DOMINOES

DOMINOES Digital cOMpetences INformatiOn EcoSystem

Proiect în desfășurare

ID: 2021-1-RO01-KA220-HED-000031158

Perioada de implementare: 1 februarie 2022 – 31 ianuarie 2024

Comunicat de presă

INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor

INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor

poca, isc

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 410 din 20.08.2019 a proiectului INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor, cod MySMIS 129865/cod proiect SIPOCA 747, având ca beneficiar al proiectului Unitatea Militară 0404 Bucureşti şi ca parteneri Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Institutul pentru Tehnologii Avansate şi Unitatea Militară 0472 Bucureşti.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea cadrului normativ intern şi instituţional privind managementul resurselor umane, prin asigurarea unui instrument modern şi unitar de management al necesarului de resurse umane şi prin îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Român de Informaţii, respectiv dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului în domeniul resurselor umane.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Analiza si dezvoltarea cadrului strategic de management al resurselor umane în Serviciul Roman de Informaţii.
 • Îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Roman de Informaţii.
 • Dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului Român de Informaţii în domeniul resurselor umane.

Proiectul va contribui la atingerea următoarelor rezultate:

 • Proceduri de management al resurselor umane revizuite/îmbunătăţite.
 • Instruirea specialiștilor din structurile centrale şi din cele regionale/locale pe rolurile specifice domeniului resurselor umane.

Valoarea proiectului este de 25.000.000 lei, din care 21.512.968,17 lei este valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi 3.487.031,83 lei este valoarea finanţării naţionale.

Data începerii proiectului este 20.08.2019, iar perioada de implementare până la data de 20.08.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Comunicat de presă

CRESCEnt

CRESCEnt – Mind the gap in media CoveRagE and Strategic communication in CasE of security Threats – the development of critical thinking and responsible reaction

Proiect în desfășurare

Proiect de parteneriat strategic în cadrul programului ERASMUS+

Acord de finanțare nr. 2018-1-RO01-KA202-049449

Perioada de implementare: 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2020

Organizații participante

 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV)- România
 • Universitatea “Rey Juan Carlos” (URJC) – Spania
 • Kentro Meleton Asfaleias (KEMEA), Centrul de Studii de Securitate – Grecia
 • Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Informare și Relații Publice (MAI-DIRP) – România

Rezumatul proiectului

CRESCEnt, proiect cu finanțare europeană, creează o platformă de training și un set de instrumente de comunicare și comunicare strategică transversală, prin care vizează capacitarea vorbitorilor instituționali și ai jurnaliștilor care activează în mediul de securitate, pentru a transmite mesaje într-un mod etic și responsabil, în raport cu publicul.

Mai multe detalii aici.

Concurs pentru activitățile C2 – C4

EU-HYBNET

EU-HYBNET – EMPOWERING A PAN-EUROPEAN NETWORK TO COUNTER HYBRID THREATS

Proiect în desfășurare

Acord de finanțare nr.: 883054

Perioada de implementare: mai 2020 – aprilie 2025

Organizații participante:

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”  – România

Universitatea de Științe Aplicate Laurea – Finlanda

Orașul Espoo – Finlanda

Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride – Finlanda

Platforma Poloneză pentru Securitate Internă – Polonia

Agenția Poloneză de Securitate Internă – Polonia

Universitatea Tromso – Norvegia

Directoratul Norvegian pentru Protecția Civilă – Norvegia

Centrul Suedez de Cercetare (RISE) – Suedia

Centru de Studii de Securitate (KEMEA) – Grecia

Satways – Grecia

Implementarea Centrului de Excelență Lituanian în Pregătire, Cercetare și Educație privind Criminalitatea Cibernetică (L3CE) – Lituania

Universitatea Rey Juan Carlos – Spania

Maldita – Spania

Poliția Locală Valencia – Spania

Ministerul Tranziției Ecologice și Solidare – Franța

Organizația pentru Cercetare în Științe Aplicate (TNO) – Țările de Jos

Ministerul Apărării – Țările de Jos

Universitatea Catolică Sacro Cuore – Italia

Biroul Central pentru Tehnologia Informației în Sectorul de Securitate – Germania

Centrul de Competențe COMTESSA – Germania

Autoritatea pentru Sistemul Informațional – Estonia

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC)

Organizația Europeană de Securitate (EOS)

Rezumatul proiectului:

Proiectul „Crearea unei rețele pan-europene pentru combaterea amenințărilor hibride” (EU-HYBNET) se derulează pe parcursul a cinci ani și este finanțat prin Programul Orizont 2020 al Comisiei Europene (nr. 883054). EU-HYBNET reprezintă în fapt o platformă de colaborare pan-europeană pentru practicieni în domeniul securității, stakeholderi, zona academică, actori din industrie și din statele membre ale UE, care se dezvoltă în mod constant pentru a combate amenințările hibride. Consorțiul proiectului este format din 25 de organizații din 16 țări europene.

