Modificări privind organizarea studiilor universitare de licență la nivelul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”

Similar unor situații din alți ani și în conformitate cu necesitățile și politicile de resurse umane ale Serviciului Român de Informații, în anul universitar 2018 – 2019, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” nu va scoate la concurs locuri pentru SRI la studiile universitare de licență. Admiterea la această formă de pregătire se va organiza pentru parteneri instituționali, contactele pentru informații suplimentare fiind: Administrația Națională a Penitenciarelor – 021 2425612 (Serviciul Formare Profesională/Direcția Management Resurse Umane) și Ministerul Afacerilor Interne – 021 2082525 interior 26435 sau 26053.

Încadrarea în Serviciul Român de Informații ca ofițer operativ sau analist se va efectua prin cursuri universitare de master profesional și cursuri postuniversitare, organizate de Academie. 

 

Îndrăznește! Învață! Inovează!