PLANUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTELLIGENCE ȘI CULTURĂ DE SECURITATE – ICS2021

Nr.crt.TERMENACTIVITATE
1.15 decembrie 2020Constituirea comitetului științific al conferinței Constituirea comitetului de organizare a conferinței
2.30 ianuarie 2021Organizarea secțiunilor conferinței
3.15 februarie 2021Acceptarea abstractelor științifice
4.15 mai 2021Primirea articolelor științifice
5.15 iunie 2021Desfășurarea conferinței
6.30 iunie 2021Publicarea lucrărilor