Obiectivul proiectului este de a dezvolta o rețea europeană cu un nivel ridicat de pregătire în detectarea și combaterea amenințărilor hibride. Centrul European de Excelență în Combaterea Amenințărilor Hibride din Helsinki, Finlanda, este principalul creator de conținut în cadrul acestui proiect.

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de partener în cadrul proiectului, este responsabilă de realizarea unei părți din cercetarea propusă și, de asemenea, va fi gazdă pentru o serie de workshop-uri ce vor fi organizate la București.

Mai multe detalii cu privire la acest proiect puteți regăsi pe website-ul official – https://www.euhybnet.eu.

Proiectul EU-HYBNET a fost finanțat prin Programul de Inovație și Cercetare Orizont 2020, prin acordul de finanțare nr. 883054.

EUSEGOV

A common understanding of EU Security Governance. Teaching and researching the EU security policies and institutions for a better academic and professional approach in the security and intelligence field – EUSEGOV

Proiect în desfășurare

Ediția a III-a

A ȘCOLII DE VARĂ

COMUNICARE STRATEGICĂ, GUVERNANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

București, 26 – 30 iunie 2023

Ediția a II-a

A ȘCOLII DE VARĂ

COMUNICARE STRATEGICĂ, GUVERNANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

București, 27 – 30 iunie 2022

 și

 MASA-ROTUNDĂ DEDICATĂ DOCTORANZILOR CU TEMA

EU STRATEGIC COMMUNICATION: WHERE FROM AND WHAT NEXT?

București, 1 iulie 2022

MASĂ ROTUNDĂ

European security governance process: where from and what next!

6 mai 2022

agendă

Prima Ediție

a ȘCOLII DE VARĂ

14 – 17 iunie 2021

COMUNICARE STRATEGICĂ, GUVERNANȚĂ ȘI SECURITATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (Modulul Jean Monnet EUSEGOV)

THESEUS

THESEUS – Connect the Disconnections – from Disparate Data to Insightful Analysis

Proiect finalizat

Acord de finanțare nr. 18-COP-0017

Perioadă de implementare: 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2021

Organizații participante:

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” – România

Universitatea din Malta (UoM)

Universitatea Norvegiană de Științe și Tehnologie (NTNU) – Norvegia

Școala Națională de Științe Politice și Administrative (SNSPA) – România

Rezumatul proiectului:

Proiectul THESEUS are drept scop Conectarea disconexiunilor dintre date disparate, pentru a putea extrage cunoaștere și a construi analize relevante. Nivelul foarte ridicat al accesibilității datelor a condus la creșterea interesului pentru a extrage informații utile și cunoaștere din datele respective și apariția unor noi arii științifice, cum ar fi data science.

Concomitent, algoritmii big data prezintă riscul de a deveni instrumente digitale dictatoriale, în cazul în care nu sunt înțelese suficient sau sunt utilizate fără respectarea principiilor etice și legislației în domeniu.

Pornind de la aceste realități și nevoi, obiectivele proiectului sunt acelea de a crește capacitatea și competența capitalului uman și de a crește nivelul de cunoaștere de bază cu privire la analiza de big data, prin adresarea directă a abilităților și competențelor necesare pentru înțelegerea domeniului și a procesului ghidat de analiză a big data.

Acest obiectiv va fi îndeplinit prin construirea și susținerea unui curs format din patru module, care se vor construi în jurul nucleului format din metodologii de analiză big data: (1) modul de introducere, (2) modul de colectarea de date, (3) modul de procesare de date și (4) modul de analiză.

Cursul nu va fi construit cu accent pe componenta tehnologică, ci pe cea de cunoaștere, conștientizare și înțelegere, totodată nu va utiliza metode centrate pe abordarea algoritmică, ci se va concentra pe modalitățile diverse de abordare a big data și de alegere a celei mai bune metode.

Proiectul se adresează următoarelor două categorii profesionale: oamenilor de știință din domeniile social și guvernamental și practicienilor din domeniul securității naționale, ale căror roluri complementare au o importanță deosebită în asigurarea sustenabilității dezvoltării democratice a unui stat.

Proiectul THESEUS face parte din Porgramul Education, Scholarships, Apprenticeships and Youth Entrepreneurship din România, fiind finanțat din EEA Grants –mecaanismul financiar 2014-2021.

ARMOUR

ARMOUR – UN MODEL RADICAL DE REZILIENȚĂ PENTRU TINERI

Proiect finalizat

Acord de finanțare nr. 823683

Perioada de implementare: ianuarie 2019 – iunie 2021

Organizații participante

Fundația Euroarabe de Altos Estudios – Spania

Kentro Meleton Asfaleias – Grecia

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” – Romania

Synyo Gmbh  – Austria

Ministero della Giustizia – Italia

Agenfor International – Italia

Fondatsiya Libre – Bulgaria

Universitatea Malta – Malta

Rijksuniversiteit Groningen – Olanda

Rezumatul proiectului

Proiectul ARMOuR își propune să abordeze polarizarea societății prin consolidarea rezistenței persoanelor, a comunităților și a grupurilor vulnerabile (cum ar fi copiii, tinerii etc.) la polarizare și să promoveze interacțiunea și cooperarea dintre diverși actori locali din sectoarele publice, etc. care se specializează în lucrul cu grupurile vulnerabile în prevenirea extremismului prin dezvoltarea modelelor de cooperare. Proiectul va crea un set de instrumente pentru practicienii care se angajează în reducerea polarizării în rândul copiilor și tinerilor.

