PLANUL DE ORGANIZARE A ȘCOLII TEMATICE 2022

BraInt2022 Redactare academică

Nr.crt.DATAACTIVITATE
 1.Ziua 1Redactarea documentelor în Microsoft Office / Google Drive 
 2.Ziua 2Tehnici de redactare colaborativă on-line One Drive / WorkSpace
 3.Ziua 3Tehnici de contragere/extindere a textului
 4.Ziua 4Tehnici de structurare argumentativa a textului

BraInt2022 Public Speaking

Nr.crt.DATAACTIVITATE
 1.Ziua 1Tipologia discursului public
 2.Ziua 2Tehnici de concepere și proiectare a discursului public
 3.Ziua 3Tehnici de susținere a discursului public
 4.Ziua 4Exerciții de concepere, proiectare, susținere a discursului public
 5.Ziua 5Susținerea publică a unui discurs

BraInt2022 Cercetare academică

Nr.crt.DATAACTIVITATE
 1.Ziua 1Practici de integritate academică în cercetarea științifică
 2.Ziua 2Instrumente de cercetare în Intelligence
 3.Ziua 3Tehnici de documentare și investigare științifică
 4.Ziua 4Abordarea scientometrică a cunoașterii
 5.Ziua 5Baze de date științifice