Buletinul de studii lingvistice şi interculturale – NR. 3/2022