Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Go to content

Main menu:Bun venit!

Mesajul Rectorului

În peisajul învăţământului superior românesc, cu o evoluţie strâns legată de cea a Serviciului Român de Informaţii, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul" deţine un rol unic prin obiectivul şi finalitatea activităţii sale instituţionale. Academia, cu o ofertă educaţională aliniată procesului Bologna, orientată pe formarea ofiţerilor de informaţii şi, în paralel, pe promovarea culturii de securitate în sfera societăţii civile, se prezintă astăzi ca o instituţie în care ţinuta ştiinţifică, profesionalismul, spiritul novator, cercetarea şi creaţia, spiritul practic, orientarea către concretizarea în scopuri sociale reprezintă cheia de valorizare a întregii activităţi derulate în acest lăcaş de minte, acţiune şi cultură.

Polivalenţa pe care a dobândit-o tot mai evident activitatea de intelligence, inter- şi pluridisciplinaritatea pe care le incumbă, impun ca profesioniştii domeniului să deţină un portofoliu de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe variat şi complex şi o vastă cultură generală. În acest sens, în cadrul Academiei se manifestă preocupări susţinute pentru perfecţionarea permanentă a conţinuturilor, metodelor şi tehnologiilor, racordate la dinamica erei informaţionale şi provocările societăţii cunoaşterii... mai mult

Evenimente


 • PN-II-RU-TE-2014-4-1669

SOCIAL PERCEPTIONS AND COMMUNICATIONAL STRATEGIES IN RISK PREVENTION. A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE (REACT)
Project supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS
UEFISCDI ... mai mult
 • Serviciul Român de Informații asigură locuri de practică pentru studenții universităților din sistemul național de învățământ care  urmează programe de studii universitare de interes pentru activitatea  Serviciului Român de Informaţii (științe sociale, studii de securitate, științe politice, științe inginerești și similare).

Instituțiile de învățământ superior interesate de oferta noastră pot transmite eventualele solicitări de organizare a unor astfel de stagii de practică către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, pe adresa de e-mail: ani@sri.ro, cu cel puțin 90 de zile înainte de data începerii stagiilor de practică.


 • La data de 30 octombrie 2015, preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), domnul prof.univ.dr. Iordan PETRESCU şi doamna conf.univ.dr. Cristina GHIŢULICĂ, au înmânat rectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, domnul conf.univ.dr. Niculae IANCU, certificatul prin care se acordă calificativul „Grad de încredere ridicat” pentru perioada 2015-2020 ... mai mult


 • În perioada 16 - 17 octombrie 2015, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a organizat cea de-a XXI-a ediţie a conferinţei internaţionale “Intelligence in the Knowledge Society”, platformă europeană de dezbatere academică a temelor de securitate și intelligence cu care se confruntă lumea contemporană ...

mai mult


 • INTELLISEC este un proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră” și își propune eficientizarea actului de investigare științifică, în vederea îmbunătățirii proceselor de intelligence actuale derulate în cadrul instituțiilor publice și private ... mai mult


 • Astăzi, 5 octombrie 2015, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” au avut loc două evenimente deosebit de importante pentru comunitatea noastră academică: asumarea unei noi identități vizuale concretizate într-un nou însemn heraldic și arborarea drapelului distinctiv al Academiei și ceremonia deschiderii noului an universitar, 2015-2016 ... mai mult


 • Marți, 29 septembrie 2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a găzduit a doua sesiune de dezbateri din cadrul workshop-ului „Countering hybrid threats: lessons learned from Ukraine”.

La dezbateri a participat și Excelența sa dl. Ambasador Sorin Ducaru, Asistent al Secretarului General NATO pentru riscuri de securitate și emergente. În cuvântul său, Domnul Ambasador a subliniat importanța adaptării strategiilor aliate la provocările spațiilor de gândire a securității prezentului, cu accent pe abordarea integrată a trei paliere fundamentale de acțiune: pregătire-descurajare-apărare ... mai mult • Luni, 28 septembrie 2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a găzduit deschiderea oficială a workshop-ului „Countering hybrid threats: lessons learned from Ukraine”.

Evenimentul este parte a Programului Știință pentru Pace și Securitate al NATO și este organizat de  către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în cooperare cu Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei”, din Republica Moldova ... mai mult • La data de 25 septembrie 2015, a avut loc ceremonialul de depunere a jurământului militar pentru studenţii seriei 2015-2018 ai Academiei Naţionale de Informaţii “Mihai Viteazul”. Viitorii ofiţeri au jurat solemn credință patriei, Constituției, legilor țării și regulamentelor militare, eveniment ce marchează angajamentul profund față de principiile și misiunile activității de informații pentru securitatea națională ... mai mult


 • În perioada 19 - 30.10.2015, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Protecţia informaţiilor clasificate”.

