Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale (BSLI)

este o publicație științifică multilingvă, de tip „double-blind peer review”, cu apariție semestrială și acces liber (open access), promovată prin canalele oficiale ale Serviciului Român de Informații on-line, precum și în format fizic, sub egida Editurii Academiei Naţionale de Informații „Mihai Viteazul”, Colecția Cultură și Civilizație.

(ISSN 2971-9615 şi ISSN-L 2821-496X)

Termene limită de trimitere a articolelor

 • 1 februarie (pentru numărul publicat până la sfârșitul primului semestru);
 • 1 iulie (pentru numărul publicat până la sfârșitul celui de-al doilea semestru).

Autorii interesați să publice în BSLI sunt invitați să trimită articolele în format .doc/.docx la adresa de e-mail [email protected] cu titlul „BSLI_Propunere de articol”.

Trimiterea, revizuirea și publicarea articolelor se face fără percepere de taxe și tarife.

Profil

 • Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale publică articole, analize, studii și recenzii din domeniul limbilor, culturilor și civilizațiilor străine sub aspectul elementelor de aplicabilitate în domeniul securității naționale.
 • Articolele se încadrează în următoarele arii tematice:
  • Studii de cultură și civilizație;
  • Sinteze, recenzii, studii de caz;
  • Incursiuni în istorie și antropologie;
  • Focus -Tendințe și evoluții globale.

Unii autori ai articolelor pot fi angajați ai SRI, ceea ce impune publicarea acestora sub pseudonim. Prin excepție, doar articolele semnate de cadrele didactice și cercetătorii din cadrul ANIMV sau de autorii din mediul civil sunt publicate sub identitatea reală.

Articolele exprimă opiniile autorilor și nu reflectă politica oficială sau poziția ANIMV sau a SRI.

Comitet consultativ

 • Conf.univ.dr. Armand GOȘU, Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice;
 • Conf.univ.dr. Răzvan GRIGORAȘ, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”,
  București;
 • CS I dr. Ruxandra BULUC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”,
  București;
 • CS II dr. Cristina IVAN, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor avansat drd. Ana-Maria SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Comitet de referenți științifici

 • Conf. univ. dr. Cristina BOGZEANU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Conf. univ. dr. Ioana LEUCEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor avansat dr. Florin BUȘTIUC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Lisa ACHIMESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Ileana-Cinziana SURDU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Silviu PETRE, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Lect. univ. dr. Adrian POPA, Universitatea Vasile Goldiș, Arad;
 • Instructor avansat dr. Sorin SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor principal dr. Andreea-Claudia GRADEA, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul”, București;
 • Instructor principal drd. Ana-Maria TRIFAN, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Dr. Cătălina FRĂȚILĂ, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Comitet editorial

 • Redactor șef instructor avansat drd. Ana-Maria SURUGIU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Secretar de redacție Cristian COSTEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;
 • Editor tehnic Irina FLOREA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Editori

 • Instructor dr. Elena NOVĂCESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

 • Dr. Viorel POPESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul, București;

 • Instructor drd. Ionuț NICULESCU, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

 • Instructor avansat Răzvan MARFIEVICI, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

 • Instructor superior Ionuț GÂNDAC, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

 • Instructor Anda COSTEA, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, București;

Proces de evaluare

Buletinul de Studii Lingvistice și Interculturale este o publicație de tip „double-blind peer-review”, articolele publicate în această revistă fiind supuse unui proces de evaluare cu privire la originalitatea, relevanța, structura, caracterul academic și argumentativ al lucrării de către practicieni, înainte de a fi acceptate pentru publicare. Articolele pot fi acceptate în forma inițială, cu eventuale revizuiri, sau pot fi respinse de la publicare. Un referent științific poate scrie observații sau sugestii de îmbunătățire a materialului, pe care comitetul editorial le analizează și le trimite ulterior autorului în scopul operării acestora.

Diseminare

 • Publicația este disponibilă în format digital pe site-ul www.animv.ro, precum și pe
  site-ul www.sri.ro.
 • Varianta tipărită a revistei este oferită gratuit autorilor pe suport de hârtie.

Politică anti-plagiat

 • Plagiatul este considerat o încălcare semnificativă a veridicității și implică furtul proprietății intelectuale din munca altor persoane.
 • BSLI solicită ca manuscrisele trimise spre publicare să fie contribuția proprie a autorului/ autorilor, cu excepția cazului în care există o permisiune explicită și o citare adecvată.
 • Această solicitare se aplică pentru text, figuri și tabele, dar și în cazul traducerilor directe dintr-o altă limbă.
 • Responsabilitatea pentru articole revine în totalitate autorului/ autorilor, care trebuie să confirme în formularul de cedare a drepturilor de autor că toate datele din articol sunt reale și autentice, iar dacă au folosit lucrarea și/ sau textul altor autori, acestea ar trebui citate în mod corespunzător, în vederea evitării plagiatului sau autoplagiatului.
 • Autorii nu trebuie să publice manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe jurnale. Trimiterea simultană a aceluiași manuscris la mai multe jurnale este considerată un comportament lipsit de etică, inacceptabil.
 • Editorii revistei pot respinge orice articol în orice moment înainte de publicare și chiar după acceptare, dacă apar suspiciuni cu privire la integritatea lucrării.
 • BSLI are o politică de screening pentru plagiat. Toate articolele vor fi încărcate în serviciul de screening ro, iar rapoartele vor fi analizate de o comisie specială, în conformitate cu Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat a ANIMV, disponibilă aici.

Copyright

Lungime și format

 • Articolele vor avea între 5 și 10 pagini de tip A4, redactate cu font Cambria, dimensiune 12, spațiere la un rând.
 • Fiecare contribuție trebuie să aibă următoarele elemente:
  • titlu;
  • numele autorului, pseudonimul (alias), studiile absolvite (excepție autorii care publică sub pseudonim);
  • abstract în limba engleză de 100-150 de cuvinte redactat cu font Cambria, stil italic, dimensiune de 11, spațiere la un rând;
  • 5-6 cuvinte cheie;
  • textul organizat în capitole și subcapitole, cu introducere și concluzii;
  • aparatul critic: referințe bibliografice finale și trimiteri în text respectând condițiile stilului de citare APA, introduse cu funcția automată. Pentru detalii, accesați website-ul oficial: www.apastyle.org (notele de subsol sunt folosite doar pentru clarificări sau exemplificări ale unor afirmaţii din text şi vor fi cât mai scurte, și nu vor fi utilizate pentru trimiteri bibliografice); 
  • anexe, dacă este cazul.
 • Tabelele, graficele, imaginile și anexele trebuie să fie numerotate și inserate cu trimitere la sursă, astfel încât să poată fi editate și modificate.