Oferta publică de şcolarizare pentru studiile universitare de masterat profesional 2022-2023

– sesiunea septembrie 2022 –

Aademia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează admiterea pentru studiile universitare de masterat profesional dedicate formării ofițerilor de informații.

Detaliile despre înscriere, calendar, probele de concurs sunt cuprinse în:

Oferta publică de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la master