Înscrierile pentru participarea la colocviul de admitere se fac în perioada  28.09 - 09.10.2015, de luni până vineri, între orele 9 00 - 14 00, la secretariatul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” (Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, telefon 021.410.65.50, int.1246, 1144, 1318).
Pentru detalii privind condiţiile şi documentele necesare înscrierii, vă rugăm să consultaţi site-ul Serviciului Român de Informaţii, la adresa www.sri.ro sau site-ul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, la adresa www.animv.ro ... mai mult • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în cooperare cu Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul” din Republica Moldova, organizează workshop-ul „Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine”

În perioada 28-29 septembrie 2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANI MV), în cooperare cu Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul” din Republica Moldova, organizează în București, la sediul ANI MV, workshop-ul Countering Hybrid Threats: Lessons Learned from Ukraine ... mai mult • Având în vedere recentele luări de poziție din spațiul public, cu referiri la unele lucrări științifice elaborate în cadrul Școlii Doctorale a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, vă facem cunoscută decizia forului nostru universitar, menită a asigura transparența și climatul corect de derulare a activităților cu caracter știintific.

Consiliul de administrație a transmis Senatului Academiei solicitarea de a evalua stadiul implementării măsurilor privitoare la respectarea standardelor de calitate academică a tezelor de doctorat.
În acest sens Senatul Academiei mandatează Consiliul Științific al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” să accelereze procesul de evaluare, inițiat cu mult timp în urmă, asupra modului de respectare a standardelor științifice și dezvoltare a capacității noastre academice.
Concluziile acestei evaluări vor sta la baza unor decizii care vor consolida calitatea procesului de învățământ și cercetare academică în cadrul ANI MV.


 • În perioada 30.09.2015-16.12.2015, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul activităţii de protecţie a infrastructurilor critice”... mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în perioada 18.09.2015 - 20.12.2015, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă  „Ofiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene” ... mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" a găzduit astăzi, 30 iulie, ceremonia de absolvire a unei noi generații de ofițeri, viitori profesioniști în intelligence... mai mult


 • Miercuri 22 iulie 2015, Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” a găzduit prelegerea susținută de Barry Pavel, Vice-Preșidente, Director al Centrului de Securitate Internațională Brent Scowcroft din cadrul Consiliului Atlantic de Securitate, figură marcantă a domeniului securității globale și relațiilor internaționale, cu experiență semnificativă în aria provocărilor emergente de securitate, precum și a strategiilor și planificării capabilităților de apărare... mai mult


 • În tradiţia parteneriatelor încheiate de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” cu instituţii de învăţământ superior din România, directorul Serviciului Român de Informaţii a aprobat efectuarea de stagii de practică pe timpul studiilor universitare, în unităţi ale SRI. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511/9.VII. 2015.


 • În data de 25.06.2015, la invitația Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, George Friedman, președintele think-tank-ului american ”Stratfor”, a susținut o prelegere focalizată pe actualele mutații survenite pe harta globală, oferind o perspectivă strategică asupra crizelor prezente, analizate în ecuație cu viziunea actorilor statali și nonstatali globali și prin raportare permanentă la istorie și memorie ... mai mult


 • În data de 10.06.2015, Institutul Național de Studii de Intelligence, din cadrul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Centrul Surse Deschise, au organizat masa rotundă ”Evoluții social media: o privire spre viitor”, dedicată analizei celor mai recente tendințe din social media și impactul acestora asupra activității de intelligence... mai mult


 • Vineri, 22 mai 2015, studenţii de anul I ai programului universitar de master “Studii de securitate - Analiza informațiilor” au fost oaspeţii Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, unde au avut ocazia de a interacţiona cu colegii din această instituţie de învăţământ, de a cunoaşte campusul universitar şi de a asista la o suită de prelegeri susținute de experți din cadrul Serviciului Român de Informații... mai mult


 • Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Universitatea Harvard și cu participarea Universității Naționale de Informații (SUA), organizează cea de a doua ediţie a programului „Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”... mai mult


 • Salutăm participarea celor zece instituții de învățământ superior militar și civil Academia Tehnică Militară, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Academia de Studii Economice, Universitatea Babeș Bolyai, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Lucian Blaga Sibiu ... mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunţă publicarea ofertei de şcolarizare pentru admiterea la studii universitare de master de cercetare  organizate începând cu anul universitar  2015-2016  ... mai mult


