„O nouă identitate vizuală, un nou început” Inaugurarea noilor însemne heraldice și deschiderea anului universitar la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 5 octombrie 2015

Astăzi, 5 octombrie 2015, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” au avut loc două evenimente deosebit de importante pentru comunitatea noastră academică: asumarea unei noi identități vizuale concretizate într-un nou însemn heraldic și arborarea drapelului distinctiv al Academiei și ceremonia deschiderii noului an universitar, 2015-2016.

La activităţi au participat conducerea Serviciului Român de Informaţii, reprezentanţi ai instituţiilor pentru care Academia asigură şcolarizare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, precum şi reprezentanţi ai unităţilor centrale ale Serviciului Român de Informaţii, şi, nu în ultimul rând, membrii corpului profesoral și studenţii de la programele universitare de licenţă şi master.

În ultimii ani, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” a desfășurat un proces continuu și constant de reconceptualizare a obiectivelor și programelor sale de pregătire, pornind de la dezideratul de formare a unei resurse umane competitive, capabilă să gestioneze în condiții de performanță și eficiență provocările muncii de informaţii specifice secolului XXI. Atributele Academiei ca furnizor național de formare a viitorilor ofițeri de informații, pol unic de cunoaștere și promovare a culturii de securitate în domeniile de securitate și intelligence, precum și reper regional de competență academică în ariile științifice de referință, au determinat necesitatea asumării unei noi identități vizuale concretizată în noul însemn heraldic ce poartă deviza „EDUCATIO CUM INTELLIGENTIA” și drapelul distinctiv al Academiei.

Din alocuţiunile distinşilor oaspeţi am reţinut mesajul adresat studenţilor Academiei de a investi continuu în dezvoltarea lor personală şi profesională şi de a fi parte, alături de dascălii lor, la implementarea standardelor de calitate şi competitivitate specifice unei universităţi preocupate de creșterea prezenței sale în formate internaționale de excelență.

În alocuțiunea sa, Domnul Eduard Hellvig, directorul Serviciului Român de Informaţii, le-a urat bun venit studenților primului an din cadrul programelor de licență și de masterat, felicitându-i pentru „curajul de care au dat dovadă în alegerea acestei profesii plină de sacrificii, responsabilitate, patriotism și onoare”. Totodată, directorul SRI a vorbit despre investiția în tineri ca fiind un „act de responsabilitate din partea Serviciului, pentru a forma generații noi de profesioniști care să vegheze la respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, pentru o lume mai sigură”.

Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, Domnul colonel Niculae Iancu, a evidențiat „dezideratul fundamental de consolidare a procesului de formare a competențelor profesionale în acord cu standardele moderne ale serviciilor de informații din societățile democratice” și necesitatea „reevaluării obiective a experiențelor, pentru a fructifica și a da continuitate rezultatelor pozitive și, totodată, pentru a ne optimiza la maximum acțiunile în scopul perfecționării întregii activități didactice și de cercetare științifică”.

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” urează succes tuturor studenţilor şi cursanţilor în noul an universitar 2015-2016.