Departamentul de Studii de Securitate şi Intelligence

  • CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, Poziţia 12
    • Discipline de concurs: Analiza de politică externă, Relaţii internaţionale, Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor.
  • LECTOR UNIVERSITAR, Poziţia 17.2
    • Discipline de concurs: Negociere şi arbitraj în conflictele internaţionale, Gândire critică, Drept constituţional, Elemente de drept procesual penal.
  • LECTOR UNIVERSITAR, Poziţia 18
    • Discipline de concurs: Geopolitică şi globalizare, Securitate şi conflicte internaţionale, Intelligence şi mediul internaţional de securitate.

Documente

Metodologia organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactite și de cercetare

Fișe de concurs

Conferențiar universitar poziția 12 – Departamentul de Studii de Securitate și Intelligence

Associate professor position 12 – Intelligence and Security Studies Department

Lector universitar poziția 17.2 – Departamentul de Studii de Securitate și Intelligence

Lector universitar poziția 18 – Departamentul de Studii de Securitate și Intelligence