 • În data de 9 aprilie 2015, 30 de elevi ai Colegiului Național „Mihai Viteazul” și alți 40 de tineri implicați în două proiecte ale Primăriei Sectorului 2 al Capitalei, „Parlamentul Local al Tinerilor” și „Guvernul Local al Tinerilor”, au efectuat o vizită la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”...mai mult


 • În data de 8 aprilie 2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a participat la cea de-a doua editie a „Târgului Universităților”, eveniment organizat de Consiliul Județean al Elevilor Argeș, cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Argeș și al Inspectoratului Școlar Județean Argeș...mai mult • În data de 6 aprilie 2015, elevi și cadre didactice ale Liceului Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni au vizitat Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în cadrul programului „Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun” ... mai mult


 • În perioada 14-16 mai 2015 vă invităm să participați la cea de-a treia ediție a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti „ANISTUD 2015”, organizată de Facultatea de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, cu tema  „SECURITATE  ŞI GLOBALIZARE. ROMÂNIA, ACTOR RELEVANT AL SECURITĂȚII REGIONALE”... mai mult


 • Departamentul  pentru  Egalitate  de  Șanse între  Femei  și  Bărbați,  în parteneriat cu Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, implementează proiectul POSDRU/170/6.3/S/146738 - „START O viață de calitate în siguranță!”, în perioada 01.10.2014 30.09.2015. În vederea implementării activității A.4 „Dobandirea de competente profesionale în domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice și a traficului de persoane” vă anunţăm demararea procedurii de selecţie, în perioada 9 16 martie 2015, a unui număr de 28 lectori program de formare...mai mult


 • În perioada 04-06 martie 2015, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” va primi vizita echipei de experți evaluatori ai Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior pentru evaluarea instituțională în vederea certificării periodice a calității academice a serviciilor de învățământ.


 • În data de 13 februarie 2015 a avut loc ceremonialul de depunere a jurământului militar de către cursanții programului de master profesional, specializările Intelligence și securitate națională și Analiză de intelligence, seria 2014 - 2015....mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează, în perioada 06.02-23.05.2015, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuăOfiţer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naţionale/europene” ...mai mult


 • În data de 12 decembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului strategic „OSCINT XXI - Inovare pentru calitate în învăţământul preuniversitar din regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect care își propune să contribuie la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii...mai mult


 • În data de 25 noiembrie 2014 a avut loc conferința de lansare a proiectului "START- O viață de calitate in siguranță!", cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013...mai mult • În perioada 17 - 18 octombrie 2014, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează cea de-a XX-a ediţie a conferinţei internaţionale Intelligence in the Knowledge Society...mai mult


 • În data de 3 octombrie 2014, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a primit vizita domnului George Friedman, fondatorul firmei de analiză de intelligence Stratfor...mai mult


 • În data de 1 octombrie 2014, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” a avut loc ceremonia deschiderii noului an universitar, 2014-2015...mai mult


 • În data de 29 septembrie 2014, studenții promoției 2014-2017 a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul‟, au rostit jurământul de credință față de țară...mai mult


 • În data de 26 septembrie la sediul Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul” a avut loc conferința de deschidere a proiectului ”Setting-up an Air Marshal Training Centre ARMLET”...mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunţă graficul desfăşurării concursului de admitere la programele de studii universitare de master profesional – sesiunea septembrie 2014…mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunță publicarea ofertei de școlarizare pentru admiterea la studii universitare de master de cercetare în specializările:

 • Intelligence competitiv”,  „Intelligence competitiv și administrație publică”... mai mult

 • „Managementul informațiilor de securitate națională” și „Managementul informațiilor în combaterea terorismului”...mai mult


 • În data de 24 iulie a.c., la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul", a avut loc festivitatea de absolvire a studiilor universitare de licenţă, promoţia 2014 „Constantin Brâncoveanu”... mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi de cercetare... mai mult


 • În data de 25 iulie 2014, la sediul Academei Naţionale de Informaţii ,,Mihai Viteazul”, va avea loc susținerea publică atezelor de abilitare în domeniul Științe Militare, Informații și Ordine Publică...mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice... mai mult


 • Luni, 2 iunie a.c., a avut loc deschiderea oficială a primei ediții a programului de formare cu participare internațională ”Securitate în regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”, organizat de către Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” în parteneriat cu Harvard University și cu participarea Universității Naționale de Informații (SUA)... mai mult


