Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice, în semestrul I al anului universitar 2022-2023

FACULTATEA DE INFORMAŢII Departamentul de Ştiinţe Sociale conferenţiar universitar, poziţia 49 discipline de concurs: Intelligence şi politica de securitate, Introducere în studii de intelligence, Securitate umană, Instituţii de securitate. Fişa concurs DSS – conf. univ dr. – poz. 49 Fişa concurs DSS – conf. univ dr. – poz. 49 – engleza Pentru postul de conferențiar […]

Citește mai mult

Comunicat – Punerea în aplicare a Deciziei Curții de Apel București privind referatele elaborate pentru tezele de doctorat susținute la ANIMV

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) a luat act de decizia Curții de Apel București – Sectia a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal emisă prin Hotărârea nr. 2375/2021 în Dosarul nr. 27782/3/2020 și a întreprins demersurile de punere în aplicare a deciziei instanței, în sensul furnizării către doamna jurnalist Emilia Șercan a referatelor elaborate […]

Citește mai mult

Oferta publică de şcolarizare pentru studii postuniversitare de educaţie permanentă 2022-2023

– admitere decembrie 2022 – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează admiterea pentru studiile postuniversitare de educaţie permanentă dedicate formării ofiţerilor de informaţii. Detalii despre înscriere, calendar şi probele de concurs sunt cuprinse în: Oferta publică de şcolarizare pentru anul 2022-2023 Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studiile postuniversitare de […]

Citește mai mult

Oferta publică de şcolarizare pentru studiile universitare de masterat profesional 2022-2023

– sesiunea septembrie 2022 – Aademia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează admiterea pentru studiile universitare de masterat profesional dedicate formării ofițerilor de informații. Detaliile despre înscriere, calendar, probele de concurs sunt cuprinse în: Oferta publică de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la master

Citește mai mult

Înscriere studii universitare de master profesional, seria 2023-2025

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) va organiza admitere pentru studii universitare de master profesional seria 2023-2025. Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații și sunt organizate pe următoarele specializări: Pentru formarea ofițerilor operativi – specializarea Intelligence și securitate […]

Citește mai mult