PLANUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTELLIGENCE ȘI CULTURĂ DE SECURITATE ICS2022

Nr.crt.TERMENACTIVITATE
 1.15 noiembrie 2021Constituirea comitetului științific al conferinței Constituirea comitetului de organizare a conferinței
 2.15 decembrie 2021Organizarea secțiunilor conferinței
 3.15 ianuarie 2022Anunțarea conferinței
 4.15 februarie 2022Acceptarea abstractelor științifice
 5.15 aprilie 2022Primirea articolelor științifice
 6.20 mai 2022Desfășurarea conferinței
 7.20 iunie 2022Publicarea lucrărilor