Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de master profesional 2022 – 2023

Documente aferente

Cerere de înscriere

Oferta publică de şcolarizare – MP 2022-2023

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere


Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de master profesional 2021 – 2022

Documente aferente

Oferta publică de școlarizare – MP 2021-2022

Cerere de înscriere

Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere