Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice (2019 – 2020, Sem. I)

Pentru obţinerea gradelor didactice, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, precum și de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii, pe oricare din posturile scoase la concurs, este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1144.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

posturi didactice scoase la concurs și fișele de concurs

Facultatea de Studii de Intelligence – Departamentul de Limbi Străine
Asistent universitar (militar), poziția 32, disciplina: Limba rusă – Dezvoltarea competenţelor lingvistice specifice

Candidat

Ecaterina Ştefania DUMITRU: CVFișă de verificare a îndeplinirii standardelor

Asistent universitar (militar), poziția 33, disciplina: Limba arabă – Dezvoltarea competenţelor lingvistice specifice

Candidat

Ştefan-Gabriel BIŢUNĂ: CVFișă de verificare a îndeplinirii standardelor

Mult succes!