Setul de instrumente, care valorifică activitatea anterioară efectuată de partenerii de proiect, ia forma unor laboratoare experimentale care lucrează împreună pentru a: consolida capacitatea individuală de a rezista factorilor radicalizării; creând împuternicirea comunității și rezistența la polarizare socială și extremismul violent și statele desfășoară reacții proporționale împotriva provocărilor și a conflictelor latente. Modelul va fi apoi promovat printr-o campanie social media.

Impactul preconizat al proiectului acoperă următoarele aspecte:

 • Creșterea gradului de conștientizare și capacitate a practicienilor de prima linie: ARMOuR realizează acest lucru prin laboratoarele experimentale și programul de instruire aferent. Primul instrument va ajuta practicanții să înțeleagă mai bine și să identifice cazurile de radicalizare și polarizare în rândul copiilor și tinerilor, în timp ce cel de-al doilea îi va ajuta să-și îmbunătățească capacitatea de a utiliza setul de instrumente al proiectului.
 • Promovarea interacțiunii și cooperării între diferiți actori: ARMOuR realizează acest lucru prin organizarea laboratoarelor experimentale în care practicanții și membrii comunităților vulnerabile au avut încredere în interacțiuni.
 • Promovarea opiniilor unor voci moderate prin implicarea în majoritatea tăcută și integrarea lor în laboratorul experimental.
 • Dezvoltarea și promovarea instrumentelor concrete care vizează grupurile vulnerabile: laboratorul experimental, combinat cu cele mai bune practici identificate în proiect și campania online, sunt instrumente concrete pe care actorii-cheie le pot utiliza atunci când lucrează cu tinerii vulnerabili.

ESSENTIAL

ESSENTIAL – Evolving Security SciencE through Networked Technologies, Information policy and Law

Proiect finalizat

Proiect finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul de cercetare și inovare ”Orizont 2020”

Perioada de implementare 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020

ESSENTIAL este un proiect european care se desfășoară pe durata a patru ani, cu un buget estimativ de 3.756.496,68 de euro (buget ANIMV – 645.206,04 de euro). ESSENTIAL este un program de studii de tip European Joint Doctorate (EJD), care urmărește obținerea excelenței în domeniul studiilor universitare. În acest context, proiectul ESSENTIAL își propune să dezvolte domeniul științelor securității nu doar prin crearea unui program european interdisciplinar de doctorat, dedicat experților și practicienilor din domeniul securității, ci și prin creșterea rezilienței societale prin studierea într-o manieră interdisciplinară a cincisprezece teme de cercetare, asociate unor probleme complexe din domeniul științelor securității.

SAFFRON

SAFFRON – Semantic Analysis against Foreign Fighters Recruitment Online Networks

Proiect finalizat

Proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul „Prevenirea Radicalizării Teroriste și a Extremismului Violent”

 

Perioada de implementare 1 februarie 2016 – 31 ianuarie 2018

SAFFRON este un proiect european care se desfășoară pe durata a doi ani, cu un buget de 672.244,62 de euro (buget ANIMV – 19.134,70 de euro). Proiectul este cofinanțat de către Fondul de Securitate Internă al Uniunii Europene. Scopul acestui proiect este acela de a construi un sistem care să permită detectarea timpurie a recrutărilor de luptători străini de către grupările teroriste existente în Europa, axându-se pe ISIS și Al-Qaeda. Acest sistem va funcționa pe baza studierii strategiilor de comunicare de recrutare utilizate în social media (de exemplu narațiuni, mituri sau figuri de stil argumentative) și a evoluției acestora în timp, precum și pe baza identificării nevoilor, valorilor și contextelor culturale și sociale ale țintei.

Prin cercetarea realizată, proiectul va contribui la îmbunătățirea instrumentelor și mijloacelor utilizate pentru prevenirea și contracararea amenințării teroriste pe teritoriul statului român, oferind un instrument tehnologic dezvoltat pentru identificarea timpurie a activităților de recrutare online.

CARISMAND

CARISMAND – Culture And RISkmanagement in Man-made And Natural Disasters

Proiect finalizat

Luând în considerare faptul că riscurile nu sunt „obiectiv”, ci mai degrabă social și cultural construite, managementul dezastrelor respectă și utilizează  aspectele cultuale locale, aspect care nu este numai eficient, ci va îmbunătăți, în același timp, capacitățile unei comunități de a gestiona un dezastru.

CARISMAND își propune să identifice acești factori, să exploreze lacunele existente și oportunitățile de îmbunătățire a politicilor și procedurilor în caz de dezastru, și să dezvolte un set de instrumente complex care va permite, atât managerilor cu experiență în caz de dezastru, cât și voluntarilor, să adopte practici culturale de zi cu zi.

