TEZE DE DOCTORAT ÎNAINTATE CNATDCU SPRE VALIDARE

(conform art. 68, alin. (3) din H.G. 681/2011)

Nr. crt.Nume şi prenumeTitlul tezei de doctorat tezeiConducător de doctoratÎnaintat CNATDCUOrdin Ministrul Educaţiei
106.PÂRVULESCU (MUSTAȚĂ) VALENTINA-LELIANAEficientizarea comunicării în intelligence. Tehnici psiho-comunicaționale pentru HUMINT.Prof. univ. dr. Irena CHIRUOctombrie 2022 
105.UNGUREANU GABRIEL-TRAIANEficientizarea arhitecturii sistemului naţional de intelligence economic prin crearea buclelor de corecţie în timp realProf. univ. dr. Irena CHIRUAprilie 2022 
104.BIRTA COSMIN-FLORINRiscuri şi ameninţări cibernetice la adresa portalurilor e-health. O abordare din perspectiva securităţii naţionaleprof.univ.dr. Adrian LESENCIUCMartie 2022 Validat OM 3023/11.01.2023
103.POPESCU IOANA-MIRUNAMărci identitare în discursul mediatic pe tema Centenarului Marii Uniriprof.univ.dr. Adrian LESENCIUCDecembrie 2021 Validat OM 6415/15.12.2022
102.STANCIU ROBERT-IONUŢTendinţe soft și hard în politica de securitate europeană. O analiză a poziționării discursive la nivelul Uniunii Europene în contextul contemporanProf. univ. dr. Irena CHIRUOctombrie 2021Validat OM 3677/03.05.2022
101.ZAVERGIU NICOLAEDimensiuni, repere și perspective privind securitatea maritimă și portuarăprof.univ.dr. Adrian LESENCIUCOctombrie 2021Validat OM 4185 / 04.07.2022
100.URDAŞ (MANTEA) PAULA-DIANARezilienţă cibernetică prin educaţie de securitate şi cultură digitalăProf.univ.dr. Ioan DEACIulie 2021Validat OM 3201/10.01.2022
99.FOMETESCU (IVAN) LOREDANADezvoltarea unui model românesc de intelligence economicProf. univ. dr. Irena CHIRUIulie 2021Validat OM 5303/21.09.2021
98.BUŞTIUC FLORINPregătirea contrainformativă a persoanelor cu acces la informaţii clasificate/nepubliceProf.univ.dr. Adrian LESENCIUCAprilie 2021Validat OM 5999/30.12.2021
97.GOGOAŞĂ (LASCATEU) CLAUDIADimensiunea etică a culegerii de informații digitaleProf.univ.dr. Ioan DEAC Februarie 2021Validat OM 3902/14.06.2021
96.POPA ADRIAN-VASILEImpactul operaţionalizării Canalului Istanbul asupra Convenţiei de la Montreaux. Perspective de creştere a profilului strategic al României în Regiunea Extinsă a Mării NegreProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
95.MAZĂRE DĂNUŢ-ALEXANDRUAnaliza de reţele sociale – suport în activitatea de informaţii şi impunere a legiiProf. univ. dr. Irena CHIRU2020Validat OM 3252/09.02.2021
94TROPOTEI TEODORModelarea interacţiunilor HUMINT non-invazive de obţinere a informaţiilor din surse umaneProf. univ. dr. Ioan DEAC2020Validat OM 6245/21.12.2020
93.EL BENNI AMMAR-MOHAMAD-ISSAMImpactul acţiunilor Daesh asupra securităţii naţionale. Perceperea terorii ca variabilă a decizieiProf.univ.dr. Adrian LESENCIUC2020Validat OM 6245/21.12.2020
92.JARI GABRIELProfilul psihologic al pilotului care execută misiuni în interesul securităţii naţionaleProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
91.CIUBEICĂ (PAVEL) ANCALocul şi rolul Comunităţii Naţionale de informaţii în planificarea activităţii de informaţii pentru securitate la nivelul RomânieiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
90.DINULESCU IULIANFanatismul religios legionar – de la apariţia în România la promovarea de către extrema dreaptă din Statele Unite ale AmericiiProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
89.CORDUNEANU-DRAGOTĂ IONEL-GRIGORE-AMILCAROperaţionalizarea funcţiei de informaţii pentru afaceri într-o companie din domeniul energeticProf.univ.dr. Cristian BARNA2020Validat OM 6245/21.12.2020
88.STOIAN (STOIAN KARADELI) ANDREEATendinţe în terorismul de sorginte fundamentalist-islamică: Fenomenul Daesh şi TurciaProf.univ.dr. Adrian LESENCIUC2019Validat OM 6245/21.12.2020
87.DUGAN COSMINAplicaţii ale conceptului de optimizare a performanţelor umane pentru personalul de securitate naţională. îmbunătăţirea performanţelor personalului de securitate aeroportuară prin neuroaugmentareProf.univ.dr. Cristian BARNA2018Validat OM 5474/14.11.2018
86.STAN MIRCEA FLAVIUSRelaţiile serviciilor de securitate şi informaţii româneşti cu structurile similare sovietice în perioada 1964-1989. Impactul programului de măsuri active desfăşurat de KGB-GRU asupra securităţii naţionale a României – lecţii învăţateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2018Validat OM 4193/29.05.2019