 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în parteneriat cu Universitatea Harvard și cu participarea Universității Naționale de Informații (SUA) organizează un program de formare destinat segmentului de leadership public din regiunea Mării Negre... mai mult


 • În perioada 17-18 octombrie 2014, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” va organiza cea de-a XX-a ediție a Conferinței internaționale „INTELLIGENCE IN THE KNOWLEDGE SOCIETY”. Evenimentul științific se adresează deopotrivă practicienilor, profesorilor și cercetătorilor interesați de problematica studiilor de securitate și intelligence... mai mult


 • Adresăm felicitări participanţilor la cea de-a doua ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională „INTELLIGENCE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”... mai mult


 • La finalul săptămânii dedicate programului numit „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun!”, în data de 11.04.2014, porţile Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” s-au deschis pentru elevii Colegiului Naţional „Matei Basarab” din Bucureşti... mai mult


 • Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a participat la „Târgul Universităţilor”, în data de 10 aprilie 2014, în incinta Centrului Comercial Euromall din Piteşti... mai mult


 • Şcolari de clasa a IV-a de la Liceul Teoretic „Ioan Petruş” din Otopeni şi Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja” din Bucureşti au vizitat Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”... mai mult


 • În data de 9 aprilie 2014, peste 70 de tineri liceeni implicaţi în două proiecte ale Primăriei Sectorului 2 al Capitalei, „Parlamentul Local al Tinerilor” şi „Guvernul Local al Tinerilor” au efectuat o vizită de informare şi documentare la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”... mai mult


 • Elevi ai Liceului Teoretic „Ioan Petruș” Otopeni au vizitat Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în data de 7 aprilie 2014, în cadrul programului „Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun.”... mai mult


 • Peste 100 de tineri din Bucureşti şi din ţară au participat în data de 19 februarie 2014, la turul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”... mai mult


 • În perioada 10-12 aprilie 2014, Facultatea de Informaţii din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” organizează  Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „ANISTUD 2014", cu tema „INTELLIGENCE ŞI SECURITATE NAŢIONALĂ ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII”... mai mult  


 • Academia Naţională de Informații “Mihai Viteazul” organizează miercuri, 19 februarie 2014, un nou tur al campusului universitar, destinat tuturor persoanelor interesate să cunoască locul în care se pregătesc viitorii ofițeri de informații ai României... mai mult


 • La data de 31 ianuarie 2014, Aula universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”   a găzduit ceremonialul de depunere a jurământului militar... mai mult


 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” anunță publicarea ofertelor de școlarizare pentru admiterea la studiile universitare de licență în specializările Psihologie-informații și Studii de securitate și informații” și la studiile universitare de master profesional în specializările Intelligence și securitate națională și Analiză de Intelligence ... mai mult


 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”  anunță scoaterea la concurs a unor posturi didactice și de cercetare... mai mult


 • În perioada 6-8 decembrie 2013 sub auspiciile Administraţiei Prezidenţiale, Serviciului Român de Informaţii şi Harvard Kennedy School of Government, s-a desfăşurat la Bucureşti conferinţa internaţională cu tema "International Cooperation in the Black Sea Region in the past 20 years and the next 20 years"... mai mult


 • Pe întreaga durată a lunii noiembrie, ofiţeri ai SRI din Bucureşti şi din ţară susţin sesiuni interactive de informare a tinerilor din mediul liceal, în cadrul unei campanii de promovare a culturii de securitate şi a carierei în Serviciul Român de Informaţii, intitulate „SRI în 50 de minute”... mai mult


 • Pentru prima dată de la înfiinţare, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” şi-a deschis porţile publicului interesat de cunoaşterea şi înţelegerea particularităţilor singurei instituţii de învăţământ superior din România,  care pregăteşte ofiţeri de informaţii.. mai mult


 • În data de 18 octombrie 2013, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a organizat Conferinţa internaţională   „INTELLIGENCE IN THE KNOWLEDGE SOCIETY”... mai mult


 • La data de 1 octombrie 2013, Aula universitară a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” a găzduit ceremonia deschiderii noului an universitar, 2013-2014... mai mult


 • În data de 27 septembrie 2013, la sediul Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul” a avut loc ceremonialul de depunere a jurământului militar de către studenții din ciclul de licență, seria 2013-2016... mai mult


 • În data de 24 iulie 2013., la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, a avut loc ceremonia de absolvire a studiilor universitare de licenţă de către promoţia 2013 a Academiei, specializările Psihologie - Informaţii şi Comunicare şi Relaţii Publice - Informaţii... mai mult

 
Back to content | Back to main menu