Acest obiectiv poate fi atins prin evaluarea legăturilor și lacunelor existente între managementul dezastrelor, cultură și percepția riscului dintr-un punct de vedere multidisciplinar cât mai larg și, în mod simultan, prin dezvoltarea unui feedback între părțile interesate de gestionarea unui dezastru și cetățeni, pentru a putea stabili, testa și redefini soluții pentru cele mai bune practici de informare culturală în domeniul gestionării dezastrelor. În timp ce experți din diferite domenii (în special drept, IT, științe cognitive, antropologie, psihologie, sociologie) vor realiza o compilație cuprinzătoare a cunoștințelor și structurilor existente, va fi organizată o serie de summituri ale Cetățenilor (Citizen Summits) și Întruniri ale Factorilor Decizionali (Stakeholder Assemblies).

În mod sistematic, CARISMAND va folosi o abordare care examinează dezastrele naturale, cele provocate de om și cele tehnice, plasând în centrul atenției aspecte specifice care afectează percepțiile riscurilor celor informați din punct de vedere cultural (ex. Dacă dezastrele sunt cauzate în mod intenționat sau nu, ”vizibilitatea” diferită a pericolelor, diferite scale de timp ale dezastrelor). Prin organizarea unor summituri (Citizen Summits), câte două pentru fiecare categorie de dezastru pe an, în două locații diferite, unde apariția unor astfel de riscuri este predominantă, și a trei Întruniri ale Factorilor de Decizie (Stakeholder Assemblies), una pe an, în cadrul cărora rezultatele vor fi discutate printr-un transfer de cunoștințe intersectorial între managerii dezastrelor din diferite zone, precum și din diferite medii culturale.

Prin rezultatele sale, proiectul va contribui la creșterea capabilităților de management al crizelor în cazuri de atac terorist sau în alte situații care pot afecta securitatea națională.

Mai multe aici

CityCOP

CityCOP – Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing

Proiect finalizat

Activitatea poliției comunitare a primit un nou impuls odată cu recenta apariție a smartphone-urilor și social media, și în special a conținutului generat de utilizatori (UGC) în care cetățenii se angajează într-o strânsă interacțiune cu comunitatea locală și agenția locală de aplicare a legii (LEA). Anii 2010-2014 au fost martorii unei rapide dezvoltări a aplicațiilor pentru smartphone, care aveau scopul de a îmbunătățirea procesului de raportare a criminalității, a altor forme ale UGC și a interacțiunii asociate activității polițienești comunitare.

Cu toate acestea, aplicațiile sunt caracterizate de o abordare predominant anglo-saxonă, cele mai multe fiind originare din Statele Unite ale Americii, Canada și Australia, Marea Britanie fiind aparent singurul stat din Uniunea Europeană care a adoptat unele dintre aceste tehnologii. CITYCoP își propune să identifice motivul pentru care Uniunea Europeană pare să fi rămas în urmă, deși Poliția Comunitară este o politică care a fost pusă în aplicare în cadrul mai multor state europene. Urmărește, în același timp, să identifice soluții, inclusiv o nouă aplicație pentru smartphone și un portal online, care să poată fi utilizate în orice oraș european, păstrând în continuare „aroma locală” și diversitatea.

Aceste soluții TIC vor fi proiectate de la zero pentru a fi pe deplin în conformitate cu legile stricte privind confidențialitatea și protecția datelor. Un program de formare, care include utilizarea de jocuri, va fi dezvoltat pentru a sprijini formarea și pregătirea ofițerilor și cetățenilor în utilizarea aplicației și a portalului.

CITYCoP va beneficia de o abordare multidisciplinară care va include sociologia poliției comunitare, precum și perspectivele științelor cognitive cu privire la interacțiunile cetățenilor cu comunitatea și LEAs prin intermediul tehnologiei. Partenerii din CITYCoP au construit, după mulți ani de colaborare de succes în proiecte europene cu tematica UGC, supraveghere smart și viață privată (CONSENT, SMART, RESPECT), soluții de poziționare a CITYCoP prin care să se realizeze integrarea în cadrul unor ecosisteme smart. CITYCoP va pilota implementările unor aplicații multilingve pentru smartphone, unor portaluri și pachete de jocuri pentru antrenamente în București (România), Lyon (Franța), Florența (Italia), Sheffield (UK).

Prin rezultatele sale, proiectul va întări  parteneriatul cu societatea, asigurând totodată recunoașterea securității individuale drept coordonata fundamentală a securității naționale, iar cetățeanul nu mai este doar beneficiar, ci și contribuitor la realizarea securității naționale.

