specializarea OI

Test pentru Evaluarea Aptitudinilor necesare Formării Ofițerilor de Informații

specializarea SSI

Test pentru Evaluarea Aptitudinilor necesare Formării Ofițerilor de Informații

Test de Cultură Generală