85.VLAD (OVEDENIE) SIMONA-NICOLETAImplicaţiile dinamicii mediului internaţional asupra managementului ordinii publice. Evoluţia şi modernizarea cadrului legislativ naţional în context european şi euroatlanticProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
84.MATEIU (PĂUN) DIANA-LORETAModernizarea legislaţiei naţionale în domeniul sanitar şi implicaţiile asupra securităţii naţionaleProf. univ. dr. Gheorghe TOMA2017Validat OM 5701/27.12.2017
83.IANCU CRISTIAN – FLORINImpactul transformărilor mediului de securitate asupra organizaţiilor de intelligence la graniţa dintre haos şi complexitateProf. univ. dr. Constantin ROMANOSCHI2016  Validat OM 4097/20.06.2017
82.POPESCU IOANA-CĂTĂLINAComunicarea pentru situaţii de criză teroristăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 3869/19.05.2015
81.BOGDAN AITANARemodelarea proceselor de afaceri aplicată organizaţiilor de intelligence. Modernizarea cadrului legal în domeniul intelligence-uluiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Validat OM 4643/37.07.2015
80.MUSCALU GHEORGHECriminalitatea organizată şi terorismul. Factori de risc globaliProf.univ.dr. Gabriel OPREA2015Validat OM 5954/07.12.2015
79.NANCU DUMITRUConsideraţii cu privire la securitatea naţională modernă. Mediul de afaceri şi investiţiile străineProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015  Retras OM 3038/14.01.2020 Validat OM 3209/23.02.2016  
78.PIŞLEAG GEORGE-ANTONIUStudiu privind dimensiunea juridică a securităţii moderne. Dreptul internaţional şi strategiile de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015    Validat OM 5954/07.12.2015
77.MÎLCOMETE ALINAStudiu privind securitatea naţională – (re)conceptualizare şi disciplină ştiinţificăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015  Validat OM 5954/07.12.2015
76.SPRÂNCENATU (SANDU) OANA-ANDREEAServiciile de intelligence în societatea cunoaşterii.
Parteneriatul cu mediul academic şi privat
Prof.univ.dr. Gheorghe TOMA2015  Validat OM 3209/23.02.2016
75.NICULA VALENTIN IONUŢAnaliza de risc în Intelligence. O abordare interdisciplinară privind percepţia socială şi analiza riscului la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015  Validat OM 3209/23.02.2016
74.ŢUREA RĂZVANNivelul de conştientizare – suport pentru performanţa umană în intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015  Validat OM 3209/23.02.2016
73.BĂDICĂ PETRIŞORComunitatea de informaţii modernă – viziune şi sinergieProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015  Validat OM 3209/23.02.2016
72.SOFONEA MIHAIImigraţia, factor de vulnerabilitate şi risc la adresa securităţii naţionale a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2015  Validat OM 3209/23.02.2016
71. OPREA (TUDOR) ANA-MARIACrima organizată transfrontalieră şi implicaţiile asupra securităţii naţionale. Analiza reglementărilor legislative interne şi internaţionale privind combaterea acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015    Retras OM 5413/03.12.2019 Validat OM 5954/07.12.2015
70.TUDOR ALEXANDRU MARIUSRolul şi locul României în contextul  evoluţiilor geopolitice în bazinul extins al Mării Negre. Armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională  şi implicaţiile socio-politice ale acesteiaProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2015Retras OM 3035/14.01.2020 Validat OM 5954/07.12.2015
69.MIHAI COSTELStudiu privind cadrul şi dimensiunea juridică ale securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2015  Validat OM 3209/23.02.2016
68.BODOLAN RENATO-IULIAN  Organizaţia de intelligence în societatea cunoaşterii – din perspectiva sistemelor adaptative complexeProf.univ.dr. Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
67.CÂMPANU LIVIUSănătatea, element de securitate umană – dimensiune a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2014Retras OM3517/23.03.2021 Validat OM 377/15.07.2014  
66.MĂRĂCINEANU GELU AGAFIELSecuritatea energetică a României. Accesul la resursele energetice primare nucleareProf.univ.dr. Constantin ROMANOSCHI2014Validat OM 3181/06.02.2015
