S-a încheiat cea de-a patra ediție a programului internațional de pregătire „Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” anunță încheierea celei de-a patra ediții a programului internațional de formare „Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”, organizat în parteneriat cu Universitatea Harvard și Universitatea Națională de Informații din Statele Unite ale Americii, sub înaltul patronaj al Administrației Prezidențiale. Anul acesta am marcat 20 de ani de tradiție de pregătire internațională și multilaterală dedicată regiunii Mării Negre, întrucât SBSR a preluat şi a dezvoltat în cele patru ediții filosofia, misiunea şi obiectivele programului regional Black Sea Security, inițiat de Universitatea Harvard în urmă cu 16 ani.

Prelegerile, dezbaterile, precum și momentele culturale și de socializare s-au desfășurat în București, în perioada 28 mai – 02 iunie 2017, cu peste 70 de participanți din 14 de țări din regiunea Mării Negre, dar și din state partenere reprezentative pentru evoluțiile din regiune, precum și reprezentanți ai forurilor europene și ai NATO.

Tematicile abordate au fost prezentate de experți renumiți în cadrul a șase paneluri și ulterior dezbătute și aprofundate prin șase sesiuni de exercițiu, în echipe restrânse multinaționale, într-un format academic, interactiv și dinamic. Acestea au fost: 1. (Dis)continuități în regiunea Mării Negre. Proiectarea, atribuirea și controlul puterii; 2. Regândirea strategiilor de consolidare a păcii; 3. Noile ecologii ale conflictului – care sunt mizele?; 4. Democrația – definirea și rafinarea exercițiului comunitar; 5. Reprezentarea politicilor majoritare, minoritare și identitare. Narațiunile expuse și ascunse; 6. Identități și comunități funcționale – care poveste este spusă de (noile) mass-media.

Formatul dinamic le-a oferit cercetătorilor, factorilor de decizie politică și practicienilor cadrul adecvat pentru comunicare autentică, dar și pentru formularea unei viziuni sustenabile, fundamentată pe principiului bunăstării comune în regiune. Provocările din cadrul sesiunilor de exercițiu, care au presupus formularea de recomandări de politici publice, au fost depășite prin elaborarea de strategii și conturarea unor viziuni transdisciplinare integrate, pe temele discutate.

Principalii vorbitori, alături de toți participanții sunt acum parte a unei comunități distincte de alumni și membri ai unei platforme în care se dezbat idei, se creează strategii și se încurajează inovația pragmatică. Împreună am creat și am consolidat următoarea generație de experți și practicieni care împărtășesc o viziune comună asupra dezvoltării regiunii Mării Negre.

 

Am extras scurte gânduri din prezentările experților noștri, pe care dorim să le împărtășim cu cei interesați de dezvoltarea și evoluțiile din regiunea Mării Negre sau, în general, de aspecte ce țin de domeniul intelligence-ului, securității sau relațiilor internaționale.

Critical times require like-minded partners.

Alexandru Victor Micula, secretar de stat pentru analiză politică şi relaţia cu Parlamentul

din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

NATO considers the Black Sea Region a very strategic area for the security of the Alliance.

general Nicolae-Ionel CIUCĂ, șeful Statului Major General

NATO’s focus on Black Sea security evolved from immediate response, after Crimea, to enduring stance, by persistent ally presence.

Diego Ruiz PALMER, Consilier al Secretarului General al NATO

pe probleme economice și de securitate

In order to understand digital propaganda, we should answer the following questions:

What we know of the new phenomenon?

What we’ve started to know?

What we don’t know?

What we should know?

Cornel Bjola, Conferențiar în Studii diplomatice, Colegiul Sf. Cross, Universitatea din Oxford

 

There is no East – West dichotomy. The difference is in manner, not in kind.

Cristian Norocel, Centrul pentru Relații etnice și naționalism, Universitatea din Helsinky

 

Discursul adjunctului directorului SRI, domnul colonel Cristian BIZADEA, cu ocazia ceremoniei de deschidere a celei de-a patra ediţii a programului „Securitate în Regiunea Mării Negre. Provocări comune, viitor sustenabil”