ANUNȚ – decalare dată admitere – Master Profesional ofițeri de informații – sept.

Candidații validați de către structurile de resurse umane din cadrul SRI care au dreptul să își depună dosarele de înscriere pentru a participa la concursul de admitere la studii universitare de master profesional dedicate formării ofițerilor de informații – sesiunea septembrie 2023 se vor prezenta la concursul de admitere în data de 12 septembrie 2023.

Modificarea calendarului de desfășurare a concursului de admitere reprezintă o replanificare a concursului programat inițial pe data de 11 septembrie 2023 (așa cum aceasta este menționată în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de master din ANIMV – sesiunea 2023, cât și în Oferta publică de școlarizare – sesiunea septembrie 2023).

Modalitatea de transmitere a documentelor, precum și termenul limită de înscriere on-line pentru participarea la concursul de admitere (31 august 2023) rămân aceleași precum cele menționate în Oferta publică de școlarizare, respectiv în Metodologie.

Graficul desfășurării admiterii la programele de studii universitare de master profesional pentru formarea de ofițeri ai Serviciului Român de Informații:

DATA
ORA
ACTIVITATEA PLANIFICATĂ
PROBA SCRISĂ DE CONCURS
Marți
12.09.2023
7:45 – 8:15
Accesul candidaților în Academie
8:45 – 9:00
Accesul candidaților în săli și verificarea documentelor de identificare (carte de identitate și legitimație de concurs)
9:00 – 9:15
Distribuirea plicurilor cu subiectele pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații de către reprezentanții Comisiei centrale de admitere
9:15 – 12:15
Desfășurarea probei pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații
10:15
Afișarea subiectelor și a baremului de corectare pentru proba de evaluare a aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații
12:15 – 13:00
Depunerea lucrărilor la proba de evaluare a aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații la Comisia de primire, păstrare și mânuire a lucrărilor scrise
începând cu ora 13:00
Corectarea lucrărilor
Miercuri
13.09.2023
Afișarea rezultatelor
Joi
14.09.2023
Depunerea contestațiilor la proba pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofițerilor de informații, în termen de 24 de ore de la momentul afișării rezultatelor
Joi-Vineri
14-15.09.2022
Soluționarea contestațiilor la proba scrisă, în termen de 48 de ore de la încheierea perioadei de depunere.
Vineri
15.09.2022
Afișarea rezultatelor finale ale concursului de admitere