PERCEPȚIE SOCIALĂ ȘI STRATEGII COMUNICAȚIONALE PRIVIND RISCURILE DE SECURITATE NAȚIONALĂ

PERCEPȚIE SOCIALĂ ȘI STRATEGII COMUNICAȚIONALE PRIVIND RISCURILE DE SECURITATE NAȚIONALĂ

Proiect finalizat

Perioada de implementare: 1 octombrie 2015 – 30 septembrie 2017

Rezumatul proiectului

Cunoaşterea principalelor riscuri de securitate și a percepției sociale asupra acestor riscuri constituie o condiţie primordială în realizarea unui management și a unei comunicări eficiente care să contribuie la dezvoltarea rezilienței populației în faţa riscurilor de sorigine naturală sau antropică care pot afecta securitatea personală și națională. Scopul acestui proiect de cercetare  constă în elaborarea unor soluţii de optimizare a gestiunii riscurilor de securitate și a strategiilor comunicaționale ale instituțiilor din domeniul securității naționale, prin analiza și evaluarea percepției sociale asupra riscurilor de securitate națională. Unul dintre obiectivele concrete ale proiectului este perfecționarea abilităților de cercetare aplicată ale membrilor echipei de cercetare prin implicarea tuturor în derularea cercetării sociologice propriu-zise, și, totodată, afirmarea într-un domeniu relativ nou la nivel național: analiza percepției sociale a riscurilor. Față de proiectele în care a participat anterior directorul de proiect, dar și față de proiectele altor instituții de cercetare sociologică interesate de acest domeniu al percepției riscului, proiectul Percepție socială și strategii comunicaționale privind riscurile de securitate națională (REACT) propune o lărgire a ariei de cercetare de la riscul atentatelor teroriste la principalele riscuri de securitate; și, totodată, o înnoire a abordării prin alegerea unei metode de analiză calitativă: sortarea de tip Q.

Proiectul este dezvoltat în cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare si Inovare 2007-2014, Programul Resurse Umane, Subprogramul Tinere Echipe de Cercetare (PN-II-RU-TE-2014-4-1669), fiind reglementat de Contractul nr. 335/01.10.2015.

Obiectivul acestui proiect de cercetare este acela de a îmbunătăți practicile naționale utilizate în procesul de gestionare a riscurilor și de comunicare a acestora, prin sprijinirea experților și profesioniștilor din domeniul securității în dezvoltarea unor strategii de comunicare eficiente. Cercetarea va contribui la îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie din domeniul securității naționale, precum și la integrarea percepțiilor sociale ca variabilă de lucru în procesul de luare a deciziilor.

Studiul privind percepția riscurilor de securitate națională și măsurile de armonizare a strategiilor comunicaționale referitoare la riscurile identificate, va fi diseminat la nivelul comunității naționale de informații din România în vederea îmbunătățirii modului de proiectare a strategiilor de comunicare. Prin cercetarea realizată, proiectul își propune ca rezultate:

 • raport de cercetare asupra percepției societății românești asupra riscurilor de securitate națională
 • participarea membrilor proiectului la conferințe naționale și internaționale în domeniul studiilor de intelligence și securitate pe tematici circumscrise ariei de cercetare propuse în proiect
 • volum tematic, la o editură recunoscută pe plan național și cu vizibilitate în plan internațional
 • workshop cu participarea unor reprezentanți din rândul celor 4 grupuri-țintă: mediului academic, privat, civic (ONG) și instituțional (structuri și instituții din domeniul securității naționale)
 • workshop pentru închiderea proiectului REACT și lansare a volumului tematic cu rezultatele cercetării

Proiect sprijinit de Autoritatea Națională Română pentru Cercetarea Științifică și Inovare CNCS și finanțat de UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Activități

– Masă rotundă martie 2016 (agenda)

– Panel masă rotundă octombrie 2016 (agenda)

Rezultate

Nr. crt. Tip Denumire Optiuni
1 Articole “Russian Expansionism as a National Security Threat for Romania: Historical Origins”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)  
2 Articole ”Communication Strategy and Risk Awareness”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)  
3 Articole “Violence transgression and risk perception. Hospitality as a paradigm shift.”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)  
4 Conferinte SCOPE 2016: Science of politics; 3rd International Interdisciplinary Conference of Political Research, București, 2016 (Etapa:2)  
5 Conferinte 12th Annual IAFIE Conference, Breda, Olanda, 2016 (Etapa:2)  
6 Conferinte 12th Annual IAFIE Conference, Breda, Olanda, 2016 (Etapa:2)  
7 Conferinte Decline or eclipse of democracy in Europe’s New Democracies?, Belgrad, Serbia, 2016 (Etapa:2)  
8 Conferinte International Conference Intelligence in the Knowledge Society (22nd edition), București, România, 2016 (Etapa:2)  
9 Conferinte International Conference Intelligence in the Knowledge Society (22nd edition), București, România, 2016 (Etapa:2)  
10 Conferinte Congresul internațional Mind Over Technology, București, România, 2016 (Etapa:2)  
11 Conferinte ECREA 2016 – 6th European Communication Conference, Praga, Cehia, 2016 (Etapa:2)  
12 Conferinte Political Masculinities as Agents of Change Interdisciplinary Conference, Cambridge, Marea Britanie, 2016 (Etapa:2)  
13 Conferinte Fear, Horror and Terror. Special Focus: (in)Security, Oxford, Marea Britanie, 2016 (Etapa:2)  
14 Capitole Carti “Globalized violence and the new sites of contestation”, Fear, Horror, Terror and Insecurity, Inter-Disciplinary.Net, Priory House, Oxfordshire, UK, 2016  

Rapoarte de activitate: 2015 și 2016

PN-II-RU-TE-2014-4-1669

SOCIAL PERCEPTIONS AND COMMUNICATIONAL STRATEGIES IN RISK PREVENTION.

A NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE (REACT)

Ongoing project

Implementation period: October 1st, 2015 – September 30th, 2017

Project abstract

Starting from the assumption that the risk perceived is a complex concept, defined as the possibility that a negative occurrence takes place and whose perception differs from one individual to the next, our research project proposes the use of qualitative research methods (Q sort method) in order to measure and define Romanians’ knowledge, attitudes and practices regarding national security risks. Therefore, the objective of our research consists in the elaboration of solutions for the optimization of the management of security risks and communication strategies for national security institutions, through the analysis and evaluation of social perception over national security risks. REACT project aims to improve the research skills on risk perception of the research team members through their involvement in conducting sociological research in a relatively new field at national level: social risk perception analysis. Having greater knowledge in the field of social risk perception can thus improve the quality and impact of decisions throughout society, and the quality of risk communication strategies. In the same time, the project contributes to the development of the field of risks perception analysis, by training specialists for high level academic research, young experts well-read and highly proficient in risk analysis methods, who can face the new academic challenges.

The project is developed within the framework of the National Plan for Research, Development and Innovation 2007-2014, Human Resources Program, Young Research Teams Subprogram (PN II-RU-TE-2014-4-1669), regulated by contract no. 335 / 10.01.2015.

The objective of this research project is to improve national practices used in risk management and risk communication, by supporting experts and security professionals in developing effective communication strategies. The research will help improve national security early warning systems as well as the integration of social perceptions as a work variable into the decision making process.

The study on national security risks perception and on the measures to corroborate communication of the identified risks will be disseminated to the national intelligence community in Romania in order to improve the projection process for communication strategies.

Through the research, the project aims at the following outcomes:

 • research paper on Romanian society’s perceptions concerning national security risks
 • participation of project members in national and international conferences in the field of intelligence and security studies, on topics subscribed to the area of the proposed research project
 • dedicated volume with international acknowledgement, published by a nationally recognized publishing house
 • workshop with representatives from four targeted groups: academics, private, civic (NGOs) and public institutions (national security structures and bodies)
 • workshop dedicated to the completion of the REACT project and the launching of the dedicated volume comprising the research results

The project team is made up of:

 • Dr. Irena Chiru, Project Manager, director of the National Institute for Intelligence Studies of ANIMV, with a PhD in sociology at the University of Bucharest, expert in communication and social perceptions
 • Dr. Nicula Valentin, researcher at the National Institute for Intelligence Studies of ANIMV, with a PhD in Intelligence and National Security at the Doctoral School of ANIMV
 • Dr. Valentin Stoian, researcher at the National Institute for Intelligence Studies of ANIMV, has a PhD in Political Sciences at the Central European University in Budapest, specialist in political science and corruption
 • Dr. Ivan Cristina, researcher at the National Institute for Intelligence Studies of ANIMV, with a PhD at the Doctoral School of Literary and Cultural Studies, University of Bucharest, specialist in applied research of the phenomena of radicalization and terrorism

Project endorsed by the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation and financed by the Executive Unit for Higher Education, Research, Development and Innovation Financing.

Activities

– Round table March 2016 (agenda and participants list)

– Round table October 2016 (agenda)

Results

No. crt. Type Name
1 Article “Russian Expansionism as a National Security Threat for Romania: Historical Origins”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)
2 Article ”Communication Strategy and Risk Awareness”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)
3 Article “Violence transgression and risk perception. Hospitality as a paradigm shift.”, Revista Română de Studii de Intelligence, 2016 (Etapa:2)
4 Conference presentation SCOPE 2016: Science of politics; 3rd International Interdisciplinary Conference of Political Research, București, 2016 (Etapa:2)
5 Conference presentation 12th Annual IAFIE Conference, Breda, Olanda, 2016 (Etapa:2)
6 Conference presentation 12th Annual IAFIE Conference, Breda, Olanda, 2016 (Etapa:2)
7 Conference presentation Decline or eclipse of democracy in Europe’s New Democracies?, Belgrad, Serbia, 2016 (Etapa:2)
8 Conference presentation International Conference Intelligence in the Knowledge Society (22nd edition), București, România, 2016 (Etapa:2)
9 Conference presentation International Conference Intelligence in the Knowledge Society (22nd edition), București, România, 2016 (Etapa:2)
10 Conference presentation Congresul internațional Mind Over Technology, București, România, 2016 (Etapa:2)
11 Conference presentation ECREA 2016 – 6th European Communication Conference, Praga, Cehia, 2016 (Etapa:2)
12 Conference presentation Political Masculinities as Agents of Change Interdisciplinary Conference, Cambridge, Marea Britanie, 2016 (Etapa:2)
13 Conference presentation Fear, Horror and Terror. Special Focus: (in)Security, Oxford, Marea Britanie, 2016 (Etapa:2)
14 Book Chapter “Globalized violence and the new sites of contestation”, Fear, Horror, Terror and Insecurity, Inter-Disciplinary.Net, Priory House, Oxfordshire, UK, 2016