65.PLATON PETRE-CLAUDIUOrganizaţia de intelligence în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2014Validat OM 3181/06.02.2015
64.ŞPECHEA MARIUS LIVIUImpactul războiului informaţional purtat prin sursele deschise asupra dimensiunii culturale a stării de securitateProf.univ.dr.Cristian TRONCOTĂ2014Validat OM 634/11.11.2014
63.BRÎNZĂ VLĂDUŢStudiu privind valoarea strategică a fluviului Dunărea din perspectiva securităţii europeneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4473/15.07.2019 Validat OM 5581 MD/03.12.2013
62.DĂNILĂ VALENTIN-BOGDANStudiu privind aspecte de Homeland Security în Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Validat OM 5581 MD/03.12.2013
61.GRECEA ANCA-CRISTINA (ZEVEDEI)Perfecţionarea activităţii de control parlamentar asupra instituţiilor din sistemul de securitate naţionalăProf.univ.dr. Constantin ROMANOSCHI2013Validat OM 5581 MD/03.12.2013
60.IBĂNESCU CĂTĂLIN-ŞTEFANStudiu strategic privind Asia Centrală în contextul securităţii internaţionaleProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras 4458/11.07.2019 Validat OM 5581 MD/03.12.2013
59.COMAN (JÎJÎIE) CORINA-MICHAELAPrevenirea şi combaterea criminalităţii în domeniul mediului înconjurătorProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 3703/21.04.2021 Validat OM 5581 MD/03.12.2013
58.MARIN IONUŢ-BOGDANRolul intelligence-ului integrat în sistemul global de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
57.SIBIANU (MITU) DANIELA-ELENADinamica analizei de intelligence postmodern: tendinţe şi perspective pentru sistemul de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
56.MOLDOVEANU DANIEL-ANDREICătre un model de comunitate de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 3316/24.02.2020 Validat OM 5581 MD/03.12.2013
55.NEDELEA COSTINConfruntare în intelligenceProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4476/15.07.2019 Validat OM 4360MD/30.07.2013
54.NICA ANA-DELIAStudiu privind evenimente internaţionale şi securitatea globală în primele decenii ale secolului XXIProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2013Retras OM 4477/15.07.2019 Validat OM 5581 MD/03.12.2013  
53.SAVU OVIDIU-HORIAConflictele regionale din Zona Extinsă a Mării Negre după căderea U.R.S.S.Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
52.STICLARU MARIUSSecuritatea informatică – factor determinant în buna funcţionare a infrastructurilor criticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2013Retras OM 4457/11.07.2019 Validat OM 4360MD/30.07.2013
51.STROE RADUControlul parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de InformaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2013Retras OM 5182/18.09.2019 Validat OM 4360MD/30.07.2013
50.ŞTEFUREAC REMUS IOANConsideraţii privind măsuri active sovietice antiromâneşti în perioada 1964-1989Prof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
49.BOSÎNCEANU (UDROIU IULIANASistemele de avertizare timpurie – de la teorie la posibile soluţii de gestionare a problemelor de securitateProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Validat OM 4360MD/30.07.2013
48.ŞTEFĂNIE (VEVERA) FLORINAProtecţia infrastructurilor critice – imperative ale societăților europene moderneProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2013Retras OM 5412/03.12.2019 Validat OM 4360MD/30.07.2013
47.CIOBANU CRISTIAN-ANDRÉManagementul riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor infrastructurilor critice din perspectiva societăţii cunoaşterii. Conexiuni cu securitatea naţionalăprof.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Validat OM 6149/07.11.2012
46.DUMBRAVĂ DUMITRUAspecte cu relevanţă privind securitatea în spaţiul ciberneticProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Validat OM 6149/07.11.2012 Retras OM4460/11.07.2019
45.GOLEANU ANA-MARIA-OANARestrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi ca element de securitate naţionalăprof.univ.dr. Gheorghe TOMA2012Retras OM 5416/03.12.2019 Validat OM 6149/07.11.2012
44.NIŢU IONELAspecte manageriale ale schimbării în analiza de intelligenceProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Validat OM 6149/07.11.2012
