TEZE DE DOCTORAT ÎNAINTATE CNATDCU SPRE VALIDARE

(conform art. 68, alin. (3) din H.G. 681/2011)

Nr. crt.  Nume şi prenume  Titlul tezei de doctorat tezeiConducător de doctoratÎnaintat CNATDCU Ordin Ministrul Educaţiei
105.UNGUREANU GABRIEL-
TRAIAN
Eficientizarea arhitecturii sistemului naţional de intelligence economic prin crearea buclelor de corecţie în timp realProf.univ.dr. Irena CHIRUAprilie 2022
104.BIRTA COSMIN-
FLORIN
Riscuri şi ameninţări cibernetice la adresa portalurilor e-health. O abordare din perspectiva securităţii naţionaleProf.univ.dr. Adrian LESENCIUCMartie 2022
103.POPESCU IOANA-MIRUNAMărci identitare în discursul mediatic pe tema Centenarului Marii UniriProf.univ.dr. Adrian LESENCIUCDecembrie 2021
102.STANCIU ROBERT-IONUŢTendinţe soft și hard în politica de securitate europeană. O analiză a poziționării discursive la nivelul Uniunii Europene în contextul contemporanProf.univ.dr. Irena CHIRUOctombrie 2021Validat OM
3677/03.05.2022
101.ZAVERGIU NICOLAEDimensiuni, repere și perspective privind securitatea maritimă și portuarăProf.univ.dr. Adrian LESENCIUCOctombrie 2021Validat OM
4185/04.07.2022
100.URDAŞ (MANTEA) PAULA-DIANARezilienţă cibernetică prin educaţie de securitate şi cultură digitalăProf.univ.dr. Ioan DEACIulie 2021Validat OM 3021/10.01.2022
99.FOMETESCU (IVAN) LOREDANADezvoltarea unui model românesc de intelligence economicProf.univ.dr. Irena CHIRUIulie 2021Validat OM 5303/21.09.2021
  98.BUŞTIUC FLORINPregătirea contrainformativă a persoanelor cu acces la informaţii clasificate/nepublice Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUCAprilie 2021Validat OM 5999/30.12.2021
  97.GOGOAŞĂ (LASCATEU) CLAUDIADimensiunea etică a culegerii de informații digitaleProf.univ.dr. Ioan DEACFebruarie 2021Validat OM 3902/14.06.2021
96.POPA ADRIAN-VASILEImpactul operaţionalizării Canalului Istanbul asupra Convenţiei de la Montreaux. Perspective de creştere a profilului strategic al României în Regiunea Extinsă a Mării NegreProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
  95.MAZĂRE DĂNUŢ-ALEXANDRUAnaliza de reţele sociale – suport în activitatea de informaţii şi impunere a legiiProf.univ.dr. Irena CHIRU2020Validat OM 3252/09.02.2021
  94.TROPOTEI TEODORModelarea interacţiunilor HUMINT non-invazive de obţinere a informaţiilor din surse umaneProf.univ.dr. Ioan DEAC2020Validat OM 6245/21.12.2020
93.EL BENNI AMMAR-MOHAMAD- ISSAMImpactul acţiunilor Daesh asupra securităţii naţionale. Perceperea terorii ca variabilă a decizieiProf.univ.dr. Adrian LESENCIUC2020Validat OM 6245/21.12.2020
  92.JARI GABRIELProfilul psihologic al pilotului care execută misiuni în interesul securităţii naţionaleProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
91.CIUBEICĂ (PAVEL) ANCALocul  şi  rolul Comunităţii  Naţionale de informaţii  în planificarea activităţii de informaţii pentru securitate la nivelul RomânieiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
90.DINULESCU IULIANFanatismul religios legionar – de la apariţia în România la promovarea de către extrema dreaptă din Statele Unite ale AmericiiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
89.CORDUNEANU-DRAGOTĂ IONEL- GRIGORE-AMILCAROperaţionalizarea funcţiei de informaţii pentru afaceri într-o companie din domeniul energeticProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
88.STOIAN (STOIAN KARADELI) ANDREEATendinţe în terorismul de sorginte fundamentalist-islamică: Fenomenul Daesh şi Turcia  Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC2019Validat OM 6245/21.12.2020
87.DUGAN COSMINAplicaţii ale conceptului de optimizare a performanţelor umane pentru personalul de securitate naţională. Îmbunătăţirea performanţelor personalului de securitate aeroportuară prin neuroaugmentareProf.univ.dr. Cristian BARNA2018Validat OM 5474/14.11.2018
86.STAN MIRCEA FLAVIUSRelaţiile serviciilor de securitate şi informaţii româneşti cu structurile similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfăşurat de KGB-GRU asupra securităţii naţionale a României – lecţii învăţateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2018Validat OM 4193/29.05.2019
85.VLAD (OVEDENIE) SIMONA- NICOLETAImplicaţiile dinamicii mediului internaţional asupra managementului ordinii publice. Evoluţia şi modernizarea cadrului legislativ naţional în context european şi euroatlanticProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
  84.MATEIU (PĂUN) DIANA-LORETAModernizarea legislaţiei naţionale în domeniul sanitar şi implicaţiile asupra securităţii naţionaleProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
  83.IANCU CRISTIAN – FLORINImpactul transformărilor mediului de securitate asupra organizaţiilor de intelligence la graniţa dintre haos şi complexitateProf.       univ.       dr.                Constantin ROMANOSCHI2016Validat OM 4097/20.06.2017
  82.POPESCU IOANA-CĂTĂLINAComunicarea pentru situaţii de criză teroristăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3869/19.05.2015
  81.BOGDAN AITANARemodelarea proceselor de afaceri aplicată organizaţiilor de intelligence. Modernizarea cadrului legal în domeniul intelligence- uluiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 4643/37.07.2015
