Vizita domnului George Friedman la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Vizita domnului Friedman a reprezentat o ocazie excelentă pentru profesorii și studenții Academiei de a înțelege punctele de convergență dintre intelligence-ul guvernamental și cel privat.

În intervenția sa, fondatorul Stratfor a reliefat necesitatea pregătirii ofițerilor de informații în scopul anticipării evoluțiilor mediului de securitate. Acesta a subliniat necesitatea ca ofițerul de informații contemporan să răspundă nu doar la întrebările „ce s-a întâmplat?” și „de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat?”, ci, cu precădere, la întrebarea „ce se va întâmpla în continuare?”. Principalul mod în care acest deziderat poate fi atins este prin cunoaștere integrată, în sensul acoperirii atât a contextului geopolitic cât și a detaliilor evenimentelor de zi cu zi, prin asigurarea convergenței conceptuale și acționale a palierelor de analiză strategică și analiză operațională.

Domnul Friedman a exemplificat abordarea de analiză de intelligence propusă prezentând modul în care Stratfor a analizat conflictul din Ucraina, reușind să prevadă anumite evoluții ale situației tactice.
Pentru perioada imediat următoare, domnul Friedman a anticipat că mediul de securitate din zona Mării Negre va rămâne unul problematic, existând pericolul reactivării unor conflicte înghețate. Totodată, acesta a subliniat necesitatea creșterii capacității de apărare și de anticipare a țărilor din zonă, în paralel cu direcționarea atenției actorilor importanți la nivel mondial spre acest ”centru al viitoarelor crize”.