Conferinţa şi publicația – Intelligence și Culturăde Securitate (ICS)

ICS este o publicație anuală, de tip proceedings, realizată ca un produs al conferinței Intelligence și Cultură de Securitate, publicată în format tipărit la Editura Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ISSN 2971-8139, ISSN-L 2971-8139) şi online (ISSN 2972-1350). Articolele publicate în volumul de tip proceedings, în format pdf protejat la copiere vor fi disponibile în mod individual pe pagina web a ICS, iar accesarea acestora nu este condiționată de crearea unui cont de acces sau de plata unui tarif în acest sens, publicația fiind de tip open access.

Obiective și scop

Scopul publicației este de a disemina rezultatele activităților de cercetare derulate de studenți doctoranzi, în domeniul Informații și Securitate Națională sau în domenii conexe (ex. științe politice, științe ale comunicării, științe militare, istorie, relații internaționale), din România și din străinătate. De asemenea, publicația acceptă și încurajează contribuțiile din partea studenților sau absolvenților de masterat care își doresc să candideze pentru admiterea la un program de studii universitare de doctorat.

Temele de interes ale publicației sunt: intelligence guvernamental, intelligence competitiv, istoria serviciilor de informații, cyber intelligence, analiză de intelligence, rolul surselor de informații în activitatea de intelligence (ex. OSINT, HUMINT, SIGINT), dezinformare, propagandă și altele asociate acestora.

Termene limită de transmitere a propunerilor de publicare

Având în vedere că publicația este de tip proceedings, realizată ca un produs al conferinței anuale Intelligence și Cultură de Securitate, este necesar ca autorii să consulte apelul anual pentru lucrări. De regulă, conferința ICS are loc anual, în perioada mai–iunie, astfel termenul limită pentru transmiterea abstractelor fiind în perioada februarie-martie, iar cel pentru trimiterea articolelor in-extenso fiind în perioada aprilie-mai.

Comitetul științific al ICS (Advisory Board)

 • Prof. univ. dr. Ioan Deac – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Prof. univ. dr. Irena Chiru – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Prof. univ. dr. Adrian Lesenciuc – Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”
 • Conf. univ. dr.  Răzvan Grigoraș – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • CS II dr. Cristina Ivan – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Comitetul de organizare al ICS (Editorial Board)

 • CS I dr. Ruxandra Buluc – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Lect. univ. dr.Ileana Surdu – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Asist. univ. drd. Mădălina Lupu – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Asist. univ. drd. Cătălina Frățilă– Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Asist. univ. drd. Dana Drugă – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Asist. univ. drd. Cristian Condruț – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”
 • Std. drd. Daniel Ioniță – Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Instrucțiuni pentru autori

Procesul de evaluare științifică (peer-review)

 • Evaluarea științifică este de tip recenzare simplă (peer review), acesta fiind realizată de comitetul științific al ICS.
 • În primă fază, abstractele sunt verificate din punct de vedere tematic de către comitetul de organizare. Ca urmare a acestei verificări, autorul abstractului poate primi acceptare sau respingere pentru participare la conferința ICS. În cazul acceptării abstractului, acesta are obligația de a transmite varianta integrală a manuscrisului la data stabilită în calendarul conferinței, anterioară desfășurării conferinței.
 • Varianta integrală este evaluată de comitetul de organizare pentru încadrare în tematica ICS și este supus unei verificări de tip anti-plagiat. În situația încadrării tematice a manuscrisului și a unui rezultat încadrat în scorurile maxime ale coeficienților de similitudine anti-plagiat specifice Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională, manuscrisul este transmis către comitetul științific al ICS pentru evaluare științifică (peer-review). La nivelul Şcolii Doctorale Informaţii şi Securitate Naţională, pentru verificarea anti-plagiat, se utilizează platforma sistemantiplagiat.ro.
 • Rezultatele evaluării științifice vor fi aduse la cunoștință autorilor, existând posibilitatea ca articolele propuse spre publicare să se încadreze într-una dintre următoarele categorii: acceptat fără modificări; acceptat cu modificări minore; acceptat cu modificări substanțiale; respins.
 • ICS acceptă doar lucrări ce reprezintă contribuții proprii ale autorilor, cu excepția cazului în care există permisiuni explicite și citări adecvate.

Termeni de licențăArticolele sunt publicate în acord cu tipul de licență Creative Commons CC BY– SA 4.0.

Drepturi de autor – Drepturile de autor revin, în întregime, în responsabilitatea autorilor.

Taxe pentru autori ICS nu percepe taxe de transmitere, procesare sau publicare a articolelor.

Politică de arhivare – Publicaţia este arhivată în cadrul Bibliotecii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Contact – prof. univ. dr. Ioan Deac, Directorul Școlii Doctorale Informații și Securitate Națională, email ics.scodoc@animv.eu.