  80.MUSCALU GHEORGHECriminalitatea organizată şi terorismul. Factori de risc globaliProf.univ.dr. Gabriel OPREA2015Validat OM 5954/07.12.2015
79.NANCU DUMITRUConsideraţii cu privire la securitatea naţională modernă. Mediul de afaceri şi investiţiile străineProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Retras OM 3038/14.01.2020
Validat OM 3209/23.02.2016
  78.PIŞLEAG GEORGE-ANTONIUStudiu privind dimensiunea juridică a securităţii moderne. Dreptul internaţional şi strategiile de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 5954/07.12.2015
  77.MÎLCOMETE ALINAStudiu privind securitatea naţională – (re)conceptualizare şi disciplină ştiinţificăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 5954/07.12.2015
  76.SPRÂNCENATU (SANDU) OANA- ANDREEAServiciile de intelligence în societatea cunoaşterii. Parteneriatul cu mediul academic şi privatProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3209/23.02.2016
  75.NICULA VALENTIN IONUŢAnaliza de risc în Intelligence. O abordare interdisciplinară privind percepţia socială şi analiza riscului la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3209/23.02.2016
  74.ŢUREA RĂZVANNivelul de conştientizare – suport pentru performanţa umană în intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  73.BĂDICĂ PETRIŞORComunitatea de informaţii modernă – viziune şi sinergieProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  72.SOFONEA MIHAIImigraţia,  factor  de  vulnerabilitate  şi  risc  la  adresa  securităţii naţionale a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2015Validat OM 3209/23.02.2016
71.OPREA (TUDOR) ANA-MARIACrima organizată transfrontalieră şi implicaţiile asecurităţii naţionale. Analiza reglementărilor legislative interne şi internaţionale privind combaterea acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Retras OM 5413/03.12.2019
Validat OM 5954/07.12.2015
70.TUDOR ALEXANDRU MARIUSRolul şi locul României în contextul evoluţiilor geopolitice în bazinul extins al Mării Negre. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională şi implicaţiile socio-politice ale acesteiaProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Retras OM 3035/14.01.2020
Validat OM 5954/07.12.2015
  69.MIHAI COSTELStudiu privind cadrul şi dimensiunea juridică ale securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015Validat OM 3209/23.02.2016
  68.BODOLAN RENATO-IULIANOrganizaţia de intelligence în societatea cunoaşterii – din perspectiva sistemelor adaptative complexeProf.univ.dr.                       Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
67.CÂMPANU LIVIUSănătatea, element de securitate umană – dimensiune a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2014Retras OM 3517/23.03.2021
Validat OM 377/15.07.2014
  66.MĂRĂCINEANU GELU AGAFIELSecuritatea energetică a României. Accesul la resursele energetice primare nucleareProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
  65.PLATON PETRE-CLAUDIUOrganizaţia de intelligence în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2014Validat OM 3181/06.02.2015
  64.ŞPECHEA MARIUS LIVIUImpactul  războiului  informaţional  purtat  prin  sursele  deschise asupra dimensiunii culturale a stării de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2014Validat OM 634/11.11.2014
63.BRÎNZĂ VLĂDUŢStudiu privind valoarea strategică a fluviului Dunărea din perspectiva securităţii europeneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4473/15.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  62.DĂNILĂ VALENTIN-BOGDANStudiu privind aspecte de Homeland Security în Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Validat OM 5581MD/03.12.2013
  61.GRECEA ANCA-CRISTINA (ZEVEDEI)Perfecţionarea activităţii de control parlamentar asupra instituţiilor din sistemul de securitate naţionalăProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2013Validat OM 5581MD/03.12.2013
60.IBĂNESCU CĂTĂLIN-ŞTEFANStudiu strategic privind Asia Centrală în contextul securităţii internaţionaleProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM
4458/11.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
59.COMAN (JÎJÎIE) CORINA-MICHAELAPrevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul mediului înconjurătorProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 3703/21.04.2021
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  58.MARIN IONUŢ-BOGDANRolul intelligence-ului integrat în sistemul global de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  57.SIBIANU (MITU) DANIELA-ELENADinamica analizei de intelligence postmodern: tendinţe şi perspective pentru sistemul de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
 56.MOLDOVEANU DANIEL-ANDREICătre un model de comunitate de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 3316/24.02.2020
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  55.NEDELEA COSTINConfruntare în intelligenceProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4476/15.07.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  54.NICA ANA-DELIAStudiu privind evenimente internaţionale şi securitatea globală în primele decenii ale secolului XXIProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4477/15.07.2019