43.STOICAN CONSTANTINManagementul rezilienţei populaţiei în contextul dezvoltării sistemelor de protecţie antiterorismProf.univ.dr. Constantin ROMANOSCHI2012Validat OM 6149/07.11.2012
42.UDEANU ROMICĂSupravegherea spaţiului aerian şi complexitatea ameninţărilor. Cooperarea pentru securitatea aerianăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Retras OM 5181/18.09.2019 Validat OM 6149/07.11.2012
41.NECHITA (GHEORGHIŢĂ) MONICA DORINAInteresele Uniunii Europene în Orientul Mijlociu şi Africa de NordProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2012Validat OM 6149/07.11.2012
40.ZĂRNESCU DANIELDimensiunea tehnică şi tehnologică în intelligence-ul modernProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2012Validat OM 6149/07.11.2012
39.PRUNDEANU (MIHALACHE) VERONICAOrganizaţia de Cooperare de la Shanghai: dimensiuni geopolitice, geostrategice şi geoeconomiceProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 4387/06.06.2011
38.BĂRBUŢ DAN MARCELStrategia energetică în contextul securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4810/20.08.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
37.CHIVU CĂTĂLINPenetrarea sistemului naţional de securitate de către grupările de criminalitate organizatăProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3317/24.02.2020 Validat OM 6468/07.12.2011
36.ADASCĂLIŢEI  (DIACONESCU) DOINAImpactul migraţiei internaţionale asupra politicilor de securitate naţionale şi comuneProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6697/21.12.2011
35.DIACONESCU FLORICADimensiunea juridică a securităţii naţionale din perspectiva respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omuluiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 6468/07.12.2011
34.GOGANCEA-VĂTĂŞOIU MIHAISursele şi resursele securităţii moderneProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 5415/03.12.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
33.LICU DIMITRIE BOGDANCorupţia – risc major la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 6468/07.12.2011
32.SAULEA (MORCOVESCU) IONELIA VALENTINAProvocările globalizării asupra dimensiunii sociale a securităţii naţionaleprof.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3316/24.02.2020 Validat OM 6468/07.12.2011
31.NAE CĂLIN RADUAport tehnic şi tehnologic civil la securitatea modernăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4455/11.07.2019 Validat OM 6697/21.12.2011
30.NIŢĂ CRISTIANRolul comunităţii de informaţii israeliene în gestionarea conflictelor din Orientul MijlociuProf.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
29.OIŢĂ ROMEOStudiu privind securitatea privată şi infrastructurile criticeProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 4678/31.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
28.PASĂRE IONEL CLAUDIUTendinţe şi perspective ale conceptelor de securitate ale NATO în plan regional şi globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3705/21.04.2021 Validat OM 6697/21.12.2011
27.PENCEA EMANUELA MONICAReflectarea în mass – media a războiului din Irakprof.univ.dr. TRONCOTĂ Cristian2011Validat OM 6697/21.12.2011
26.VÂLCEANU (POPA)  ADRIANA LUMINIŢASpălarea banilor şi finanţarea terorismului în contextul globalizării şi măsuri de contracarare a acestui fenomenProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 3037/14.01.2020 Validat OM 6468/07.12.2011
25.POPESCU ADELA LOREDANARestrângerea drepturilor omului în contextul luptei împotriva terorismului sub impactul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 5417/03.12.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
24.PREDESCU FLAVIU GEORGEComunicarea strategică – factor esenţial în realizarea obiectivelor de securitate naţionalăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Retras OM 3039/14.01.2020 Validat OM 6468/07.12.2011
23.PRUNĂ CRISTIAN SORINManagement strategic în intelligence din perspectiva irenologică, crizologică şi polemologicăProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2011Validat OM 6697/21.12.2011
22.RUS TOMA VASILECriminalitatea organizată – vulnerabilitate la adresa securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 3318/24.02.2020 Validat OM 6468/07.12.2011
