Romanian Intelligence Studies Review (RISR)

este o publicație cu apariție bianuală și acces liber (open access), conținut bilingv (engleză/ română) și sistem de recenzare dublu-anonim, publicată în format tipărit la Editura Academiei Naţionale de Informații „Mihai Viteazul”

(ISSN 2393-1450 şi ISSN-L 2393-1450) și on-line (e-ISSN 2783-9826).

Termenele limită de trimitere a propunerilor de publicare:

 • 1 februarie (pentru numărul care apare în iunie);
 • 1 iulie (pentru numărul care apare în decembrie).

Autorii interesați să publice în RISR sunt invitați să trimită articolele în format .doc/ .docx

la adresa de e-mail [email protected] cu titlul „RISR_Propunere de articol.

Profil

 • Romanian Intelligence Studies Review și-a crescut gradual vizibilitatea, fiind în prezent recunoscută de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) și indexată în următoarele baze de date: DRJI, EBSCO, CEEOL, DOAJ,
 • Romanian Intelligence Studies Review publică articole de specialitate în domeniul studiilor de securitate și intelligence și în arii de cercetare conexe din științele sociale, științele politice, științele comunicării ş.a.
 • Temele de interes includ, fără a se limita la acestea: analiză de intelligence, OSINT, Cyber Intelligence, Istorie și memorie în intelligence, Securitate și intelligence în secolul XXI, Cultură de securitate și diplomație publică, Mediul internațional de securitate, Intelligence de afaceri, Intelligence competitiv, Intelligence și cercetare interdisciplinară etc.

Procesul de evaluare

 • Există un formular de evaluare care va fi completat pentru fiecare articol de către doi referenți aleși în funcție de domeniul de expertiză, dintre membrii colegiului de referenți. Acest proces de evaluare dublu-anonim este strict confidențial.
 • Formularul de evaluare conține aprecieri cu privire la originalitatea și relevanța articolului, structura, caracterul academic și argumentativ al articolului. În funcție de aprecierile referenților, articolul este acceptat în forma propusă, acceptat cu revizuiri minore sau majore, sau este respins de la publicare.
 • Chiar și în cazul acceptării definitive, un referent poate scrie observații sau sugestii de îmbunătățire. Referenții fac aceste recomandări (formularul este scanat, semnat și trimis prin e-mail), redacția le analizează și apoi trimite autorului recomandările care trebuie făcute pentru îmbunătățirea textului și decizia referenților, dacă este cazul.

Diseminare

 • Copia tipărită și/ sau electronică a revistei este oferită gratuit autorilor, fie pe suport de hârtie, fie în format digital (PDF).
 • Toți autorii primesc un link gratuit către textul complet al revistei postat pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, ceea ce permite implementarea politicii de acces liber (open access).

Politică anti-plagiat

 • Plagiatul este considerat o încălcare semnificativă a veridicității și implică furtul proprietății intelectuale din munca altor persoane.
 • RISR solicită ca manuscrisele trimise spre publicare să fie contribuția proprie a autorului/ autorilor, cu excepția cazului în care există o permisiune explicită și o citare adecvată.
 • Această solicitare se aplică pentru text, figuri și tabele, dar și în cazul traducerilor directe dintr-o altă limbă.
 • Responsabilitatea pentru articole revine în totalitate autorului/ autorilor, care trebuie să confirme în formularul de cedare a drepturilor de autor că toate datele din articol sunt reale și autentice, iar dacă au folosit lucrarea și/ sau textul altor autori, acestea ar trebui citate în mod corespunzător.
 • Autorii nu trebuie să publice manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe jurnale. Trimiterea simultană a aceluiași manuscris la mai multe jurnale este considerată un comportament lipsit de etică, inacceptabil.
 • Editorii revistei pot respinge orice articol în orice moment înainte de publicare și chiar după acceptare, dacă apar suspiciuni cu privire la integritatea lucrării.
 • Revista are o politică de screening pentru plagiat. Toate articolele vor fi încărcate în serviciul de screening ro, iar rapoartele vor fi analizate de o comisie specială.

Copyright

Lungime și format

 • Articolele vor avea între 10 și 15 pagini de tip A4.
 • Fiecare contribuție trebuie să aibă următoarele elemente:
  • titlu;
  • numele autorului, afilierea instituțională și date de contact (e-mail);
  • abstract de 200-250 de cuvinte în limba engleză, (indiferent de limba în care este redactat articolul);
  • articolele în limba română trebuie să respecte regulile academice de scriere și să fie scrise cu diacritice;
  • 5-6 cuvinte cheie în limba engleză, (indiferent de limba în care este redactat articolul);
  • textul organizat în capitole și subcapitole, inclusiv introducere și concluzii, evidențiate în bold;
  • declarație (disclaimer) sau mulțumiri (acknowledgements), dacă este cazul;
  • declarație (disclaimer) pentru asumarea responsabilității, dacă este cazul (spre exemplu: RO: „Textul reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/ autorilor, iar instituția pe care o reprezint nu este responsabilă pentru modul în care conținutul articolului va fi folosit”; EN: „The text is the exclusive responsibility of the author/s and the institution I represent is not responsible of the way that the information is and will be used”);
  • aparatul critic: referințe bibliografice finale și trimiteri în text (autor, an, pagina) respectând condițiile stilului de citare APA. Pentru detalii, vă rugăm accesați website-ul oficial: www.apastyle.org (notele de subsol sunt folosite doar pentru clarificări sau exemplificări ale unor afirmaţii din text şi vor fi cât mai scurte, ci nu vor fi folosite pentru trimiteri bibliografice);
  • anexe, dacă este cazul.
 • Tabelele, graficele, imaginile și anexele trebuie să fie numerotate și inserate cu trimitere la sursă, astfel încât să poată fi editate și modificate.

Limba

 • RISR publică cu precădere articole și studii în limba engleză și uneori în limba română. Pentru contribuțiile în limba engleză folosiți engleză britanică standard (United Kingdom).

Transmiterea propunerilor

 • Manuscrisele (de regulă în limba engleză) cu o lungime între 10 și 15 pagini se primesc în format Word pe adresa [email protected].
 • Editorul șef verifică, într-o primă etapă, încadrarea tematică și respectarea instrucțiunilor pentru autori.
 • Manuscrisele care se încadrează tematic și respectă regulile de editare sunt incluse în portofoliu și sunt trimise către doi referenți științifici, în funcție de expertiză.
 • Structura manuscriselor ar trebui să respecte formatul atașat.

Numărul curent

Romanian Intelligence Studies Review – no. 30 / 2023