OG 57 din 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică