Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice (2019 – 2020, Sem. I)

Pentru obţinerea gradelor didactice, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare. Încadrarea în Serviciul […]

Citește mai mult