21.SAVA SORIN GEORGEContribuţii privind realizarea unui model de intelligence românescProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Validat OM 6468/07.12.2011
20.ŞANDRU IOANSecuritatea energetică – componentă principală a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras 4456/11.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
19.UNGUREANU IONTransformarea şi operaţionalizarea structurilor de contrainformaţii militare în scopul asigurării interoperabilităţii cu structurile similare şi aliateprof.univ.dr. Gheorghe TOMA2011Retras OM 4472/15.07.2019 Validat OM 6468/07.12.2011
18.VEVERA ADRIAN -VICTORIntelligence-ul şi documentarea deciziei politice. Motivaţia pentru comunicare şi comunicare motivaţionalăprof.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2011Validat OM 6468/07.12.2011
17.RAICU MARIUS ROMEOControlul parlamentar asupra Serviciului de Informaţii ExterneProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Retras OM 4474/15.07.2019 Validat OM 3818/26.04/2021
16.STĂNIŞOARĂ MIHAIControlul parlamentar asupra activităţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionalăProf.univ.dr. Gabriel OPREA2011Validat OM 3818/26.04/2021
15.TUDOSE MIHAIProtecţia infrastructurii critice – element strategic dinamic în sectorul de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
14.LUNGU SEVERIN-FLORIANDinamica riscurilor şi ameninţărilor la frontiera de est a NATO şi UE în contextul accelerării procesului globalizăriiProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Validat OM 5729/24.11.2010
13.LĂZĂRESCU IULIANComplex strategic fluvio – maritim – un nou heartland / hearthland al Europei. Implicaţii asupra integrării şi securităţiiProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 2756/29.04.2015 Validat OM 5729/24.11.2010
12.HAN LAURENŢIU-SORINIntelligence şi management informaţional: provocări globale, informaţionale şi privateProf.univ.dr.Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
11.COZMA SORIN-GABRIELDeterminări ale integrării europene asupra dimensiunii economice a securităţii naţionaleProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 5414/03.12.2019 Validat OM 5729/24.11.2010
10.GOIAN IONELManagementul evenimentelor de importanţă strategică, implicarea comunităţii de informaţii în gestionarea situaţiilor de securitateProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Retras OM 4461/11.07.2019 Validat OM 5729/24.11.2010
9.VLASE GABRIELStudiu cu privire la o strategie de securitate modernă pentru Europa de Sud-EstProf.univ.dr. Constantin ONIŞOR2010Validat OM 5729/24.11.2010
8.NAGHI GABRIELPolitica de securitate şi apărare comună în contextul afirmării Uniunii Europene ca actor globalProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4459/11.07.2019 Validat OM 5729/24.11.2010
7.NATE SILVIUTransformarea intelligence-ului modern sub impactul dinamicii factorilor de risc la adresa securităţiiProf.univ.dr.Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM  4387/06.06.2011
6.COLDEA FLORIANManagementul schimbării în serviciile de informaţiiProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010
5.DIACONESCU (RADU) LOREDANA-CLAUDIACriminalitatea transfrontalieră în epoca globalizării – factor de risc la adresa securităţii europene şi naţionale. Combaterea criminalităţii transfrontaliereProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Retras OM 5069/26.08.2021 Validat OM 5729/24.11.2010
4.ŢOLESCU AURELIAN  CEZARManagementul operaţiunilor de intelligence şi protejarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneştiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Retras OM3036/14.01.2020 Validat OM 5729/24.11.2010
3.POSTELNICU CARMENInstituţii şi organisme cu expertiză în domeniul securităţii moderne a RomânieiProf.univ.dr. Cristian TRONCOTĂ2010Validat OM 5729/24.11.2010
2.STANCIU (DANIELESCU) DORINAImplicaţiile globalizării asupra crimei organizate transfrontaliere în condiţiile integrării europene şi euroatlanticeProf.univ.dr. Gheorghe TOMA2010Retras OM 4478/15.07.2019 Validat OM 5729/24.11.2010
1.ONŢANU NECULAIManagementul protecţiei infrastructurii criticeProf.univ.dr. Gabriel OPREA2010Validat OM 5729/24.11.2010