Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

Metodologia organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”