ACTIVITY REPORTS: 2015 and 2016

 

This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation CNCS-UEFISCDI Project number PN-II-RU-TE-2014-4-1669

INTELLISEC

INTELLISEC – Dezvoltarea unui Centru Național de Cercetare în Intelligence şi Securitate

Proiect finalizat

Intellisec a fost un proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională „Investiții pentru viitorul dumneavoastră” care și-a propus eficientizarea actului de investigare ştiințifică, în vederea îmbunătățirii proceselor de intelligence actuale derulate în cadrul instituțiilor publice şi private, identificarea şi aplicarea de soluții inovative în domeniul sistemelor de intelligence şi dezvoltarea unor produse complexe de intelligence, care să contribuie la creşterea competitivității economice. În urma desfășurării acestui proiect, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a creat Centrul Național de Cercetare în Intelligence şi Securitate (INTELLISEC), organizat pe trei laboratoare (simulare şi modelare virtuală, metode analitice inovative şi OSINT) pe care le-a dotat cu echipamente performante, adaptate exigențelor unei cercetări de vârf.

OSCINT XXI

OSCINT XXI – Inovare pentru calitate în învățământul preuniversitar din regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia

Proiect finalizat

OSCINT XXI a fost un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivele proiectului au fost acelea de a contribui la dezvoltarea capitalului uman şi la creşterea competitivității, prin corelarea educației şi învățarii pe tot parcursul vieții cu piața muncii. Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV), ca principal beneficiar, şi-a asumat misiunea de furnizor de servicii educaționale în sfera intelligence-ului şi promotor al instrumentelor inovative ale societății cunoaşterii. Proiectul a reprezentat continuarea unui demers similar derulat de ANIMV, OSCINT 2009, şi s-a adresat unui grup de aproximativ 1200 de persoane, personal didactic din învățământul secundar inferior şi superior, care au parcurs un program de formare continuă bazat pe resurse digitale şi pe metode inovative, specifice societății cunoaşterii.

ARMLET

ARMLET – Setting-up an Air Marshal Training Centre

Proiect finalizat

ARMLET a fost un proiect finanțat de Comisia Europeană în cadrul Programului Prevention of and Fight Against Crime – ISEC 2013. La conferința de deschidere a proiectului au participat reputați experți în domeniul securității aviatice din Germania, Franța, Olanda, Marea Britanie, Cehia, Statele Unite ale Americii, România şi Republica Moldova. Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 24 de luni, în intervalul iulie 2014 – iunie 2016, şi a vizat consolidarea capacității operaționale a autorităților în domeniul luptei împotriva amenințărilor teroriste în timpul zborului, prin crearea unui centru de pregătire pentru insoțitorii înarmați de la bordul aeronavelor.

START

START – O viață de calitate în siguranță!

Proiect finalizat

START – O viață de calitate în siguranță! A fost un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în care Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” a fost partener al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbați, în calitate de beneficiar.

Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post doctorale

Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post doctorale

Program finalizat

Proiectul a fost finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară nr. 1: ”Educația şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societății bazate pe cunoaştere”; Domeniul Major de Intervenție: 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării.

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea calității studiilor universitare de doctorat/ postdoctorat, formarea inițială pentru cercetare – prin abordare pluri şi interdisciplinară oferind sprijin financiar consistent şi crescând astfel atractivitatea carierei în cercetare. Proiectul a urmărit abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane, prin dezvoltarea competențelor de cercetare şi de management al cercetării, orientare în carieră şi îmbunătățirea calității formării, inclusiv prin networking cu coordonatori de doctorat, specialişti din diferite domenii, alți cercetători doctoranzi din țară. S-a dorit, astfel, formarea unor cercetători autonomi de elită, competitivi internațional, capabili să genereze soluții inovative, sustenabile, care să permită o dezvoltare durabilă instituțională şi sectorială prin integrarea cunoştințelor ştiințifice şi manageriale dobândite în activitatea lor ulterioară.

Îmbunătățirea procesului de formare continuă și promovarea educației de securitate la nivel național, prin implementarea unui sistem de e-learning în ANIMV”

Îmbunătățirea procesului de formare continuă și promovarea educației de securitate la nivel național, prin implementarea unui sistem de e-learning în Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”

Proiect finalizat

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea eficienței procesului de formare continuă a personalului Serviciului Român de Informații, concomitent cu diversificarea programelor de promovare a educației de securitate oferite de Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” la nivel național, prin implementarea unui sistem de e-learning. Pe termen lung, proiectul a generat efecte pozitive prin operaționalizarea unor standarde comune de pregătire, reducerea semnificativă a costurilor de instruire, creşterea randamentului procesului de învățare, diseminare rapidă şi eficace a noilor proceduri şi a bunelor practici, în conformitate cu actele normative specifice, existente la nivel european sau național, informarea şi documentarea oportună a beneficiarilor sistemului de e-learning, fie în privința noutăților apărute în profesie, fie în sfera reglementărilor specifice sistemului de securitate națională şi a cunoştințelor necesare pentru construirea culturii de securitate şi crearea unui canal specific de instruire, prin implementarea unei rețele de comunicație la nivel național.

