Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice (2018 – 2019, Sem. I)

Pentru obţinerea gradelor didactice şi de cercetare, candidaţii vor trebui să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare, de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, de Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi de Ordinul ministrului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, cu completările şi modificările ulterioare.

Încadrarea în Serviciul Român de Informaţii, pe oricare din posturile scoase la concurs, este condiţionată de promovarea unor etape de selecţie specifice instituţiei, în conformitate cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu completările şi modificările ulterioare, şi cu reglementările interne în vigoare.

Relaţii suplimentare la telefon: 037.772.1144.

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare aici.

posturi didactice și de cercetare scoase la concurs și fișele de concurs

Facultatea de Studii de Intelligence – Departamentul de Studii de Securitate şi Studii de Intelligence

Profesor universitar, poziția 54, disciplinele: Amenințări asimetrice la adresa securității; Fenomenul terorist în societatea contemporană.

Candidat

Cristian Barna: CV, Fișă de verificare a îndeplinirii standardelor

Şcoala Doctorală „Informaţii şi Securitate Naţională”

Profesor universitar, poziția 69, disciplinele:Managementul conflictelor: principii şi practici; Strategii de comunicare în situaţii de criză.

Candidat

Ioan-Petru Deac: CV, Fișă de verificare a îndeplinirii standardelor