PLANUL DE ORGANIZARE A ȘCOLII TEMATICE  BraInt2021

Nr.crt.DATAACTIVITATE
1.Ziua 1Practici de integritate academică în cercetarea științifică
2.Ziua 2Instrumente de cercetare în Intelligence
3.Ziua 3Tehnici de documentare și investigare științifică
4.Ziua 4Abordarea scientometrică a cunoașterii
5.Ziua 5Baze de date științifice