Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale (BSLI)

este o publicație științifică multilingvă, de tip „double-blind peer-review”, cu apariție semestrială și acces liber (open access), promovată prin canalele oficiale ale Serviciului Român de Informații , on-line, precum și în format fizic, sub egida Editurii Academiei Naţionale de Informații „Mihai Viteazul”, Colecția Cultură și Civilizație.

(ISSN 2971-9615 şi ISSN-L 2821-496X)

Termene limită de trimitere a articolelor

 • 1 februarie (pentru numărul publicat până la sfârșitul primului semestru);
 • 1 iulie (pentru numărul publicat până la sfârșitul celui de-al doilea semestru).

Autorii interesați să publice în BSLI sunt invitați să trimită articolele în format .doc/.docx la adresa de e-mail [email protected] cu titlul „BSLI_Propunere de articol”.

Trimiterea, revizuirea și publicarea articolelor se face fără percepere de taxe și tarife.

Profil

 • Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale publică articole, analize, studii și
  recenzii din domeniul limbilor, culturilor și civilizațiilor străine sub aspectul elementelor de aplicabilitate în domeniul securității naționale.
 • Articolele se încadrează în următoarele arii tematice:
  • Studii de cultură și civilizație;
  • Sinteze, recenzii, studii de caz;
  • Incursiuni în istorie și antropologie;
  • Focus -Tendințe și evoluții globale.

Unii autori ai articolelor pot fi angajați ai SRI, ceea ce impune publicarea acestora sub pseudonim. Prin excepție, doar articolele semnate de cadrele didactice și cercetătorii din cadrul ANIMV sau de autorii din mediul civil sunt publicate sub identitatea reală.

Articolele exprimă opiniile autorilor și nu reflectă politica oficială sau poziția ANIMV sau a SRI.

Comitet consultativ

 • Conf.univ.dr. Armand GOȘU, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice;
 • Conf.univ.dr. Răzvan GRIGORAȘ, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • CS I dr. Ruxandra BULUC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • CS II dr. Cristina IVAN, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor avansat drd. Ana-Maria SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”,București;

Comitet de referenți științifici

 • Conf. univ. dr. Cristina BOGZEANU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Conf. univ. dr. Ioana LEUCEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor avansat dr. Florin BUȘTIUC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Lisa ACHIMESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Ileana-Cinziana SURDU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Silviu PETRE, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Adrian POPA, Universitatea Vasile Goldiș, Arad;
 • dr. Sorin SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Cătălina FRĂȚILĂ, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Comitet editorial

 • Redactor șef instructor avansat drd. Ana-Maria SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Secretar de redacție Cristian COSTEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Editor tehnic Lucian COROI, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Editori

 • Instructor superior Ionuț GÂNDAC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • dr. Elena NOVĂCESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • dr. Viorel POPESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • drd. Ionuț NICULESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Anda COSTEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Răzvan MARFIEVICI, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Proces de evaluare

Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale este o publicație de tip „double-blind
peer-review”, articolele publicate în această revistă fiind supuse unui proces de evaluare cu privire la originalitatea, relevanța, structura, caracterul academic și argumentativ al lucrării de către practicieni, înainte de a fi acceptate pentru publicare. Articolele pot fi acceptate în forma inițială, cu eventuale revizuiri, sau pot fi respinse de la publicare. Un referent științific poate scrie observații sau sugestii de îmbunătățire a materialului, pe care comitetul editorial le analizează și le trimite ulterior autorului în scopul operării acestora.

Diseminare

 • Publicația este disponibilă în format digital pe site-ul www.animv.ro, precum și pe
  site-ul www.sri.ro.
 • Varianta tipărită a revistei este oferită gratuit autorilor pe suport de hârtie.

Politică anti-plagiat

 • Redacția BSLI solicită ca manuscrisele trimise spre publicare să fie contribuția proprie a autorului/autorilor.
 • Revista are o politică de screening pentru plagiat, în conformitate cu Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat a ANIMV, disponibilă aici.
 • Responsabilitatea pentru articole revine în totalitate autorului/autorilor, iar dacă au folosit lucrarea și/sau textul altor autori, acestea trebuie citate în mod corespunzător, în vederea evitării plagiatului sau autoplagiatului.

Copyright

 • Toate drepturile de autor asupra conținutului sunt rezervate autorilor.
 • Articolele sunt publicate în acord cu tipul de licență Creative Commons CC BY-NC-SA.
 • Orice utilizare neautorizată fără consimțământul autorilor este interzisă și se supune Legii nr. 8 din 14.03.1996 privind drepturile de autor(copyright), cu amendamentele și completările ulterioare.

Lungime și format

 • Articolele vor avea între 5 și 10 pagini de tip A4, redactate cu font Cambria, dimensiune 12, spațiere la un rând.
 • Fiecare contribuție trebuie să aibă următoarele elemente:
  • titlu;
  • numele autorului, pseudonimul (alias), studiile absolvite (excepție autorii care publică sub pseudonim);
  • abstract în limba engleză de 100-150 de cuvinte redactat cu font Cambria, stil italic, dimensiune de 11, spațiere la un rând;
  • 5-6 cuvinte cheie;
  • textul organizat în capitole și subcapitole, cu introducere și concluzii;
  • aparatul critic: referințe bibliografice finale și trimiteri în text respectând condițiile stilului de citare APA, introduse cu funcția automată. Pentru detalii, accesați website-ul oficial: www.apastyle.org (notele de subsol sunt folosite doar pentru clarificări sau exemplificări ale unor afirmaţii din text şi vor fi cât mai scurte, și nu vor fi utilizate pentru trimiteri bibliografice); 
  • anexe, dacă este cazul.
 • Tabelele, graficele, imaginile și anexele trebuie să fie numerotate și inserate cu trimitere la sursă, astfel încât să poată fi editate și modificate.