PROBĂ SCRISĂ – evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii

Sâmbătă, 11.12.2021, intervalul orar 09:15 – 12:15

lucrare scrisă;
– se  susţine de candidaţii de la ambele specializări;
– durata: 180 de minute;
– media generală minimă de  admitere: 06:00
.