Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master profesional din Academia Națională de Informații „Mihai viteazul”

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de master profesional din Academia Națională de Informații „Mihai viteazul”