Validat OM 5581MD/03.12.2013
  53.SAVU OVIDIU-HORIAConflictele regionale din Zona Extinsă a Mării Negre după căderea U.R.S.S.Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  52.STICLARU MARIUSSecuritatea informatică – factor determinant în buna funcţionare a infrastructurilor criticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4457/11.07.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  51.STROE RADUControlul  parlamentar  asupra  activităţii  Serviciului  Român  de InformaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 5182/18.09.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  50. ŞTEFUREAC REMUS IOANConsideraţii privind măsuri active sovietice antiromâneşti în perioada 1964-1989Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  49. BOSÎNCEANU (UDROIU IULIANASistemele de avertizare timpurie – de la teorie la posibile soluţii de gestionare a problemelor de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
  48. ŞTEFĂNIE (VEVERA) FLORINAProtecţia infrastructurilor critice – imperative ale societăților europene moderneProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Retras OM 5412/03.12.2019
Validat OM 4360MD/30.07.2013
  47.CIOBANU CRISTIAN-ANDRÉManagementul riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor infrastructurilor critice din perspectiva societăţii cunoaşterii. Conexiuni cu securitatea naţionalăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Validat OM 6149/07.11.2012
  46. DUMBRAVĂ DUMITRUAspecte cu relevanţă privind securitatea în spaţiul ciberneticProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Retras OM 4460/11.07.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
 45. GOLEANU ANA-MARIA-OANARestrângerea  exerciţiului  unor  drepturi  sau  al  unor  libertăţi  ca element de securitate naţionalăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Retras OM 5416/03.12.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
  44. NIŢU IONELAspecte manageriale ale schimbării în analiza de intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Validat OM 6149/07.11.2012
  43. STOICAN CONSTANTINManagementul rezilienţei populaţiei în contextul dezvoltării sistemelor de protecţie antiterorismProf.univ.dr.                         Constantin ROMANOSCHI2012Validat OM 6149/07.11.2012
42. UDEANU ROMICĂSupravegherea  spaţiului  aerian  şi  complexitatea  ameninţărilor. Cooperarea pentru securitatea aerianăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Retras OM 5181/18.09.2019
Validat OM 6149/07.11.2012
  41. NECHITA (GHEORGHIŢĂ) MONICA DORINAInteresele Uniunii Europene în Orientul Mijlociu şi Africa de NordProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2012Validat OM 6149/07.11.2012
  40. ZĂRNESCU DANIELDimensiunea tehnică şi tehnologică în intelligence-ul modernProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR  2012Validat OM 6149/07.11.2012
  39. PRUNDEANU (MIHALACHE) VERONICAOrganizaţia de Cooperare de la Shanghai: dimensiuni geopolitice, geostrategice şi geoeconomiceProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 4387/06.06.2011
  38. BĂRBUŢ DAN MARCELStrategia energetică în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4810/20.08.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
37. CHIVU CĂTĂLINPenetrarea sistemului naţional de securitate de către grupările de criminalitate organizatăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3317/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  36. ADASCĂLIŢEI  (DIACONESCU) DOINAImpactul  migraţiei  internaţionale  asupra  politicilor  de  securitate naţionale şi comuneProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6697/21.12.2011
35. DIACONESCU FLORICADimensiunea juridică a securităţii naţionale din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 6468/07.12.2011
34. GOGANCEA-VĂTĂŞOIU MIHAISursele şi resursele securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 5415/03.12.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  33. LICU DIMITRIE BOGDANCorupţia – risc major la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM
5586/ 15.11.2021
Validat OM 6468/07.12.2011
 32. SAULEA (MORCOVESCU) IONELIA VALENTINAProvocările  globalizării  asupra  dimensiunii  sociale  a  securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3316/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
31. NAE CĂLIN RADUAport tehnic şi tehnologic civil la securitatea modernăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4455/11.07.2019
Validat OM 6697/21.12.2011
  30. NIŢĂ CRISTIANRolul comunităţii de informaţii israeliene în gestionarea conflictelor din Orientul MijlociuProf.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
29. OIŢĂ ROMEOStudiu privind securitatea privată şi infrastructurile criticeProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4678/31.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
 28. PASĂRE IONEL CLAUDIUTendinţe şi perspective ale conceptelor de securitate ale NATO în plan regional şi globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3705/21.04.2021
Validat OM 6697/21.12.2011
  27. PENCEA EMANUELA MONICAReflectarea în mass – media a războiului din IrakProf.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
