Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice, în semestrul I al anului universitar 2022-2023

FACULTATEA DE INFORMAŢII

Departamentul de Ştiinţe Sociale

  • conferenţiar universitar, poziţia 49

discipline de concurs: Intelligence şi politica de securitate, Introducere în studii de intelligence, Securitate umană, Instituţii de securitate.

Fişa concurs DSS – conf. univ dr. – poz. 49

Fişa concurs DSS – conf. univ dr. – poz. 49 – engleza

Pentru postul de conferențiar universitar, poziția 49/ Departamentul de Ştiințe Sociale, tema pentru proba practică va fi tema 4 din fişa de concurs, adică: „Intelligence și teoria relațiilor internaționale”.

                    Comisia de concurs

Pentru postul de conferențiar universitar, poziția 49/ Departamentul de Ştiințe Sociale rezultatul concursului este: Ioana LEUCEA – reușit.

                    Comisia de concurs


Candidat

Ioana Leucea – CV, Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări


  • lector universitar, poziţia 51-1

discipline de concurs: Sociologie digitală, Strategii de comunicare în situaţii de criză, Sociologia dezvoltării sociale, Retorică şi argumentare, Radicalizare şi extremism, Management de proiect.

Fişa concurs DSS – lector univ dr – poz. 51-1

Pentru postul de lector universitar, poziția 51-1/ Departamentul de Ştiințe Sociale, tema pentru proba practică va fi tema 1 din fişa de concurs, adică: „Persuasiune şi comunicare de masă”.

                    Comisia de concurs

 Pentru postul de lector universitar, poziția 51-1/ Departamentul de Ştiințe Sociale rezultatul concursului este: Ileana – Cinziana SURDU – reușit.

                    Comisia de concurs


Candidat

Ileana-Cinziana Surdu – CV, Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări


METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII CONCURSURILOR PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE ŞI DE CERCETARE ÎN ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII „MIHAI VITEAZUL”