OSCINT 2009

Dezvoltarea competențelor manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009 (în parteneriat) 2010-2013

Proiect finalizat

Obiectivul general al proiectului a vizat creşterea performanței manageriale a personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare şi control din cadrul MECTS şi din instituțiile subordonate/coordonate, în vederea îmbunătățirii procesului decizional în sistemul de învățământ preuniversitar, în contextul descentralizării administrative şi al dezvoltării societății cunoaşterii. Proiectul s-a adresat personalului cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, structurile centrale şi locale ale MECTS sau aflate în coordonarea/subordonarea acestora, precum şi directorilor sau membrilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar.

Percepția asupra expertizei în securitate și diada educație – piața muncii în România

Percepția asupra expertizei în securitate și diada educație – piața muncii în România 2010-2012

Proiect finalizat

Printre obiectivele proiectului s-au regăsit identificarea măsurii în care intelligence-ul şi studiile de securitate reprezintă o prezență a educației în României şi realizarea unei comparații cu situația specifică țărilor cu tradiție democratică. Având ca premisă observația că mediul privat este implicat în numeroase acțiuni specifice responsabilității sociale, proiectul a investigat gradul în care antreprenorii din România au ales să îşi aducă contribuția la asigurarea securității, valorizând expertiza în securitate a resursei umane disponibile. De asemenea, proiectul și-a propus să elaboreze un set de măsuri a căror aplicare să permită pe viitor o mai bună corelare a pieței muncii şi a sectorului educațional.

SPACE 21

Strategia și managementul activităților de cercetare și industriale naționale în domeniul spațial – SPACE 21 (în parteneriat) 2007-2010

Proiect finalizat

Aderarea României la Agenția Spațială Europeană (2007) sau adoptarea de către Uniunea Europeană a Politicii Spațiale Europene sunt doar câteva dintre motivele care au impus fundamentarea unei strategii naționale pe termen mediu şi lung, care să includă dimensiunea de cercetare-dezvoltare-inovare, dar şi dezvoltarea industriei şi a aplicațiilor cu caracter socio-economic. Acest proiect a contribuit la elaborarea strategiei respective prin studierea capabilităților naționale industriale, de cercetare, resurse umane, educaționale şi de infrastructură în domeniul spațial, dar, mai ales, prin realizarea unui sistem pilot pentru managementul informației, cercetarea şi formarea de specialişti.

Cercetări privind răspunsul și reziliența populației din România la situații de risc asociate terorismului și crimei

Cercetări privind răspunsul și reziliența populației din România la situații de risc asociate terorismului și crimei (în parteneriat) 2006-2009

Proiect finalizat

Principalele obiective ale acestui proiect au fost evaluarea reprezentării sociale a fenomenului terorist şi a crimei, evaluarea riscurilor percepute de populație referitor la actele asociate terorismului şi crimei, evaluarea aşteptărilor populației privind instituțile cu responsabilități în domeniu, identificarea tendințelor de răspuns ale publicului în cazul unor acte asociate terorismului şi crimei care implică riscul pierderii vieții, integrității corporale sau a bunurilor cetățenilor.

Identificarea nivelului de cunoaștere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea și aplicarea unui model de educație antiteroristă

Identificarea nivelului de cunoaștere a fenomenului terorist de către tinerii din România. Elaborarea și aplicarea unui model de educație antiteroristă 2006-2007

Proiect finalizat

Pornind de la constatarea că terorismul reprezintă o amenințare globală cu victime aleatorii, proiectul şi-a propus să evalueze măsura în care acest fenomen este corect evaluat şi perceput de către tinerii din România, pe trei coordonate: noțiuni şi concepte, instituții abilitate în contracararea fenomenului terorist şi protecție antiteroristă. Rezultatele obținute au fost integrate într-un model de educație antiteroristă destinat tinerilor din țara noastră.

Elaborarea unui instrument decizional destinat optimizării capabilităților pentru acțiuni specifice de nivel tactic din domeniul apărării și siguranței naționale

Elaborarea unui instrument decizional destinat optimizării capabilităților pentru acțiuni specifice de nivel tactic din domeniul apărării și siguranței naționale (în parteneriate) 2005-2007

Proiect finalizat

Obiectivul acestui proiect a vizat elaborarea unui instrument decizional util în noul mediu de securitate specific țării noastre, odată cu integrarea în structurile de securitate euroatlantice. În acest context, au fost studiate mutațiile produse din perspectiva resursei umane: tema militarului profesionist şi tema militarului angajat pe bază de contract.

Interesul cercetătorilor s-a focalizat asupra înțelegerii motivațiilor, aspirațiilor, resurselor de rezistență la factori perturbatori şi stres şi a capacităților de care dispun, astfel încât să realizeze misiuni cu grad ridicat de risc în condiții de maximă eficiență.