Institutul Național de Studii de Intelligence (INSI) din cadrul Academiei este un institut de cercetare tânăr, dinamic și în plină dezvoltare. Înființat în 2010, INSI s-a afirmat rapid ca singura structură de cercetare științifică din România care activează în domeniul studiilor de intelligence și securitate și care dezvoltă proiecte de cercetare științifică în parteneriate internaționale, finanțate din fonduri dedicate cercetării și dezvoltării la nivel național și european. Funcționarea în cadrul unei instituții de învățământ superior creează premisele unui parteneriat între mediul academic și cel al practicienilor de intelligence și asigură, prin demersurile editoriale proprii, transferul elementelor noi de cunoaștere către societatea civilă.

 

Misiune și obiective

Echipa de cercetători din cadrul INSI are misiunea de a consolida și dezvolta o școală  de studii de intelligence și securitate la nivel național. Pentru noi, fundamentarea educației prin cercetare este un obiectiv major. De aceea, multe dintre proiectele noastre sunt destinate să răspundă, prin furnizarea de cunoaștere aprofundată, provocărilor cu care se confruntă Serviciul Român de Informații și respectiv, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în educația și formarea continuă a tinerilor ofițeri în practica activității de intelligence.

Totodată, INSI participă în cadrul proiectelor de cercetare aplicată, cu finanțare națională și europeană, la identificarea unor soluții inovative pentru problemele stringente cu care se confruntă lumea actuală: migrație, terorism, sustenabilitate, creșterea gradului de securitate a infrastructurii critice etc.

În plus, ne implicăm în dezvoltarea conceptului de cultură de securitate la nivelul societății românești prin creșterea vizibilității și a rolului activității de cercetare derulate sub patronajul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, prin dezvoltarea de parteneriate și rețele internaționale de expertiză, încurajarea mobilității în cadrul ariilor de cercetare și prin stimularea dezbaterilor strategice consacrate studiilor de securitate și intelligence.

 

Echipa

Suntem o echipă tânără, în care media de vârstă este de 30 de ani, formată din profesioniști specializați în studii de securitate și intelligence, științe politice, comunicare și relații publice, antropologie culturală, sociologie, psihologie, management, relații internaționale și istorie. Proiectele noastre de cercetare au un caracter interdisciplinar, dinamic și atent racordat la nevoile lumii actuale.