Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare (anul universitar 2020 – 2021, semestrul II)

Pentru obţinerea gradului didactic, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de standardele minimale de ocupare a postului didactic, specifice funcţiei didactice scoase la concurs, stabilite prin Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii şi numirea pe postul scos la concurs sunt condiţionate de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Etapele de selecţie menţionate vor avea loc preliminar desfăşurării primei probe de concurs şi promovarea acestora reprezintă condiţie obligatorie pentru participarea la concurs.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1512.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

POSTURI DIDACTICE SCOASE LA CONCURS ȘI FIȘELE DE CONCURS

Lector universitar (militar) / lector universitar, poziția 54

Candidat

Cuc Mădălina CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Management și decizie în organizațiile de securitate

Bibliografie

Cercetător ştiinţific gradul I, poziția 121

First Degree Scientific Researcher, position 121

Candidat

Buluc Ruxandra CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Abordare conceptuală și metode inovatoare de prevenire și contracarare a propagandei, dezinformării și agresiunilor informaționale.

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 122

Second Degree Scientific Researcher, position 122

Candidat

Ivan Cristina CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Prevenirea și contracararea radicalizării, extremismului violent și terorismului și consolidarea rezilienței societale.

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 123

Second Degree Scientific Researcher, position 123

Candidat

Lucinescu Codruț CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Considerații istorice privind activitatea de intelligence în sprijinul deciziei politice.

Asistent de cercetare științifică, poziția 130

Candidați

Voin-Cosca Alina-Bianca CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Prevenirea și contracararea radicalizării, extremismului violent și terorismului și consolidarea rezilienței societale.

Cercetător ştiinţific gradul II, poziția 133

Candidat

Teodor Mihaela CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Metode și instrumente teoretico-experimentale de modelare și simulare aplicabile studiilor de securitate și intelligence.

Cercetător ştiinţific (militar), poziția 134

Candidat

Surdu Ileana Cinziana CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Modelarea prin scenarii alternative în studiile de securitate și intelligence.

Asistent de cercetare ştiinţifică, poziția 137

Candidat

Novăcescu Elena CV, Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor, Listă de lucrări

Tematica: Utilizarea modelării și simulării în studiile de securitate și intelligence – avantaje și dezavantaje.

Cercetător ştiinţific gradul III, poziția 125