26.VÂLCEANU (POPA) ADRIANA LUMINIŢASpălarea banilor şi finanţarea terorismului în contextul globalizării şi măsuri de contracarare a acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3037/14.01.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
25. POPESCU ADELA LOREDANARestrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 5417/03.12.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  24. PREDESCU FLAVIU GEORGEComunicarea strategică – factor esenţial în realizarea obiectivelor de securitate naţionalăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 3039/14.01.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  23. PRUNĂ CRISTIAN SORINManagement strategic în intelligence din perspectiva irenologică, crizologică şi polemologicăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Validat OM 6697/21.12.2011
22. RUS TOMA VASILECriminalitatea  organizată  –  vulnerabilitate  la  adresa  securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 3318/24.02.2020
Validat OM 6468/07.12.2011
  21. SAVA SORIN GEORGEContribuţii privind realizarea unui model de intelligence românescProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6468/07.12.2011
 20. ŞANDRU IOANSecuritatea energetică – componentă principală a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 4456/11.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
 19. UNGUREANU IONTransformarea şi operaţionalizarea structurilor de contrainformaţii militare în scopul asigurării interoperabilităţii cu structurile similare şi aliateProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 4472/15.07.2019
Validat OM 6468/07.12.2011
  18.  VEVERA ADRIAN -VICTORIntelligence-ul şi documentarea deciziei politice. Motivaţia pentru comunicare şi comunicare motivaţionalăProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 6468/07.12.2011
17. RAICU MARIUS ROMEOControlul parlamentar asupra Serviciului de Informaţii ExterneProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 4474/15.07.2019
Validat OM 3818/26.04/2021
  16. STĂNIŞOARĂ MIHAIControlul parlamentar asupra activităţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionalăProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 3818/26.04/2021
  15. TUDOSE MIHAIProtecţia  infrastructurii  critice  –  element  strategic  dinamic  în sectorul de securitate  Prof.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
  14. LUNGU SEVERIN-FLORIANDinamica riscurilor şi ameninţărilor la frontiera de est a NATO şi UE în contextul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Validat OM 5729/24.11.2010
13. LĂZĂRESCU IULIANComplex strategic fluvio – maritim – un nou heartland / hearthland al Europei. Implicaţii asupra integrării şi securităţiiProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 2756/29.04.2015
Validat OM 5729/24.11.2010
  12. HAN LAURENŢIU-SORINIntelligence şi management informaţional: provocări globale, informaţionale şi privateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
11. COZMA SORIN-GABRIELDeterminări ale integrării europene asupra dimensiunii economice a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 5414/03.12.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
10. GOIAN IONELManagementul evenimentelor de importanţă strategică, implicarea comunităţii de informaţii în gestionarea situaţiilor de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 4461/11.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  9. VLASE GABRIELStudiu  cu  privire  la  o  strategie  de  securitate  modernă  pentru Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
    8. NAGHI GABRIELPolitica  de  securitate  şi  apărare  comună  în  contextul  afirmării Uniunii Europene ca actor globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4459/11.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  7. NATE SILVIUTransformarea  intelligence-ului  modern  sub  impactul  dinamicii factorilor de risc la adresa securităţiiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 4387/06.06.2011
  6. COLDEA FLORIANManagementul schimbării în serviciile de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010
    5. DIACONESCU (RADU) LOREDANA- CLAUDIACriminalitatea transfrontalieră în epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliereProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Retras OM 5069/26.08.2021
Validat OM 5729/24.11.2010
    4. ŢOLESCU AURELIAN CEZARManagementul operaţiunilor de intelligence şi protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneştiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Retras OM
3036/14.01.2020
Validat OM 5729/24.11.2010
  3. POSTELNICU CARMENInstituţii şi organisme cu expertiză în domeniul securităţii moderne a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
  2. STANCIU (DANIELESCU) DORINAImplicaţiile globalizării asupra crimei organizate transfrontaliere în condiţiile integrării europene şi euroatlanticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4478/15.07.2019
Validat OM 5729/24.11.2010
  1. ONŢANU NECULAIManagementul protecţiei infrastructurii criticeProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010