Anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”

din Bucureşti

anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice,

în semestrul II al anului universitar 2022-2023

Facultatea de Studii de Intelligence/

Departamentul de Studii de Securitate şi Intelligence

  • CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, Poziţia 12
    • Discipline de concurs: Analiza de politică externă, Relaţii internaţionale, Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor.
  • LECTOR UNIVERSITAR, Poziţia 17.2
    • Discipline de concurs: Negociere şi arbitraj în conflictele internaţionale, Gândire critică, Drept constituţional, Elemente de drept procesual penal.
  • LECTOR UNIVERSITAR, Poziţia 18
    • Discipline de concurs: Geopolitică şi globalizare, Securitate şi conflicte internaţionale, Intelligence şi mediul internaţional de securitate.

Candidați


Poziția 12

pentru postul de conferențiar universitar, poziția 12 / Departamentul de studii de securitate și intelligence, tema pentru proba practică va fi tema 5 din fișa de concurs:

„Noul Concept Strategic al NATO (2022) de la Madrid – implicații asupra securității internaționale”

Comisia de concurs

Bogzeanu Cristina (link CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

rezultatul concursului: REUȘIT – Cristina BOGZEANU


Poziția 17.2

pentru postul de lector universitar, poziția 17.2 / Departamentul de studii de securitate și intelligence, tema pentru proba practică va fi tema 1 din fișa de concurs:

„Organizarea procesului de negociere”

Comisia de concurs

Achimescu Lisa Maria (link CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

rezultatul concursului: REUȘIT – Lisa Maria ACHIMESCU


Poziția 18

pentru postul de lector universitar, poziția 18 / Departamentul de studii de securitate și intelligence, tema pentru proba practică va fi tema 2 din fișa de concurs:

„Inițiative regionale de securitate”

Comisia de concurs

Popa Adrian Vasile (link CV)

Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor

Lista de lucrări

rezultatul concursului: REUȘIT – Adrian Vasile POPA