ICS 2022

Activitatea serviciilor românești de informații pe rețelele sociale

Oana-Cătălina FRĂȚILĂ

Arhivele statului din Iași în timpul celor două conflagrații mondiale

Emanuela LUNGU

Bunurile culturale – victimele fenomenului terorist

Alexandra NICOLESCU

Considerații privind mijloacele de manipulare psihologică utilizate în cadrul cultului Adnan

Andrei-Cristian MORARU

Incursiune într-un joc dublu al mistificării și diseminării de informații pentru identificarea indicatorilor de trădare

Teodora-Ioana MORARU

Intelligence – o abordare din perspectivă comunicațională

Mădălina-Elena LUPU

Narcoterorismul manifestat în mediul virtual

Nicolae PETRESCU

Partiția Indiei. Provocări în domeniul securității naționale în India independentă

Alexandra-Iulia NUC

Percepții cu privire la securitatea datelor confidențiale în cadrul rețelelor sociale

Elena-Iuliana BULGARIU

Propagandă vizuală a Federației Ruse în spațiul public privind „Marele război pentru apărarea patriei”

Dana SÎRBU (c. DRUGĂ)

Războiul caucazian (1817 – 1864) – Epopeea lui Șamil și pacificarea definitivă a Caucazului de către ruși

Bogdan MORAR

România – Stat rezilient în fața riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților din Regiunea Extinsă a Mării Negre

Claudia-Alexandra GABRIAN

Securitate și informații într-o lume în schimbare

Ioana PĂIUȘ, Tiberiu TĂNASE

Securitatea energetică și politicile de dezvoltare durabilă – Evoluții și tendințe

Diana JOIȚA, Adrian NEACȘA, Alin DINIȚĂ, Mirela PANAIT

West understands East?

Ovidiu Liviu UIFĂLEANU

The allure of violent extremism as a pathway to manhood

Daniel IONIȚĂ

 

click pe imagine pentru întregul volum

CONTACT
Planul de Organizare și Desfășurare a Conferinței Științifice ICS2022

Nr.Crt. TERMEN ACTIVITATE
1) 15 noiembrie 2021 Constituirea comitetului științific al conferinței
Constituirea comitetului de organizare a conferinței
2) 15 decembrie 2021 Organizarea secțiunilor conferinței
3) 15 ianuarie 2022 Anunțarea conferinței
4) 15 februarie 2022 Acceptarea abstractelor științifice
5) 15 aprilie 2022 Primirea articolelor științifice
6) 20 mai 2022 Desfășurarea conferinței
7) 20 iunie 2022 Publicarea lucrărilor

NECLASIFICAT

Comitet ştiinţific şi Comitet de organizare a Conferinței Științifice ICS2022

1. Comitetul științific al Conferinței științifice studențești Intelligence și Cultură de
Securitate 2022:
• prof.univ.dr. Ioan DEAC – președinte;
• prof.univ.dr. Irena CHIRU – membru;
• prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC – membru;
• cs.II.dr. Cristina IVAN – membru.
2. Comitetul de organizare al Conferinței științifice studențești Intelligence și Cultură de
Securitate 2022:
• conf.univ.dr. Răzvan GRIGORAȘ – președinte;
• std.drd. Mădălina LUPU – membru;
• std.drd. Cătălina FRĂȚILĂ – membru;
• std.drd. Adina BOCAI – membru.
• std.drd. Valentin ȘTEFAN– membru
• std.drd. Cristian Cosmin DIMA – membru.

NECLASIFICAT