Participarea Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”START – O viață de calitate în siguranță”

Participarea Academiei Naționale de Informații ”Mihai Viteazul”, în calitate de partener, în cadrul proiectului ”START – O viață de calitate în siguranță”

În luna august 2014, în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, au fost publicate condiţiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic/sistemic nr. 170 – „şanse egale şi respect”, Axa prioritară 6 – „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 – „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, cu beneficiar eligibil unic Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbați, ca structură de specialitate a administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei şi Bărbați a publicat un “Anunț de selecție partener pentru proiect POSDRU DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, unde la “Secțiunea 1 – Profilul partenerului” este menționată cerința ca partenerul să fie o universitate cu experienţă în furnizarea de programe de formare profesională continuă. În acest context, în data de 28.08.2014, Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” a transmis dosarul de participare la procedura de selecție.

În urma desfășurării procedurii de selecție, Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” a fost desemnată partener în proiect. În baza Acordului de parteneriat, Academia a acreditat programul de instruire și formare profesională continuă în ocupația ”expert în egalitate de șanse”. Programul de formare a fost urmat de aproximativ 1000 de persoane care lucrează în cadrul autorităţilor publice centrale/locale, cu atribuții sau implicate în sprijinirea victimelor violenței domestice și a traficului de persoane. Printre acestea nu figurează persoane cu statut de magistrat.