Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice (2018 – 2019, Sem. I)

Pentru obţinerea gradelor didactice şi de cercetare, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din […]

Citește mai mult

Expoziția „100 România în campusul Academiei”

Suntem în anul Centenarului Marii Uniri, eveniment istoric cu profunde conotații patriotice, ce reprezintă și astăzi un simbol de rezistență, vitejie și unitate. Pentru omagierea înaintașilor noștri, dar și pentru promovarea valorilor și istoriei naționale, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează în perioada 26 noiembrie – 7 decembrie 2018 expoziția „100 România în campusul […]

Citește mai mult